Friday, December 19, 2008

သူရဲေကာင္းတို႔ ဘယ္မွာဆံုႀကမလဲ

တစ္ညတြင္ စာေရးသူ ည ၈နာရီ ၃၀ ေလာက္တြင္ ေျမနီကုန္း မွ တက္စီ ငွား၍ ျပန္လာခဲ့..သည္။
ကားစီးသည့္အခါ..စကားစျမည္ေျပာရင္း…အသက္ ၄၆ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ထိုကားသမား ႀကီးမွာ..ဘြဲ႕ရျပီးျဖစ္ေႀကာင္း..
ကေလး ငယ္ ၆ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ႏွစ္ေယာက္ရွိေႀကာင္း..။ owner ခအတြက္ တစ္ေနကုန္ရွာျပီး ယခု မွ မိမိအတြက္ စ၍ က်န္ေႀကာင္း…ညဥ္းျငဴ ၍ ခံစားရသမွ် စိတ္ထဲ ရွိသမွ် အားရေအာင္ ေျပာေတာ့သည္။


သူရဲေကာင္းတို႔ ဘယ္မွာစံုႀကမလဲ
ဒီမယ္မိတ္ေဆြ
မီးႀကီးေလာင္ေနေသာ အိမ္တစ္လံုးတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္မိေနသည္ ဆိုႀကပါစို႔။ တံခါးေပါက္မ်ားစြာတြင္လည္း ေသာ့မ်ား လံုျခံဳစြာခတ္ထားေသးသည္ ဆိုလွ်င္
သင္သည္ လူ႔အသက္ကယ္ႏိုင္ဖို႔ရာ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း…
ဦးစြာ..အေတြ႔ႀကံဳရွိေသာ မီးသတ္သမားကဲ့သို႔
စိတ္တည္ျငိမ္စြာ နည္းလမ္းရွာရေပမည္။
ေသခ်ာသည္မွာ အိမ္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ၀ိုင္းႀကည့္ေနေသာ လူပရိတ္သတ္မ်ားကဲ့သို႔
“မီးဗ်ိဳ႕ မီးဗ်ိဳ႕” “မီးေလာင္ေနတယ္ဗ်ိဳ႕”
ဟုက်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ေနရံုႏွင့္ မီးမေသႏိုင္ေပ။
ႀကည့္ျပီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ ေႀကကြဲ ေနရံုႏွင့္လည္း မျပီးေပ။
အေရးေပၚလူကယ္ႏိုင္ရန္ ေသာ့တံခါးမ်ားကို ဖ်က္ခ်ပစ္ရမည္ မီးေလာင္အိမ္၏
အနီးဆံုးတြင္ ပတ္ေျပးရံုႏွင့္ ခတ္ထားသည့္တံခါးေသာ့မ်ား က်ိဳးမည္မဟုတ္ သင္သည္ပင္လွ်င္ မီးထဲသို႔ပါသြားႏိုင္ေသးသည္။
လူမကယ္ႏိုင္ပဲမီးထဲ ပါသြားခဲ့…ေသာ္..
သင့္အားမည္သို႔ပင္ ေခါင္းစဥ္တပ္၍ အရပ္ကေခၚေစ..သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မျပီးေျမာက္ပဲ
လူကယ္ တင္မည့္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းဆံုးရွဳံးရျခင္း ထက္ မပိုေပ။
ထို လူတို႔အသက္ကို ဘ၀ကို ကယ္ခ်င္သည္ရွိေသာ္
ထို ပုဂၢိဳလ္သည္ မုခ် မီးထဲ ဆင္းရေပမည္။
ကေရာေသာပါး အစီအစဥ္မရွိပဲ ဆင္းလွ်င္လည္း မျဖစ္ေသးေပ..လူကယ္ရင္း မကယ္ႏို္င္ပဲ တစ္ဦးစီေသာ္လည္းေကာင္း မီးထဲ ပါသြားသည္က သာ မ်ားေပသည္။
ထို႔ေႀကာင့္ စနစ္တက် ႏွင့္ အျမန္ဆံုးအစီအစဥ္ခ်၍ မီးေလာင္အိမ္ နေဘးတြင္ကပ္ေျပး ေအာ္မေနပဲ
အျမန္ဆံုးထိထိေရာက္ေရာက္ မီးျငိမ္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္မွီကယ္တင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မီးထဲ ဆင္းဖို႔ ရန္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ မီးသတ္သမားမ်ား၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာ ခံ ၀ံ့ ေသာ မီးသတ္သမားမ်ား..အလ်င္အျမန္ တမဟုတ္ခ်င္း ေရြးထုတ္ရေပမည္။ ထို႔ျပင္ မီးထဲ ၀င္၍ကယ္ႏုိင္ဖို႔ရာ
အျပင္မွ မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရအားလည္း အလံုေလာက္ရွိရေပဦးမည္။
လူကယ္မည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္လည္း လိုအပ္ေသာ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္စြာပါရဦးမည္။
ထို႔ေႀကာင့္သင္သည္ မီးေလာင္အိမ္ရွိ လူတို႔အား ကယ္ခ်င္လွ်င္ ေအာ္ေနေသာအလုပ္ကို ရပ္၍မီးကို သတ္ရမည္။ မီးေလာင္ အိမ္၏အနီးအပါးတြင္ပတ္ေျပးျခင္းကိုရပ္၍ အခ်ိန္မွီ
ခတ္ထားေသာ တံခါးေသာ့မ်ား ဖ်က္ခ်ႏို္င္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနလွ်င္ အျမန္ဆံုး ျဖည့္တင္းဖို႔ရန္မွာ လူကယ္ခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးဆံုး တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အေႀကာင္းအရာမ်ား ညီညြတ္ေနလွ်င္ မည္မွ်ပင္မီးေတာက္ ႀကီးေနပါေစ က်န္ရွိ၍ မေသေသးေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေႀကာင့္ စကၠန္႕တိုင္းကို မီးသတ္ဖို႔ရန္ တံခါးေသာ့မ်ား ဖ်က္ခ် ႏိုင္ဖို႔ ရန္ဦးတည္ခ်က္ထား၍
အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
“လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာ က ေပးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာသည္လည္းေကာင္း ယခုတိုင္ေပးေနဆဲ သင္ ခန္းစာတို႔သည္ လည္းေကာင္း မီးသည္ သတ္မွ ေသ၍ တံခါးသည္ ရိုက္ခ်ိဳးမွ က်ိဳးမည္”ျဖစ္သည္။
အုပ္စုလိုက္(သို႔) တစ္ဦးခ်င္း သတၱိရွိစြာ မီးထဲ ၀င္ရသည္ ရွိေသာ္ ေလာင္စာသာ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။
ယခုေလာင္ေနေသာ အိမ္မွာ “မိမိတို႔ အိမ္ျဖစ္သည္။”
မီးထဲရွိလူမ်ားမွာ “မိမိတို႔ မိသားစုမ်ားျဖစ္သည္။”
တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေခ်ာင္ထဲတြင္ပိတ္မိ၍ မထြက္ႏုိင္ႀကေတာ့ေပ။
တစ္ခ်ိဳ႕မွာ တစ္ျမိဳက္ျမိဳက္ႏွင့္ မေသမခ်င္း အေလာင္ခံေနႀကရသည္။
တစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့…ျပာက်ကုန္ႀကျပီျဖစ္သည္။
ဘက္မမွ်ပဲ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရျခင္းမွာ ေႀကာင္ႀကီးနား ႀကြက္ပတ္ေျပးရသလို ဖတ္ဖတ္ ေမာရံု အျပင္ မရွိေပ။

မီးထဲရွိလူမ်ားကို မကယ္ႏိုင္ရျခင္း၏ အဓိက အေႀကာင္းအရင္းမွာ မိမိတို႔၏အားနည္းခ်က္ေႀကာင့္သာျဖစ္သည္။
ကံဟု ဆို လွ်င္လည္း တစိတ္တပိုင္းမွန္ပါသည္။
အထက္ေဖၚျပပါ…လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ား မျပည့္စံု ၍လည္းျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေႀကာင့္သာ မီးေတာက္ႀကီးကို နွစ္ရွည္လ မ်ားစြာ မ သတ္ႏိုင္ပဲ ရွိခဲ့သည္။
မိမိတို႔ ေခတ္မသတ္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္ ေနာင္တစ္ေခတ္မိမိတို႔ ၏သားစဥ္ေျမးဆက္…
တျမိဳက္တျမိဳက္ႏွင့္…ေလာင္ကၽြမ္းခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္
သူမ်ားအိမ္တြင္ ေျပာင္းေနရေသာ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ သူမ်ား အိမ္ဆိုသည္မွာ မည္မွ်ပင္ခမ္းနားေစ ကိုယ့္အိမ္မဟုတ္၍ ကိုယ့္အိမ္ေလာက္ေတာ့ ေကာင္းမည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္တန္ ၍ ကၽြႏုပ္တို႔ အိမ္ျပန္ခ်င္ျပီဆို ေသာအခါ…ျပာျဖစ္လုနီးပါး..ျဖစ္ေနေသာကိုယ့္အိမ္ကို ႀကည့္၍ အိမ္လြမ္းသူတိုင္း အိမ္လြမ္းသည့္အခါတို္င္း ေႀကကြဲ ႀကရသည္။ အိမ္ရွိ သားခ်င္းမ်ား မီးေလာင္ေနသည္ ႀကည့္၍လည္း မခံ မရပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ႀကရသည္။ ေနာင္လာမည့္ မိမ္ိတို႔ မ်ိဳးဆက္မ်ား မိမိတို႕ကဲ့ သို႔ ဆိုးရြားစြာမခံ ႀကေစရန္ မိမိတို႔ ႀကိဳးစားႀကရမည္။
…တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အမွန္ပင္ကၽြမ္းကုန္ႀကပါျပီ။
အခ်ိဳ႕မွာ အမွန္ပင္ မေသမရွင္ ျဖစ္ေနႀကရပါျပီ။

မျပည့္စံု လွ်င္ အျမန္ဆံုး အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ၊ စည္းစည္းလံုးလံုး နွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အခ်ိန္မွီႀကိဳးစားႀကရမည္။

လူစံုျပီဆို ကူညီမည့္သူမ်ားအသင့္ ရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ေနေသာ ယံုႀကည္မွဳကို ဘယ္ကစ၍ ေမြးျမဴႀကရမလဲ…
ႏွစ္ရွည္လ မ်ား အဖ်က္ဆီး ခံ ခဲ့…ရေသာ… စိတ္ဓာတ္မ်ား.. ဘယ္လိုေကာင္း ေအာင္ ေမြးျမဴႀကရမလဲ..
ကၽြမ္းက်င္ေသာ မီးသတ္ သမား မ်ား ဘယ္မွာ ရွာ ရပါ့မလဲ….
ဘယ္လို ျပန္ျပီး စုစည္းႀကရမလဲ…
ဘယ္ေနရာမွာ ဆံုႀကမလဲ…
ကဲ သူရဲေကာင္းတို႔ ဘယ္မွာ ဆံုႀကမလဲ…….?????

ေပးဆပ္မည့္သူ
အိမ္လြမ္းသူ့
စာနာသူႏွင့္
လူကယ္မည့္သူမ်ား
forward ႏွိပ္ေပးႀကပါ……။


0 comments: