Sunday, February 14, 2010

အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးNEJ /၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၀


႐ုရွျပည္၌ ႀကီးစုိးခဲ့ေသာ ဆုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ အာဏာရၿပီးမွ ျပဳတ္က်သြားရသည္။ အေၾကာင္းရင္းကုိေလ့လာပါက ျမန္မာမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာရႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္။ (၄၈) ႏွစ္ အာဏာရေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္လည္း ကုိယ္က်ဳိးရွာသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ရွိခုိးေနေသာ အရပ္သားအခ်ဳိ႕ကုိၾကည့္၍ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိေနသူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ႐ုရွျပည္သူမ်ားကုိလည္း ကၽြန္စိတ္ရွိသူမ်ားဟု တခ်ိန္ကေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ ေျပာရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းရွိ၏။ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္သည့္အစဥ္အလာကုိ မွတ္မိသူ ႐ုရွျပည္၌မရွိဟု ဆုိသည္။ အာဏာရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လုိက္နာျခင္းသည္ ႐ုရွဓေလ့ထုံးစံျဖစ္သည္ဟုပင္ ေျပာဆုိၾက၏။

အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု တုိင္းသူျပည္သားမ်ားက ယုံၾကည္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ယင္းအာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေနမည္ဟု ဆုိ႐ုိးရွိသည္။ စစ္အစုိးရကုိ မည္မွ်ပင္ မုန္းတီးေစကာမူ စစ္ဗိုလ္ကုိ အရပ္သားက မျဖဳတ္ႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ေနသမွ် စစ္အစုိးရ သက္ဆုိးရွည္ေနမည္မွာ ေသခ်ာ၏။ ဤယုံၾကည္ခ်က္ ပ်က္ျပားလာမွသာ အာဏာရွင္အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းရန္ စစ္အစုိးရႀကံစည္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ အေရးႀကီး၏။ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျပဳျပင္ရန္ အာဏာရွင္ကုိယ္တုိင္ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္သည္ အာဏာရွင္အတြက္ အႏၲရာယ္အႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေလ့လာသူပညာရွင္ ေတာ့ခ္ဗီးလ္ (Tocqueville) က ေျပာဖူးသည္။ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ျခင္းသည္ မေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိေသာ အယူအဆ ပ်က္ျပားလာပုံကုိ ျပသရာ ေရာက္ေပသည္။

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဤအတုိင္းပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခုိင္လြန္းသည့္အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကုိယ္တုိင္ကဖ်က္မွပင္ ပ်က္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဂုိဘာေခ်ာ့ (Gorbachov) ထြက္ေပၚလာသည္။ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမလုပ္လွ်င္ မျဖစ္ေတာ့ဟု ယူဆလာၾကသည္။ အနည္းအက်ဥ္း ျပဳျပင္ရန္အတြက္ Glasnost ပြင့္လင္းေရးႏွင့္ Perestroika ျပဳျပင္ေရးကုိ ဂုိဘာေခ်ာ့က စတင္က်င့္သုံးသည္။ ဂုိဘာေခ်ာ့ စလုိက္ေသာ ျပဳျပင္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာသည့္အတြက္ ေနာက္ဆုံး၌ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသည္အထိ အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္လာ၍ ႐ုရွ၌ အရင္းရွင္ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိလည္း စစ္ဗိုလ္ကပင္ ဖ်က္ပစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ ႐ုရွ၌ ဂုိဘာေခ်ာ့လုပ္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ လုပ္ေလမလားဟု ေတြးၾကည့္ၾက၏။ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔အုပ္စုကုိ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူအျဖစ္ ေျပာဆုိ ေရးသားမႈမ်ားပင္ ရွိလာ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ ဂုိဘာေခ်ာ့သည္ ကမာၻကေလးစားရသည့္ ပညာတတ္ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္၏။ ဆုိဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၌ အာဏာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏။ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ အိမ္ကၽြန္ဘ၀မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ စစ္ေကာင္စီကုိ ေက်ာ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵမရွိပါ။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး၍ ျပႆနာ အေျဖရွာရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက တုိက္တြန္းလြန္းသျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ဂုိဏ္းက အရာရွိအခ်ဳိ႕သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဤတြင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စု၌ အတုိက္အခံႏွင့္ေဆြးေႏြးလုိသူႏွင့္ မေဆြးေႏြးလုိသူဟူ၍ အုပ္စု (၂) စုကြဲသြားၿပီဟူေသာ ေကာလာဟလထြက္လာသည္။ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ စစ္အုပ္စု အေရးနိမ့္သြား၍ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ျဖဳတ္ထုတ္ေထာင္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ စစ္တပ္ စားခြက္လုရာမွာ ေထာက္လွမ္းေရးျပဳတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းႏွင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေသးပါ။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နအဖကုိယ္စားလွယ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ ၎တုိ႔ဆက္လက္အာဏာရွိႏုိင္မည့္ အေျပာင္းအလဲကုိသာ စိတ္၀င္စားပါသည္။ အာဏာလက္လြတ္ျဖစ္သြားႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက လက္မခံႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ စစ္အစုိးရက ဟန္႔တားေနျခင္းျဖစ္၏။

စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ အေျခအေနကုိလုိက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည္ဟု ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ နအဖအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္၍ ေမွးလုိက္ေနပါက တျဖည္းျဖည္း ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း နအဖစစ္အုပ္စုတြင္ အရပ္သားႏွင့္တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးေသာ အစဥ္အလာမရွိပါ။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ႏုိင္ငံျခားအာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးပုံစံမ်ားကုိ အားက်ၾကသည္။ ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္က ျပ႒ာန္းေသာ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ပုံကုိ ဥပမာျပၾက၏။

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံကဲ့သုိ႔ေသာ လူထုအုံႂကြမႈကုိ အလြန္ေၾကာက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားကုိ လူစုခြဲပစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ၾကပ္ေျပးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သံဃာဦးေဆာင္ေသာ ၂၀၀၇ ျပည္သူ႔ဆႏၵျပပြဲကုိ အလြယ္တကူေခ်မႈန္းႏုိင္ၿပီး နအဖစစ္အုပ္စုၿပိဳကြဲမည့္ အရိပ္အေရာင္မျပသျဖင့္ ၾကပ္ေျပးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ အာဏာတည္ၿမဲေရး စီမံခ်က္၏ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။

အနာဂတ္ေပ်ာက္ေန၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသူဦးေရ တုိးပြားလာေလေလ စစ္အာဏာရွင္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရပ္သားလူတန္းစားတခုတည္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ႐ုံျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏုိင္ေၾကာင္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့သမုိင္းက သက္ေသျပေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေက်နပ္ေသာ အရပ္သားႏွင့္ မေက်နပ္ေသာ စစ္သား ေပါင္းစည္းမိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ အကြဲအၿပဲျဖစ္သြားပါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ရန္ အလားအလာ ပုိေကာင္းသြားေပမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္သားေပါင္းစည္းသြား၍ အခြင့္ထူးခံအာဏာရွင္စနစ္ကုိ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အင္အားစုႀကီး မေပၚေပါက္ေစရန္ နအဖစစ္အစုိးရက အၿမဲတမ္းႀကိဳးပမ္းေနရေပသည္။ သတင္းမီဒီယာကုိခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္း၊ အတုိက္အခံကုိ ဖိႏွိပ္၍ အကြဲအၿပဲျဖစ္ေနေအာင္ စီမံထားျခင္း၊ အစုိးရအမႈထမ္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ကြာဟခ်က္ႀကီးမားေအာင္ လုပ္ထားျခင္း၊ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားျခင္း၊ တပ္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ က်ားကန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မ်ားကုိ အာ႐ုံစုိက္ေနရေသာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အုပ္စုသည္ ႀကိဳးတန္းေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူႏွင့္တူ၏။ သတိလစ္သြားသည္ႏွင့္ ျပဳတ္က်မည္မွာ ေသခ်ာ၏။


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...