Thursday, July 31, 2008

အေျခအေနေပးလွ်င္ျဖင့္ေရးစမ္းပါဘိထိုစာလႊာ(၅)

31 July 2008
ထၾကေလာ့ ေရႊျမန္မာေတြ အလင္းေရာင္သန္းေနၿပီ

မ်က္ေစ့ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သင့္ေရွ႕ကေနေရာင္ျခည္ဟာ ရင္ညြန္႔ထဲကုိ ထုိးက်လာလိမ့္မယ္။ သင္တုိ႔ဟာ စစ္ အတြင္းက ကြဲကြာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြပဲ။ သင္တုိ႔ရဲ႕အားေတြ အရမ္းလုိအပ္ေနၿပီ။ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္လုိ႔ မရတဲ့ အရာထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္လည္းပါတယ္။ သင္တုိ႔ရဲ႕ လက္ေတြသန္မာၾကေလာ့။ သင္ တုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြ ေသေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သင္တုိ႔ရဲဲ႕ နာက်ည္မႈေတြဟာ ဘယ္ခ်ိန္ထိဆက္လက္ မ်ဳိသိပ္ေနၾကဦးမွာလဲ။ ဘ၀ေတြေသေနၾကၿပီ။ လူသားတစ္ေယာက္ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္ေရးေတြ ဆံုးရႈံးနစ္နာေနၾကတာ ဘယ္ခ်ိန္ရွိၿပီလဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေနတဲ့ ဘ၀ေတြကုိ ဆဲြထုတ္လုိက္ၾကေတာ့။ သင္တုိ႔ဟာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုလံုးကုိ ကုိးစားျပဳတယ္ဆုိရင္ သင္တုိ႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီလက္တစ္ဆုပ္စာ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကုိ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ရဲရင့္ၾကေလာ့။ ထၾကေလာ့။ အိပ္ေနလုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ဇင္ဘာေဘြဟာ မၾကာခင္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ႀကီးကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ေတာ့မယ္။ ဆူဒန္သမၼတဟာလည္း သူ႔ရဲ႕ျပဳမူလုပ္ေဆာင္
ခ်က္ေတြကုိ ေပးဆပ္ရေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆူဒန္ဟာလည္း ယုတ္မာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္လက္ထဲ ကေန ရုန္းထြက္ႏုိင္ရင္း ေခတ္မွီဖြင့္ၿဖိဳးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ မၾကာခင္တည္ေထာင္ႏုိင္ေတာ့မယ္။

သူတုိ႔ဟာ အလင္းေရာင္ေတြ သန္းေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္အစုိးရဆုိတာ တစ္ကမၻာလုံးက ရြံ႔႕မုန္းေနၾက တယ္။ ေရႊျမန္မာေတြ ေရာင္ျခည္သန္းေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိ မၾကာခင္ရရွိေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ အားလံုးတက္ညီလက္ညီ လက္တဲြဖုိ႔လုိတယ္။ အတၱကုိေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ငါ့အက်ဳိးအတြက္ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ အလကားရရွိတဲ့ အခ်ိန္တုိေလးေတြကုိ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်တတ္ဖုိ႔ မလုပ္ဘဲ ထင္ရာစုိင္းတဲ့၀ါဒကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ေတာ့။လုပ္ႏုိင္တဲ့
ဘက္က လုပ္ပါ။ မလုပ္ဘဲနဲ႔ မေနပါနဲ႔။ ယူဂ်ီလုပ္ႏုိင္ရင္လုပ္ပါ။ အုိဂ်ီအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ထပ္မံႀကိဳးစားဖုိ႔ လမ္းစေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အန္ဒါဂေရာင္းကေန အုိဗာဂေရာင္းကုိ ကူေျပာင္းတဲ့အခါမွာ မိမိလုပ္ထားတဲ့ အန္ဒါဂေရာင္းလုပ္ရွားမႈ ဆဲလ္ေတြမ်ားေနရင္ အုိဗာေရာက္ရင္ အသံုး၀င္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ တရားမွ်တမႈကုိ ေရွ႕တန္းတင္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ တရားမွ်တတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ အသံုးခ်ၿပီး တုိက္ပြဲ ၀င္ၾကမယ္။ သင္တုိ႔ဟာ အမိေျမကုိခ်စ္တယ္။ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုကို မၾကည့္ရက္ဘူး ဆုိရုံနဲ႔ ေတာ့ အရာမထင္ပါဘူး။ ကုိယ္တတ္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ဖန္းတီးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အရမ္းကုိအေရးၾကီး ေနပါၿပီ။

လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ပညာေရးစတဲ့ အေရးမွန္သမွ် ခ်ြတ္ျခဳံက်ေနတဲ့ အမိေျမဟာ ဆာေလာင္သံေတြနဲ႔ ဟစ္ ေအာ္ ေနၾကရင္း မြမ္းက်ပ္ေနခဲ့တယ္။ အသိဥာဏ္မဲ့တဲ့ လူေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြလည္း ေထာင္ ေပါင္း
မ်ားစြာ အသက္ေပးခဲ့ရၿပီးၿပီ။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆင္းရဲတြင္းနစ္ေနတဲ့ ကူညီမဲ့ရင္း ဆာေလာင္ေနတဲ့ ဧရာ၀တီ သားေတြကုုိ ၾကည့္ၾကပါ။ တကယ္တန္းၾကည့္တတ္ရင္ ျမင္မွာပါ။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စစ္အစုိးရက သတ္လုိက္ တာပါ။

နာဂစ္ကုိပဲ ျမင္ေနၾကတဲ့ လူေတြကုိ စစ္အစုိးရရဲ႕ သတ္လုိက္ပံုအေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပတာဟာလည္း ယူဂ်ီ လုပ္ရွား မူဘဲေပါ့။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ တကယ္တန္းဆုိရင္ နာဂစ္ဟာ တစ္ေသာင္းထက္ပုိေသသင့္တဲ့ ကိစၥရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ အခုသိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီ ေသေက်ရတယ္ဆုိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ န.အ.ဖ ရဲ႕ညံ့ဖ်င္းတဲ့ လုပ္ရပ္။ လူမဆန္တဲ့ အျမင္ အေသ ေတြေၾကာင့္ေပါ့။ လြတ္ရာကၽြတ္ရာကုိ ေျပးဖုိ႔ႀကိဳတင္သတိေပးႏုိင္ပါလွ်က္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းစတာေတြအ တြက္ ေၾကာင့္ အခုလုိေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရတာပါ။ အမိန္႔နဲ႔ ႏွစ္ရက္ေလာက္ႀကိဳတင္သိေနတဲ့ ဒီမုန္တုိင္းေဘးကုိ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ထုတ္ေဆာင္ႏုိင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါမ်ဳိးေတြမလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက လူသားမဆန္ တဲ့ လူေတြလုပ္ရပ္ကုိ ထပ္မံလုပ္လုိက္ျပန္တယ္။ ဒါကဘာလည္းဆုိေတာ့ ျပည္ပက အကူအညီေတြကုိ ျငငး္ဆန္ခဲ့ တဲ့လုပ္ရပ္ေပါ့။

အမွန္တကယ္ အကူအညီေတြ ခ်က္ျခင္းရပါလွ်က္ ျငင္းဆန္ခဲ့တာေၾကာင့္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္ၿပီး လူေတြ မေသ သင့္ဘဲ ေသခဲ့ရျပန္တယ္။ ဆုိလုိတာက ဒါမ်ဳိးေတြကုိ ျပည္သူလူထုသိေအာင္ အန္ဒါဂေရာင္းလႈပ္ရွား မႈျဖစ္တဲ့ စာရြတ္စာတမ္းျဖန္႔တာမ်ဳိး၊ကုိယ္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အ၀န္း၀ုိင္းမွာ အသိပညာေပးတဲ့အေနနဲ႔ စုေ၀းၿပီးေဟာ ေျပာတာမ်ဳိးစတာေတြကုိ လုပ္ၾကဖုိ႔ပါ။ ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မေနၾကပါနဲ႔။ သင္တုိ႔သင္ယူေနတဲ့ ပညာရပ္ေတြဟာ ကုိယ့္အက်ဳိးအတြက္ပဲလား။ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားမျပဳရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက သင္တုိ႔ရဲ႕အသိပညာဆုိတာ ေတြကုိ အသိအမွတ္ မျပဳဘူးဆုိတာ သိေစခ်င္တယ္။ မေ၀းေတာ့တဲ့ အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာ က်ဳပ္တုိ႔အားလံုး
လက္တဲြညီညီနဲ႔ ဒီစစ္အာဏာရွင္ လက္တစ္ဆုပ္စာေလးကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရလိမ့္မယ္။

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ။ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ့ယုတ္မာဆံုးႏုိင္ငံ။ ကမၻာ့လာဘ္စားမႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ။ စတဲ့ စာရင္း ေတြက ဆြဲႏုတ္ႏုိင္ေအာင္္ဆုိရင္ေတာ့ သင္တုိ႔အားလံုး လက္ပုိက္ၾကည့္ေနရုံနဲ႔ ပေပ်ာက္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိ တာ ဘဲ။ လူေတြဟာ လူနဲ႔မတူေတာ့ဘူး။ အရမ္းကုိ ဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္။ ဒါဟာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ယုတ္မာပက္ စက္မႈကုိျပန္လည္ခံစား
ေနၾကရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကုိလုိနီေခတ္ ျပန္ေရာက္ရင္ေတာင္ ဒီေလာက္ယုတ္မာ ပက္စက္ ရုိင္းစုိ္င္း ခံရလိမ့္မယ္မထင္ဘူး။ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ေသြးေတြ အခုခ်ိန္ထိ လမ္းေပၚေတြမွာ မခမ္းေျခာက္ေသးဘူး။ မၾကာခင္အခ်ိန္မွာဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွေမ့မေဖ်ာက္ႏုိင္ေသးတဲ့ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ သံဃာေတာ္ မ်ားစြာရဲ႕ ေသြးမ်ားဘုရား
ေျခရင္းေတြမွာ ျဖာက်ခဲ့ရတဲ့ အရွင္လတ္လတ္ သတ္ျဖတ္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ဒါ ေတြဟာ ေမ့ေဖ်ာက္လုိ႔ မရတဲ့ န.အ.ဖရဲ႕ လူသားမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဘဲ မဟုတ္လား။

က်ဳပ္တုိ႔အားလံုး ထၾကဖုိ႔လုိၿပီ။ န.အ.ဖ ရဲ႕ ည့ံဖ်င္းတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႀကီးကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ဖုိ႔လုိၿပီ။ ဆက္လက္ အိပ္စက္ေနဦး
မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ တရား၀င္အစုိးရပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဆက္လက္အတုေယာက္အုပ္ ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အေၾကာက္တရားရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ရင္း အလူး အလဲခံစားရရင္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာပဲ ဘ၀ေတြျပားပိေနၾကရဦးမယ္။ ဒီေတာ့ တတ္ႏုိင္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရင္း ကုိယ့္စြမ္းကုိယ္စေတြကုိ အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔လုိေနၿပီ။

သင္ဟာ ႏုိင္ငံကုိခ်စ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့။ သင္ဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိး ဂုဏ္ကုိျမွင့္တင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့။ သင္ဟာအျပစ္မဲ့
ျပည္သူမ်ားစြာကုိ ဆင္းရဲတြင္းဆက္လက္ မထားခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့၊။သင္ဟာ ဆာေလာင္သံမ်ားကုိ တစာစာေအာ္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံေတြမၾကား ခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့။ သင္ဟာ ကမၻာ့အလည္မွာ အထီး က်န္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံၾကီးကုိ မားမား
မတ္မတ္ ရပ္တည္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သင္ဒီအတုိင္းေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အိပ္ေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သင္ဟာကုိယ္
က်ဳိးအတြက္ပဲ ၾကည့္ ေနလုိ႔၊လုပ္ေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ဒီအစုိးရဆ္ုိတာ သိတယ္မဟုတ္လား ။ မေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူဆုိရင္ေတာ့ ေျဗာင္က်က် လိမ္ရမလား။ လက္ရဲ ဇက္ရဲ သတ္ျဖတ္လုိက္ရမလား။ သူ႔တုိ႔ အာဏာတည္ၿမဲမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားေခါင္းျဖတ္သင့္ရင္ျဖတ္မွာပဲ။သံဃာ ေခါင္း ျဖတ္ခုိင္းျဖတ္မွာဘဲ။ ဘာမွစဥ္းစားေနမဲ့ ေကာင္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီလုိအေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ဖိႏွိပ္ မႈ၊ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္သြားေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါကုိလည္း ဆက္လက္လက္ခံေနမယ္၊ ေၾကာက္ေနဦးမယ္
ဆုိရင္ေတာ့ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ အေမွာင္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္မည္းေနဦးမွာပဲ။

ဒီအခ်ိန္ဟာ ကမၻာက ျမန္မာကုိ ေတာ္ေတာ္ဂရုစုိက္ေနၿပီ။ အလင္းေရာင္ေလးေတြ သန္းလာေနၿပီ။ က်ဳပ္တုိ႔ အားလံုး ဒီအလင္းတန္းေလး ေတြကုိ မကြယ္ေပ်ာက္သြားေစရန္ ဆက္လက္ညွိထြန္းရင္း တုိက္ပြဲ၀င္ေနဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ အေၾကာက္ တရားေအာက္ ဆက္လက္ေၾကာက္ေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရင္းေလး စရာ ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမယ္။

အုိ ျမင့္ျမတ္ေသာအရွင္
ဒီစစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္္ ျပည္သူေတြ
ဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဒုကၡအတြင္း သက္ဆင္းေနၾကရေပါ့
ေသြးေတြ စီးဆင္းခဲ့ရတယ္
အသက္ေတြ စေတးခဲ့ရတယ္
လူသားအခြင့္ေရးေတြ ဆံုးရႈံးခဲ့ရတယ္
၀ဋ္ေကၽြးဆုိတာ ရွိရင္ ေက်ပါေစေတာ့ဘုရား။

လမ္းေဘးမွာ သူေတာင္းစားမ်ဳိးစံု၊ ေစ်းသည္မ်ဳိးစံု၊ ၀န္းထမ္ေပါင္းမ်ားစြာ။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသူေတြမ်ားစြာ၊ ရ ဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ျပည္သူလူထု လူတန္းေပါင္းစံုမ်ားစြာရဲ႕ အသံေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆာေလာင္ေနၾက တယ္။ ဆင္းရဲတြင္းက တက္လာခ်င္ၾကၿပီ။ လူမဆန္တဲ့ ေကာင္ေတြရဲ႕ လက္ထဲကေန လြတ္ေျမာက္ခ်င္ၾကၿပီ။ လူ ဆန္တဲ့ အျပဳအမႈ၊ အေတြးေခၚေတြနဲ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနခ်င္ၾကၿပီ။ သင္တုိ႔အားလံုး က်ဳပ္တုိ႔အားလံုးဟါ ဒါေတြကုိ ၾကားေရာင္ပါ။ တြန္းလွန္ေတာ့ပါ။

ဆက္လက္ၿငိမ္ေနဦးမယ္ဆ္ုိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထု အစာမေၾကတုိင္း ထထေအာ္ရင္း အသက္ေတြဆက္လက္ စေတးေနၾကရဦးမယ္။ အမွန္တရားဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားတယ္ဆုိတာမရွိပါဘူး။ အမွန္တရား က အရႈံးေပးသြားရတယ္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားကုိ ဆက္လက္ ကုိင္စြဲပါ။ အမွန္တရားေၾကာင့္ အသက္စေတးလုိက္ရျခင္းဟာ ျမင့္ျမတ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ကလည္း သမုိင္းမွာ အဲဒီလူေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ေဖ်ာက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွတ္တရားကုိ ခ်စ္ ျမတ္ႏုိးသူတုိင္း အမွန္တရား က ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ပါလိမ့္မယ္။

ဓမၼနိယာမ-အရ လြတ္လပ္မႈကုိ ခ်ဳပ္ျခယ္သူမွန္သမွ်ကုိ လြတ္လပ္မႈက သူတုိ႔ကုိျပန္လည္ ခ်ဳပ္ျခယ္ခံရပါလိမ့္ မယ္၊ လြတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ရရွိခံစားရမဲ့ အခြင့္ေရးေတြကုိ သူတုိ႔ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တ ရားဆုိတဲ့ ဓမၼက ရႈံးနိမ့္သြားတဲ့ ကိစၥဆုိတာ မရွိပါဘူး။ တစ္ေန႔ေတာ့ လံုး၀အႏုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီဘ၀မရရင္ ေနာက္ ဘ၀မွာ ျပန္လည္အႏုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္သင့္တာ လုပ္ရမွာကေတာ့ အိပ္မေနၾကပါနဲ႔ေတာ့ ထၾကပါေတာ့ ေရႊ ေရာင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေတြသန္းေနပါၿပီ။


အကယ္၍

မင္းရဲ႕စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္ေတြဟာ
မင့္အေပၚ မလႊမ္းမုိးႏုိင္ေစဘဲ
စိတ္ကူးႏုိင္မယ္ဆုိရင္
အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးေတြဟာ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သက္သက္သာ မျဖစ္ေစဘဲ
ေတြးေခၚႏုိင္မယ္ဆုိရင္

မေ၀းေတာ့ပါဘူး။ အိပ္မေနၾကပါနဲ႔ေတာ့၊ ထၾကေလာ ေရႊျမန္မာေတြ။ ဒီမုိကေရစီ
ေရာင္ျခည္ေတြ သန္းလာေနပါၿပီ။

သင္တုိ႔အားလံုး ညီညြတ္ၾကပါ၊တုိက္ပဲြ၀င္ၾကပါ
ရဲရင့္ၾကပါ၊စိတ္ကူးရင္ သက္သက္ေတာ့ မျဖစ္ေစပါနဲ႔
မနက္ဖန္မွာ စစ္အစုိးရဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးရဲ႕
နာက်င္မႈ အေရာင္ေတြျပန္လည္ ခံစားရေတာ့မယ္
သင္တုိ႔ရဲရင့္ၾကရင္း သင္တုိ႔အေတြးအေခၚေတြ မေသၾကပါနဲ႔
သင္တုိ႔ဟာ လက္တစ္ကမ္းသာလုိေတာ့တယ္
ေရာင္ျခည္ေတြ ျဖာက်ေနၿပီ။


ရာဇာစုိး၊ရန္ကုန္
၃၀၊ ၀၇၊ ၂၀၀၈

type the rest of your post here

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ေဆြမ်ဳိးအားလုံးေကာင္းစားေအာင္လုပ္ျပီးမွ ၀န္ၾကီးရာထူးက ထြက္မည္

NEJ/ ၃၁ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား အထူးေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားၾကား နာမည္ႀကီးသည့္ ေနျပည္ေတာ္စက္မႈ (၁) ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ရာထူးမွထြက္ျပီး ႏုိင္ငံေရးမလုပ္မီ "ငါ့ေဆြမ်ိဳးအားလုံးေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပးၿပီးမွ ၀န္ႀကီးရာထူးကထြက္မယ္" ဟု မၾကာခင္က ေျပာခဲ့သည္။

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားတက္ေရာက္သည့္ ေနျပည္ေတာ္စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန အီးစီ အစည္းအေ၀းတခုတြင္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ယခုကဲ့သို႔ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။ မည္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေျပာသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းအား ၀န္ႀကီးဌာန တခုလုံးနီးပါး သေဘာမက်ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားကုိ ႐ိုက္ႏွက္ဖို႔ကိစၥ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူအာဏာပုိင္မ်ားထဲမွာ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟု စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ား၏ စြပ္စြဲျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေကာင္းစား ေရး၀ါဒ လက္ကုိင္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ၄င္း၏ဇာတိ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ကာေက်းရြာမွ (၆၂) ရာႏႈန္းသာ ေထာက္ခံမဲရသည္
ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

ေခတ္ၿပိဳင္မွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

နအဖသာသနာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယေန႔နအဖေခတ္သစ္သာသနာတစ္ခုထြန္းကားေနပံုကို
ကာတြန္းဆရာကအခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဧရာ၀တီမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာႏွင့္ အားကစားအယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ ပထမအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္
ကိုသက္ | ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈

နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ စစ္အစိုးရ၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ လူ႐ႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ၊ အားကစားအယ္ဒီတာ ေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို ယမန္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္တြင္ သီးသန္႔႐ံုးထိုင္ထားသည့္ အေနာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ပထမဆံုးအႀကီမ္ ႐ံုးထုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေရွ႕ေနအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ႏွင့္အတူ တျခား အမည္မသိသူ ၂ ဦးလည္း ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္ တို႔က မိသားစု၀င္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေပ။ ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစု၀င္တဦးကို ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးအား အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုေသာ္လည္း ယမန္ေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း က အေၾကာင္းမၾကားသျဖင့္ မသိရေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အခုထိ ဘာမွလာၿပီး အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ ပုဒ္မတပ္ၿပီး ႐ံုးထုတ္မယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္” ဟု ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစု၀င္က ေျပာသည္။

ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔သည္ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္တို႔မွ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္အၿပီး တလခန္႔ အၾကာတြင္ ၎၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္ေရးအျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ကိုဇာဂနာ အဖမ္းမခံရစဥ္က ဧရာ၀တီကို ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ကိုဇာဂနာကို လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လဆန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေလေဘးကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ စီဒီ ဓာတ္ျပားတခ်ပ္၊ ရမ္ဘို အပိုင္း ၄ ႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ျပား၊ စိန္စီ ေသာည စီဒီ ဓာတ္ျပား၊ ကြန္ပ်ဴတာ Hard Disk တလံုး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ တေထာင္ႏွင့္ FEC ၃၀ တို႔ကို အာဏာပိုင္တို႔က သိမ္းယူ သြားခဲ့သည္။

ကိုဇာဂနာ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုေဇာ္သက္ေထြးႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေအာင္လြင္တို႔က ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုေဇာ္သက္ေထြး အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကိ္ုေဇာ္သက္ေထြးကို အာဏာပိုင္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရွိ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္ကို အာဏာပိုင္တို႔က ၎တို႔၏ မိသားစု ၀င္မ်ားအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေပ။

ကိုဇာဂနာ အဖမ္းခံရၿပီး တပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ သစ္က လူရြင္ေတာ္္ ဇာဂနာကို အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ စစ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီး ထားသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးတို႔အား ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္မည္ဟုလည္း စံုစမ္း သိရွိရသည္။ [Top]

ဧရာ၀တီမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္


ေရႊဘုန္းလူ (တာရာမင္းေ၀)

(ကြယ္လြန္သူ ကဗ်ာဆရာရဲ႔ ကဗ်ာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါတယ္)

ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၈
(၁)
ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
ေမာ္ကြန္းထိန္းသိမ္းေရးအခန္းမွာ
ဟစ္တလာရုပ္ထုကို
လူတစုထုဆစ္ေနၾကတယ္။
သူတို႕ဟာ ...
ရုပ္တုရဲ႕ေရွ႕မွာ က်ိန္စာေတြရြတ္ဖတ္
ပ်ားရည္စက္ေတြကို မီးရိႈ႕ပူေဇာ္
ဆိုင္ရာႏုိက္ျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္ေတြ သြန္းၾကဲပက္ခ်
ဟစ္တလာပါးစပ္ထဲက
က်ည္ဆန္တေတာင့္ ထြက္အံက်လာတယ္။
သူတို႕ဟာ ...
ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚမွာ အဲဒီက်ည္ဆံနဲ႕
“ေက်ာင္းဖြင့္ျပီ” ဆိုတဲ့ စာကိုေရး
ေသြးစြန္းလက္ေတြနဲ႕ ပ်ဴငွာစြာ
ဖိတ္ေခၚၾကပါျပီ။(၂)

ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ အခန္းလြတ္တခုဟာ
တျဖည္းျဖည္း ႏွစ္ငါးဆယ္ေလာက္ျပန္ငယ္ရြယ္သြားတယ္၊
အရင္က မျမင္ရတဲ့ ဟုိတုန္းက အရိပ္ေတြ
နံရံေတြ၊ ခံုတန္းလ်ားေတြဆီက လြန္႕လူးထ
အဲဒါ ... “ေအာင္ဆန္း” တုိ႕၊ “ေက်ာ္ျငိမ္း” တို႕၊ “သိန္းေဖ” တို႕၊ “ညိဳျမ” တို႕ရဲ႕
၀ိညာဥ္ေတြပဲ ...
ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို သူတို႕ျမတ္ႏုိး
ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သူတုိ႕ရုန္းကန္
အာဏာရွင္ကို ဖီဆန္ခဲ့ၾကတယ္။
ခု ... သူတို႕ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြဟာ
“ကမၻာမေၾကဘူး ... ... ...
ငါတို႕ေသြးနဲ႕ ေရးခဲ့ၾကတဲ့ ေမာ္ကြန္းေတး ...”
သီခ်င္းေလး နားဆင္ရင္း
ရာဇ၀င္ရဲ႕ တေက်ာ့ျပန္စိမ္ေခၚပဲြကုိ
မ်က္ရည္တ၀ဲ၀ဲနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။

(၃)
ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
ဒီဘက္ေခတ္ ၁၉၈၇ - ၈၈ ႏွစ္မ်ားထဲမွာပါ
တကၠသိုလ္စာၾကည့္တုိက္ထဲမွာ
ျဖဴ၀ါး၀ါးအရိပ္တခ်ိဳ႕
စာထိုင္ဖတ္ေနၾကတယ္။
တခိ်ဳ႕ဖတ္တာ .. ကဗ်ာစာအုပ္
တခ်ိဳ႕ဖတ္တာ .. သမိုင္းစာအုပ္
တခိ်ဳ႕ဖတ္တာ .. ႏုိင္ငံေရးစာအုပ္
ရုတ္တရက္
အျဖဴရိပ္တခုဟာ ထုိင္ရာကထ
“ဗမာျပည္ကို ကယ္တင္ရေတာ့မယ္”
ေနာက္ထပ္ အျဖဴရိပ္တခု စာအုပ္ပိတ္
“ဗမာျပည္ကို ကယ္တင္ရေတာ့မယ္
ဗမာျပည္ကို ထိတ္တံုးခြ်တ္ေပးရမယ္”
သူတို႕ဟာ တိတ္ဆိတ္စြာ
အခန္းျပင္ကို ထြက္သြားၾကပါေတာ့တယ္။
စာၾကည့္တုိက္ရဲ႕ စာအုပ္ပိတ္သံမ်ား
လြယ္အိပ္လြယ္သံမ်ား
ဖိနပ္စီးသံမ်ား အဆံုးမွာ
ေနာက္ထပ္ အျဖဴရိပ္တခု ထပ္ထြက္ ...
... ... ေနာက္ထပ္ ... ...
... ... ေနာက္ထပ္ ... ...

(၄)
ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
စာမသင္ျဖစ္တဲ့ စာသင္ခန္းတခုမွာ
အရိုးစုတအုပ္ အစည္းအေ၀းလုပ္ေနတယ္။
အရိုးစုတခုက ... ထုိင္ရာမွ ျဖည္းညွင္းစြာထ
“က်ေနာ္တုိ႕ ေတာ္လွန္ေရး
အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္ဆံုးေန႕အထိ”
စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား
အားလံုးျငိမ္သက္နားေထာင္ေနၾကတယ္။
အခန္းထဲမွာ
အက်ဥ္းေထာင္က ေျပးထြက္လာတဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႕ခြန္းေတြ
သတိၱဗံုးကို ေႏွာင္ထံုးခတ္
ပတ္ၾကားအက္ေနတဲံ ရန္သူ႕မ်က္ႏွာေတြ
အဲဒီမွာ ... အရိုးစုတခုက လက္သီးဆုပ္
သူ႕ႏႈတ္က တိုးတိုးေလးေျပာ
“ေတာက အေဖန႔ဲအေမေတာ့
က်ေနာ့္ကို ေမွ်ာ္ေနၾကေတာ့မယ္ဗ်ာ”
ေၾကကြဲစြာ သူ႕မ်က္လံုးေပါက္တဲက
မ်က္ရည္ျဖဴတစက္
စီးသက္က်လာတယ္။

(၅)
ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
ပရ၀ဏ္ အ၀င္အထြက္လမ္းေတြမွာ
အခ်ဳပ္ကားျပာျပာၾကီးေတြ
ဒရၾကမ္းႏွင္ေနၾကတယ္။
အဲဒီကားၾကီးေတြထဲမွာ
“ကမၻာမေၾက၊ ဗမာေျပ .. ဒါတုိ႕ေျပ
ဒါတို႕ေျပ ..တုိ႕ပိုင္တဲ့ ေျမ” ဆုိတဲ့
ေတးသံသာယာ
ညီညာစြာ ပဲ့တင္ေပၚထြက္
ေက်ာင္းသားလက္ေတြ ေသြးစိမ့္ယုိစီးခဲ့ျပီ
အခ်ဳပ္ကားျပာျပာၾကီးရဲ႕ ဦးထိပ္မွာ
သူတို႕ရဲ႕ တံဆိပ္ ... တုိ႕ရဲ႔အလံ
ဦးေခါင္းခံြမွာ အရိုးႏွစ္ေခ်ာင္း ကန္႕လန္႕ျဖတ္ထားတဲ့ သ႑န္သာ ျဖစ္တယ္။
ေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းအိုၾကီးဟာ
ထြက္ခြာသြားတဲ့ အခ်ဳပ္ကားေနာက္
ေျပးလိုက္ခလုပ္တုိက္ျပီး လဲျပိဳက်
ခိ်ဳလြင္ရွတတဲ့ ေခါင္းေလာင္းသံထြက္ရမယ့္အစား
“သားေရ အေမ လိုက္ရွာေနတယ္ေလ .. သားေရ”
ဆိုတဲ့ ငိုရႈိက္ညည္းတြားသံအျဖစ္နဲ႕သာ
ရာဇ၀င္တုန္ခါေအာင္ ျမည္ဟည္းလာခဲ့ျပီ။

(၆)
ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
နီေမာင္းေသာလမ္းၾကီး၊ လမ္းငယ္မ်ားမွာ
ေဒါင္းအလံတလူလူလႊင့္ထူလို႕
ေက်ာင္းသားေတြ ခီ်လာပါျပီ
ရင္တအံုလံုးပြင့္ထြက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားက
ေရွ႕ဆံုကအလံကိုင္ျပီး ေသြးပြက္ပြက္အန္ထြက္ေနတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြက
ေနာက္က ခီ်တက္လိုက္ပါလာတယ္။
“ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ... တုိ႕အေရး”
“အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးေရး ... တုိ႕အေရး” တဲ့။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တခါတည္း အသုဘခ်ရင္း
တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကရတဲ့ ငါတို႕ရ႕ဲေတာ္လွန္ေရး
ဘယ္ေတာ့မွ ... အရံႈးမေပးဘူးေဟ့ ...
ေသနတ္သံတခ်က္ေဖာက္ရင္
ရာဇပလႅင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားမယ္ ...
ေနာက္ဆံုးေန႕အထိ ...

(၇)
ငိုက္ျမည္းေနတဲ့ အင္းလ်ားေရျပင္ဟာ
ရုတ္တရက္ ရဲရဲနီေစြးသြားတယ္။
ခ်က္ျခင္းပဲ ေရေငြ႕ပ်ံတက္
ေကာင္းကင္ထက္မွာ တိမ္အျဖစ္ မုိးစက္ခို
ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကုိ မိုးေသြးေတြ ျပန္ရြာခ်
လွ်ပ္ေတြျပက္၊ မိုးေတြျခိမ္း ... ... ...
ဒိန္းဒံုး ဆူညံသြားတယ္ ...
အဲဒီအခါ ... ေက်ာင္းေတာ္မွာ ...
ပန္းေတြ ဖ်တ္ကနဲ ပြင့္ၾက
ငွက္ဆိုးေတြ ေ၀ါကနဲ ထပံ်ၾက
သစ္ရြက္ေတြ တလက္လက္ေတာက္ပၾက
ခံုတန္းလ်ားေတြ အုတ္ဂူအျဖစ္ေျပာင္းလဲၾက
ေျမၾကီးေတြ တုန္ခါေတာ္လဲၾက
တုိ႕အေရး .. တို႕အေရး .. တုိ႕အေရး .. တို႕အေရး
ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႕
ဗမာျပည္ၾကီး တ၀ုန္း၀ုန္းရုန္းကန္
ႏိုးထျပီး ေနာက္ဆံုးျငိမ္သက္သြားတဲ့အခါ
ငါတို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးဟာ ... ...
တလဲ့လဲ့ တ၀င္း၀င္း
ေသြးနီေရာင္ ေတာက္ပခါ ...
အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းတို႕ရဲ႕
ဂူဗိမာန္ၾကီးပမာသာ တည္ရွိေနပါေတာ့တယ္ ...။

(၈)
ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးၾကား
ခု ... ေသြးပင္လယ္ၾကီးျခားေနပါျပီ ...
“ေက်ာင္းဖြင့္ျပီ” ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္ေတြဟာ
ေသြးပင္လယ္ၾကီးကို ေက်ာ္နင္း
ထံုးတံတားၾကီးကို ေက်ာ္ခင္းေပးတယ္။
တခ်ိဳ႕ေတြက ေက်ာင္းတက္လာၾကလိမ့္မယ္ ...
အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ ...
“အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ပါ” လို႕
စိတ္မေကာင္းစြာေျပာရင္း ...
ထံုးတံတားကို ေလွ်ာက္နင္း ...
ေက်ာင္းခန္းအတြင္း ၀တၱရားအရထိုင္
ငါတို႕ ... နားလည္ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ပါတယ္ ...
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ...
“ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္” ေကာင္းေၾကာင္းေျပာရင္း
ထံုးနံ႕သင္းတဲ့ ပန္းခင္းကိုျဖတ္ ...
ရီးစားထားဖို႕ ေက်ာင္းျပန္တက္လိမ့္မယ္။
အဲဒီလုိ ... လူစားေတြကိုေတာ့ ...
ငါတို႕က ခြင့္လႊတ္သည့္တိုင္ေအာင္
ရာဇ၀င္က ခြင့္မလႊတ္သေရြ႕
သူတို႕ဟာ ... သမိုင္းမွာ ...
“သစၥာေဖာက္” မ်ားသာျဖစ္တယ္။

(၉)
ေက်ာင္းသားနဲ႕ေက်ာင္း
တေန႕ေတာ့ ေပါင္းရမွာပဲ
ငါတို႕ေတြ ေသြးပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးျပီး
ေက်ာင္းၾကီးဆီ အေရာက္သြားၾကမယ္။
ေသြးပင္လယ္ၾကီးဟာ
တေငြ႕ေငြ႕ပူျခစ္ ဆူပြက္
ထက္ေကာင္းကင္ မုန္တိုင္းတို႕ အစပိ်ဳး
ေသြးလႈိင္းတံပိုး တ၀ုန္း၀ုန္းျပင္းထန္
ငါတို႕ေတြ
ငါတို႕ေတြ လွည့္မျပန္ဘူး၊
ငါတို႕ထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ ...
ကိုယ့္အရိုးကိုယ္ခ်ိဳး ေလွအျဖစ္ထြင္းထု
ငါတုိ႕အထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ ...
ကိုယ့္အသားကိုယ္လွီး ေလွနံရံအျဖစ္ ခင္းရုိက္
ငါတို႕အထဲက တခိ်ဳ႕ဟာ ...
ကုိယ့္လက္ဖ၀ါး ကိုယ္ရုိက္ျဖတ္
ေလွရြက္အျဖစ္ စပ္ခ်ဳပ္
မုန္တိုင္းကို ခဲြ၀င္
ေသြးပင္လယ္ကို ျဖတ္ျပီး
ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးဆီသြားဖုိ႕
လုပ္ေနတယ္...။

(၁၀)
ေနာက္ဆံုးမွာ ...
ေဒါင္းအလံကို ... ေျဇာင္းဆန္ေအာင္ လႊင့္ထူရင္း
အမွန္တရားတခုထံ
ငါတို႕ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳ
အို ... သူရဲေကာင္းတို႕
အုိ ... က်ဆံုးခဲ့ေလေသာ
ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပဲြ၀င္
သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း ...
သူရဲေကာင္းတို႕
ထာ၀စဥ္မပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္
ျမင့္ျမတ္စြာ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ...
သင္တို႕၏၀ိညာဥ္တန္ခိုးေတာ္မ်ားသည္
ငါတို႕၏ေရွ႕ေနာက္၀ဲယာ ...
ထက္ေအာက္၀န္းက်င္၌
ပံ်႕ႏွံ႕တည္ရွိၾကကုန္ေတာ့၏။
ထိုေသာ ...
သင္တို႕၏၀ိညာဥ္တန္ခိုးေတာ္မ်ားသည္
ငါတို႕၏ခႏၶာကိုယ္ေနရာအႏွံ႕အျပားသို႕
ထုိးေဖာက္ယိုစိမ့္စီး၀င္ကာ
ရဲရင့္ျခင္းမွာ ငါတို႕အားျဖစ္တည္ေစေတာ့၏။
အုိ ... သူရဲေကာင္းတို႕
အို ... က်ဆံုးေလေသာ
ဒီမိုကေရစီတုိက္ပဲြ၀င္
သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း သူရဲေကာင္းတို႕
ဗမာျပည္ကို ရွိခိုးကာ
ဤေသြးပင္လယ္အား
ငါတို႕ ျဖတ္ကူအံ့
မုိးလံုးျပည္ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးသံမ်ားၾကားမွာ
ငါတို႕၏ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း။ ။

(ေရႊဘုန္းလူ)

http://nnai.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Wednesday, July 30, 2008

တလြဲေတြနဲ႔ ေနသားက်


မိုးခ်ဳိသင္း
ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၀၈

ဒီေန႔ က်မတို႔ေနတဲ႔ ေလာ႔စ္အိန္ဂ်လိစ္ျမိဳ႔မွာ ငလ်င္လွဳပ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ငလ်င္ေၾကာေပၚမွာ ျမိဳ႔ကရွိတာမို႔ အျမဲတမ္းလိုလို ငလ်င္အေသးေလးေတြကေတာ့ ရွိေနတာပါပဲ။ ကိုယ္ကသာ မသိလိုက္တာေလ။ ဒါေပမဲ႔ အခုတခါကေတာ့ ငလ်င္ဗဟိုျပဳလွဳပ္တဲ႔ေနရာနဲ႔က သိပ္အေ၀းႀကီးမဟုတ္ေတာ့ သိသိသာသာ ခံစားလိုက္ရတယ္။ 5.4 magnitude ရွိတယ္လို႔ သတင္းေတြက ဆိုၾကတယ္။

ငလ်င္လွဳပ္စဥ္က ရုံးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္းမို႔ ပထမအႀကိမ္ ခပ္ေျဖးေျဖးလွဳပ္တုန္းက ရယ္ေတာင္ရယ္မိေသးတယ္။ “ငလ်င္လွဳပ္တယ္ဟ" ေပါ႔ေလ။ သိပ္မၾကာဘူး။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလဲ လွဳပ္ေရာ တရုံးလုံး အျပင္ကို ေျပးထြက္ၾကပါေလေရာ။ ရုံးအတြင္းပိုင္းမွာ ရွိေနတဲ႔သူေတြက်ေတာ့လဲ စားပြဲေအာက္ထဲ ေျပး၀င္ၾကတယ္။ ကိုယ္သာ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲ၊ အခန္းထဲက မထြက္ ကုလားထိုင္မွာ ထိုင္ရက္ ေခါင္းကိုသာ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ အုပ္ထားမိတယ္။ ရုတ္တရက္ဆိုေတာ့ လုပ္မိလုပ္ရာေပါ႔ေလ။ အေပၚက မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ ျပိဳက်မွာ ေၾကာက္တာကိုး။

လွဳပ္ၿပီးသြားေတာ့ လမ္းေပၚမွာ လူေတြမွ တပုံႀကီး။ ရုံးတိုင္း ရုံးတိုင္းက ထြက္လာလိုက္ၾကတဲ႔လူေတြ၊ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အထဲျပန္မ၀င္ၾကဘူး။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ လက္ညိွဳးထိုးၿပီး ေျပာေျပာၿပီး ရယ္ၾကတာ။ သူက အရင္ဆုံးထြက္ေျပးတယ္တို႔၊ ခုံေအာက္ကို ေျပး၀င္တာ ဘယ္လိုႀကီးတို႔ ဟားေနၾကတာေလ။ ဘာမွ အထိအခိုက္မရွိေတာ့လဲ ေပ်ာ္စရာႀကီးကို ျဖစ္လို႔။

အဲဒီမွာ သြားေတြးမိတာက သူတို႔နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔မတူ လြဲလြဲေနတာေလးေတြကိုပါ။ တကယ္ဆို ကိုယ္ကမွ ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္ကို ယူၿပီး ငလ်င္ဆိုတာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ျဖစ္တတ္တယ္၊ ဘယ္လိုေၾကာင္႔ ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာမ်ိဳး သင္လာခဲ႔ရေသးတာ။ တကယ္႔အေရးၾကံဳေတာ့ ေနရာကေတာင္ မထ မိဘူး။

သူတို႔ကေတာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ဘယ္လို ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔က်က် သင္ခဲ႔ၾကေတာ့ အေရးၾကံဳရင္ ကိုယ္႔အႏၱရာယ္ကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္ေနတာေပါ႔။

ဒီေရာက္ေတာ့မွ ကိုယ္႔ျပည္နဲ႔မတူတဲ႔ အံ႔ၾသစရာေတြ တပုံႀကီး ျဖစ္ေနေတာ့တာ။

တျခားေ၀းေ၀းမေျပာနဲ႔၊ ငလ်င္လွဳပ္ၿပီး ၂မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့ ရုံးက ဖုန္းေတြျမည္လာလို႔ ကိုင္လိုက္ေတာ႔ ငလ်င္လွဳပ္ရင္ ဘယ္လိုကိုယ္႔ကိုယ္ကို ကာကြယ္သင္႔တယ္ဆိုတာ စက္ကေျပာေနတဲ႔ ပညာေပးဖုန္းေတြ လာေနတာပါ။ ထူပူၿပီး မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ မျဖစ္ရေအာင္ ေနာက္တခါ မလွဳပ္ခင္စပ္ၾကားေလးေတာင္ ပညာက ေပးေနေသးတာပါ။

အဲဒီေတာ့လဲ အ့ံၾသမိတာေပါ႔။

ကိုယ္က ဗမာကိုး …

ဗမာျပည္ကေန ေရာက္စကဆို ဒိထက္ပိုဆိုးေသး။ ကိုယ္႔မွာ တခ်ိန္လုံး အံ႔ၾသစရာခ်ည္း။

မီးကလဲ ေန႔တိုင္းလာေသးတာ။ အင္ဗာတာေတြ၊ မီးစက္ေတြနဲ႔မ်ား ခုတ္ေနသလားလို႔ လိုက္ၾကည္႔မိေသးတယ္္။ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္းႀကီးကို ျဖစ္လို႔။

တီဗီၾကည္႔ရတာေတာင္ စိတ္မေျဖာင္႔ဘူး။ တီဗီၾကည္႔တုန္း မီးပ်က္တာ အက်င္႔ပါေနလို႔။

ကိုယ္က ဗမာကိုး …

ေနာက္ၿပီး ဒီမွာ လူေတြ ဘာလို႔ ရာသီဥတုကို စကားလုပ္ေျပာေနၾကသလဲဆိုတာလဲ အခုမွ နည္းနည္း နားလည္သလိုလိုရွိတယ္။ သူတို႔က မနက္တိုင္း ရာသီဥတုအေျခအေနကို အင္တာနက္ထဲကျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းကျဖစ္ျဖစ္ ၾကည္႔တာကိုး။

အစမွာေတာ့ ကိုယ္က မယုံေရးခ် မယုံဘဲေလ။ ေအာ္ မိုးရြာမယ္လား၊ ယုံပါဘူးေပါ႔။ ၿပီးမွ တကယ္ရြာေတာ့ ၾကြက္စုတ္ျဖစ္ေရာ။

ဒီေန႔ေတာ့ ေအးမယ္ေဟ႔ ဆို လက္ျပတ္ကေလး၀တ္ၿပီး အျပင္ထြက္တာ။ မိုးေလ၀သ သတင္းေလာက္ေတာ႔ ရီတာေပါ႔။ (ကိုယ္က ဗမာျပည္ကေလ) တကယ္လဲေအးေရာ ဘာဆြဲျခံဳရမွန္းမသိဘူး။ ခ်မ္းလိုက္တာ တုန္ေတာင္တက္တယ္။

ေနာက္ေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ေလရာ အေႏြးထည္အထူႀကီး၀တ္ၿပီးထြက္ေရာ။ ဒီေလာက္ခံရတာေတာင္ မိုးေလ၀သသတင္းကို ၾကည္႔ရေကာင္းမွန္း မသိေသးဘူး။ အက်င္႔မွ မပါေသးတာ။ ဒါေပမဲ႔ အဲဒီလိုေန႔က်မွ "ဆန္းနီး" တဲ႔။ တိမ္ေတြကလဲ ေတာက္လို႔။ ေနကလဲ ၾကဲၾကဲေတာက္။ ေခၽြးတဒီးဒီးက် လို႔ ကိုယ္႔အက်ီ ၤ အထူႀကီး ဆုတ္ဖဲ႔ပစ္ခ်င္တာ။ ခံေပါ႔။ သတင္းမွ မယုံဘဲေလ။

ကိုယ္က ဗမာကိုး …

အခု ဒီအိမ္မွာ သတင္းစာလဲ မမွာဘူး။ လာမပို႔နဲ႔ဘဲ။ ဘာေတြ လာေျပာေနလ၊ဲ "ဒုိ႔မယုံဘူး" ပဲ။

ရန္ကုန္မွာတုန္းကတည္း မယူတာ အႏွစ္ ၂၀ေတာင္ ရွိၿပီ၊ ဒီမွာ ဘာလုပ္ဖုိ႔။ အဲဒီလို တလြဲေလးေတြေၾကာင္႔ ကိုယ္လဲ ကိုယ္႔ျမိဳ႔မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလို႔ေတာင္ ျဖစ္မွန္းမသိ၊ သူမ်ားေျပာမွ ပါးစပ္ဟ ၿပီး နားေထာင္ရတာ။

ကိုယ္က ဗမာကိုး …

အဲလို လြဲတာေတြမွ တပုံႀကီး။ ဒါေၾကာင္႔ ထူးအိမ္သင္ဆိုတဲ႔ လြဲလြဲေလးပဲ ေကာင္းပါတယ္ဆိုတဲ႔ သီခ်င္းကို ႀကိဳက္မိတာ ေနမွာ။
ဒါေပမဲ႔ တခါတေလေတာ့ တမ်ိဳးပဲ။ ဘာေၾကာင္႔ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲလို႔ ကိုယ္႔ဖာသာကိုယ္ ခဏခဏေမးရင္း ၀မ္းနည္းမိတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ လြဲေနရအုံးမွာလဲ လို႔လဲ မ်က္ရည္၀ဲရင္း ေတြးမိပါတယ္။

(မိုးခ်ဳိသင္း ဘေလာက္စေပါ့က ယူပါတယ္)


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

နအဖကိုေငြေခ်းခဲ့သည့္တက္ဆင္တရားရင္ဆိုင္ရမည္ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ ရွင္နာ၀ပ္အေပၚ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ စြဲခ်က္အသစ္တင္ထားတာကို ၾကားနာဖို႔ ထုိင္းတရား ႐ံုးခ်ဳပ္က သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ကေန ျမန္မာအစိုးရကို အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ ေငြေခ်းဖို႔ အတည္ျပဳခဲ့တာဟာ သူ႔ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားအတြက္လုပ္ခဲ့တာလို႔ အစိုးရစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတခုက စြပ္စြဲထားတာပါ။ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ေခ်းေငြနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ က မစၥတာတက္ဆင္မိသားစုပိုင္ ရွင္းၿဂိဳဟ္တုကုမၸဏီကေန ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက၀ယ္ယူဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါတယ္။

အမႈအတြက္ ပထမဆံုးၾကားနာပြဲကို စက္တင္ဘာလလယ္မွာလုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္းျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြဲခ်က္ အမ်ားအျပားကို မစၥတာ တက္ဆင္ ရင္ဆုိင္ေနရရပါတယ္။ သူ႔အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ေအာင္ဘာေလထီ စဖြင့္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ထီနဲ႔ဆိုင္တဲ့ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိ-မရွိ မစၥတာတက္ဆင္အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ၄၇ ေယာက္တို႔ကို ၾကားနာစစ္ေဆးဖို႔ တနလၤာေန႔ကပဲ တရား႐ံုး ခ်ဳပ္က သေဘာတူခဲ့ပါေသးတယ္။

မစၥတာတက္ဆင္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ရာထူးကျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ မေလ်ာ္မကန္ျပဳက်င့္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

VOAမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ေဘာစနီးယားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရာဒိုဗန္ ခရာဒစ္ရွ္ကို ICC မွာ ႐ံုးတင္ေတာ့မည္ေဘာ္စနီးယား-ဆာ့ဘ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရာဒုိဗန္ ခရာဒစ္ရွ္ဟာ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္ေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ အတြက္ The Hague ၿမိဳ႕က ကုလသမဂၢရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္တရားခံု႐ံုးကို ေရာက္သြားပါၿပီ။

ခရာဒစ္ရွ္ဟာ ဆားဘီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဲလ္ဂရိတ္ၿမိဳ႕ကေန ဗုဒၶဟူးေန႔မနက္ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ နယ္သာလန္ကို ေလယာဥ္နဲ႔ ေရာက္သြားတာပါ။ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ၀ရမ္းေျပးေနခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္မွာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဘဲလ္ဂရိတ္မွာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ ပါတယ္။

ခရာဒစ္ရွ္ဟာ ကမာၻမွာ အလိုအရွိဆံုး ၀ရမ္းေျပးေတြထဲက တဦးပါ။ ေဘာ္စနီးယားၿမိဳ႕၊ ဆရီဘရန္နီကာမွာ မူစလင္အမ်ဳိးသားနဲ႔ ေယာက္်ားေလး ၈၀၀၀ ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာမွာ သူပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတယ္ဆိုၿပီး လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ရာဇ၀တ္ တရားခံု႐ံုးက သူ႔အေပၚ စြဲဆိုထားတာပါ။

VOAမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

အေရးႀကီးၿပီေသြးနီးၾကစို႔

Read this document on Scribd: yannaing

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Tuesday, July 29, 2008

ကိုကိုၾကီး၊ ၈၈ မ်ဴိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး မွတ္တမ္း (ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၆)(သူ႔အေၾကာင္း မွတ္မိသမွ် - ကိုကိုၾကီးက ဗကသ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈၊ ၁၉၈၈ မွာ စတင္ တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ မင္းကိုႏိုင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျပီးေနာက္ ကိုကိုၾကီးက ဗကသကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူပါတယ္။

၁၉၈၉ အတြင္းမွာ ေခတၱ အထိမ္းသိမ္းခံရတဲ့အခ်ိန္၊ ဗကသကို ညိဳထြန္းက ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုကိုၾကီးက ဆက္လက္ျပီး ဗကသကို တာ၀န္ယူခဲ့ရာမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမ်ား (အထူးသျဖင့္ အင္န္အယ္ဒီ ပါတီနဲ႔ မဟာမိတ္မ်ား)ကို ေက်ာင္းသား သမဂၢႏွင့္ တပ္ဦးမ်ားက ၀ိုင္းယံျပီး ျဖတ္သန္းဖို႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္က ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး မ၀င္ေရး သေဘာထားမ်ား ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနၾကခ်ိန္မွာ ကိုကိုၾကီးရဲ႔ စာတမ္း - “ ၃ ေခ်ာင္း ေထာက္” စာတမ္းက လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အတိအက်ကို ျပန္ေရးပါဦးမယ္။

စစ္အစိုးရရဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားရဲ႔ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုကိုၾကီးတို႔ ဗကသ ေက်ာင္းသားအစုအဖြဲ႔ကို ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ ေဒၚစု ႏိုဘယ္ဆု ရတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမွာ စစ္အစိုးရက သိမ္းက်ဳံးဖမ္းဆီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီက ေထာင္ အႏွစ္ ၂၀ က်ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟာ မတ္ ၂၀၀၅ မွ ေထာင္က ထြက္ရပါတယ္။

အခု ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ ေလာင္စာဆီသပိတ္မွာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားထဲက တဦး အပါအ၀င္ပါ။ ၂၀၀၆ တုန္းက သူ႔အင္တာဗ်ဳးကို ေအေအပီပီက လုပ္ထားတာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။ မိုးမခမွာ အဲဒါကို တင္ဖူးပါတယ္။)

မိုးမခမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကားကိုတား၍ အခက္အခဲမ်ားတင္ျပ ေတာင္းဆို

ၿဖိဳးႀကီး။ ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၀၈

ေလေဘးသင့္ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စီးလာသည့္ကားကိုတား၍ လက္ ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚရွိ (၃) မိုင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္း (၉) နာရီခန္႔က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ စီးလာသည့္ကားကို ေလယာဥ္ကြင္းအျပန္တြင္ ေရွ႕မွရပ္၍ တားျမစ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚရွိဒုကၡသည္မ်ားကို စခန္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေနရပ္ရင္းျပန္ရန္ အတင္းအၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“က်မတို႔ျပန္ဖို႔ဆိုတာက ေနဖို႔ထိုင္ဖို႔ကလည္း အခက္အခဲရွိပါတယ္၊ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း စိုးရိမ္ရတယ္၊ အခုလည္းၾကားေနရတယ္၊ ေလေတြတိုက္မယ္ ေရေတြႀကီးမယ္လို႔ ၾကားေနရ ေတာ့ ထိတ္လန္႔ေနတယ္၊ က်မတို႔ ေနဖို႔ေျမေနရာေလးနည္းနည္းေလာက္ရရင္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ႀကံဳရာလုပ္စားၿပီးေနမွာပါလို႔ ေျပာတာပါ” ဟု ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးတဦးကေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေနာက္တႀကိမ္ျပန္လာ၍ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္လုပ္ေပးမည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အဆုိပါေန႔က လုံၿခံဳေရးတာဝန္ယူထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကားေရွ႕မွရပ္ကာ တားျမစ္ ခဲ့သျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ၎အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ စကားေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။

ယင္းေန႔မတိုင္မွီ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုရန္ စခန္းအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားမ်ားက စီစဥ္ ထားသည္ကို သတင္းေပါက္ၾကားသြားသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက စု႐ုန္းခြင့္မေပးဘဲ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရဲ၊ ရယကအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သူတို႔တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေလေဘးသင့္ဒုကၡသည္ တဦးကေျပာသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေလေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ အတင္းအၾကပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ျပန္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာရြက္မ်ားထုတ္ေပး၍ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

လက္ရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ သကၠယ္ေသာင္၊ ျပင္စလူ၊ ကိုင္းေသာင္၊ လႊစာေက်းရြာမ်ားမွျဖစ္ၿပီး (၅) မိုင္စခန္းတြင္ လူဦးေရ (၅၀) ခန္႔၊ ေဘာလံုးကြင္းစခန္းတြင္ (၃၀)ခန္႔ေလာက္သာက်န္ရွိၿပီး၊ (၃) မိုင္ စခန္းတြင္ (၂,၀၀၀) နီးပါးက်န္ေနေသးေၾကာင္း ေဒသခံတဦး ကေျပာသည္။

“က်မတို႔ကို ရဲမွဴးက (၂၅) ရက္ေန႔ကေန (၃၀) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးဆင္းေပးရမယ္၊ ဆင္းမေပး ရင္ တူးခ်င္းတပ္ကိုေခၚၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ခိုင္းမယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔က သူမ်ားလွဴတာတမ္းတာေတြနဲ႔ ေတာင္းရမ္းစားေနတဲ့ သူေတာင္းစားေတြလို႔ေျပာတယ္၊ ဒီ (၃) မိုင္စခန္းမွာလည္း ေနလို႔မရဘူး၊ အနီးနားက ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္ေမွာ္ရြာေတြမွာလည္း သြားေနခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး” ေျပာဆိုခဲ့ ေၾကာင္း (၃) မိုင္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးတဦးကေျပာသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ဒုကၡသည္မ်ားကို လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလုပ္ေပးေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဒုကၡသည္တဦးအတြက္ တရက္လွ်င္ ဆန္တဗူးခြဲ၊ ကုလားပဲ၊ ဆီႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု တစုအား ဆားတဇြန္းသာေပးသည္ဟု ဆိုသည္။

ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူ အင္န္အယ္ဒီပါတီမွ ေဒါက္တာေအးၾကဴက “လတ္တေလာကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ က်န္းမာေရးအေျခအေနက ေသြးလြန္တုတ္ ေကြး၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေတြျဖစ္ေနတယ္၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ရိုးမမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ကေမာၻဇဘဏ္ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ စစ္ေဆးခံရ ဘဏ္ကေငြေတြ အလုအယက္ျပန္ထုတ္


ကေမာၻဇဘဏ္၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးခံေနရသျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္ ထားသူမ်ား ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ေငြျပန္ထုတ္ယူေနၾကမႈ မ်ားေနသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္သည္လည္း ျမန္မာေမဖလား၀ါးႏွင့္ အာရွဓနဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ မၾကာခင္ ဖ်က္သိမ္း ခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပင္ပတြင္ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္လာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘဏ္အပ္ေငြ မ်ားကုိ ျပန္ထုတ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလလယ္ခန္႔က ကေမာၻဇဘဏ္၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ကုိ သက္ဆုိင္ ရာက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳရာမွ အဆုိပါ ေကာလာဟလ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ အဖမ္းခံရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေမာၻဇဘဏ္သို႔ ေခတ္ၿပိဳင္က ဖုန္းအႀကိမ္ ႀကိမ္ဆက္ခဲ့ရာ နံပါတ္အားလုံး ဆက္သြယ္မရသည့္အတြက္ သီးျခားအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိ ေသးေပ။

“မူးယစ္ေဆးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္ၾကားတာပဲ၊ ေမာင္၀ိတ္တုိ႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္” ဟု ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

အျခားဘဏ္မ်ား ေငြထုတ္ယူမႈ ပမာဏကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိခ်ိန္က အခ်ိန္မေရြး လုိသေလာက္ မိမိအပ္ေငြကုိ ထုတ္ေပးေနခဲ့ေသာ ကမာၻဇဘဏ္သည္ ယခုအခါ တပတ္တြင္ တရက္ က်ပ္ (၁၀) သိန္းသာ အမ်ားဆုံးထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ေငြအပ္ထားသူတဦးက ေျပာသည္။

“ဒါက ခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစည္းကမ္းကုိ ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားတာ ၾကာပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔က ဘဏ္စည္းကမ္းအတုိင္း လုပ္ရတာပါ။ ဒီတပတ္ (၁၀) သိန္းထုတ္ၿပီးရင္ ေနာက္တပတ္ေတြမွာ လည္း တပတ္ တရက္ (၁၀) သိန္း ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္” ဟု ကေမာၻဇ ဘဏ္ခြဲတခုမွ မန္ေနဂ်ာ တဦးက ေျပာသည္။

ဘဏ္မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဖမ္းဆီးခံေနရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ၎က မသိ ေၾကာင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚေနေသာ ေကာလာဟလမ်ားမွာလည္း အမွားမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ပုံမွန္လည္ပတ္ေနႏုိင္ပါေၾကာင္း ထပ္မံရွင္းျပသည္။

ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး တပတ္အၾကာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ အသုိင္းအ၀န္းတြင္ မေတြ႕ရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ဘဏ္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ကုိ၀င္း (ဆရာေက်ာင္း) ကုိ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ လာေရာက္ အစစ္ေဆးခံသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း (၂၃) ခုႏွင့္ လည္ပတ္ေနကာ မုိင္း႐ွဴး၊ ဖားကန္႔တုိ႔တြင္လည္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနၿပီး စားအုန္းဆီ တင္သြင္းျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အင္းေလးအမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ဖိနပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံေနရေသာ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္မွာ ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္း ထြန္း၏ သားျဖစ္ၿပီး ဦးေအာင္ကုိ၀င္း၏ ေမြးစားသားျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ကို၀င္းသည္ စစ္အစုိးရ နံပါတ္ႏွစ္ျဖစ္သူ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ နီးစပ္ပတ္သက္သူျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ။

ေခတ္ၿပိဳင္မွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Monday, July 28, 2008

အာဏာျဖင့္တည္ေသာ ဥပေဒ

ကိုစိုး | ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၀၈

ကမၻာေပၚတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာဥပေဒသည္ လူမႈေရးစည္းကမ္းမ်ားကတဆင့္ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

သမိုင္းဦး ဘုံေျမေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွ ဥပေဒ သေႏၶတည္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ လူမႈေရးစည္းကမ္းမ်ားမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း တိုးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္၊ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္သည္မ်ားကို ေျပာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ မွာ ျပဳလုပ္ ခိုင္းသည္ကို မျပဳလုပ္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္ကို ျပဳလုပ္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ အေရးယူ အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ပါ၀င္လာသည္။ ဤသည္မွာ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ၏ ကြဲျပား ကြာျခား ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ က်င့္ထုံးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ဘီစီ ၁၇၈၀ ခု (၁၈ ရာစု ေခတ္) က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဟန္မူရာဘီ ကိုဓ ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို သတိရမိသည္။ ယင္း ဥပေဒသည္ လက္စားေခ်သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

မ်က္လုံး တလုံး ဆုံး႐ႈံးလ်င္ မ်က္လုံးတလုံး ေပးဆပ္ေစျခင္း၊ သြားတေခ်ာင္း ဆုံး႐ႈံးလ်င္သြားတေခ်ာင္း ေပးဆပ္ေစျခင္း ဟူသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္စားေခ်သည့္ သေဘာတြင္ အၿငိဳးအေတးထားသည့္ သေဘာလည္း ပါ၀င္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ က်င့္သုံးေနသည့္ ဥပေဒ စနစ္သည္လည္း အၿငိဳးအေတးမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ ရသည္။

ျပည္ပ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ထူးက အစိုးရတရပ္ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒ အသက္၀င္မႈ ၂ ပိုင္းရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

Rule of Law ဟု ေခၚေသာ ဥပေဒ စိုးမုိးေရးအေျခခံႏွင့္ အသက္၀င္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ Rule by Law ဟု ေခၚေသာ ျပဌာန္း ထားသည့္ ဥပေဒကို တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိႏွင့္ မည္သူျပဌာန္းသည္ကို ေလ့လာျခင္း ခြင့္မျပဳဘဲ ယင္းဥပေဒကိုသာ ေလးစား လိုက္နာခိုင္းေသာ အသက္၀င္သည့္ ဥပေဒဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထူးက ေျပာျပသည္။

“အာဏာရွင္ေတြက တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းယူအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔သြားတာေတြ အားလုံးက Rule by Law နဲ႔ သြားတာ ခ်ည္းပဲ၊ ဒါကို မေလးစား မလိုက္နာရင္ အေရးယူမယ္”ဟု လည္း ဦးေအာင္ထူး က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒ ပုံစံသည္ Rule by Law ႏွင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက သုံးသပ္ျပသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ အျပစ္ေပးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈဆုိသည္ကို ျပဌာန္းျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာကပင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈႏွင့္ အေရးယူသည့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈအက်ဥ္း သားမ်ားသာ ရွိေၾကာင္းတို႔ကို ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္မွ စၿပီး ၃ ရက္ဆက္ ၍ ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံထားရသူမ်ား၏ အမႈအခင္းမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကမူ ႏိုင္ငံရွိလ်င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမႈအခင္း မ်ား ရွိေၾကာင္းကို သိလ်က္ႏွင့္ မသိဟန္ျပဳ၍ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ သီးသန္႔မရွိေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပ ခ်က္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘိန္းပစ္ ဖမ္းသကဲ့သို႔ တျခားေသာ ရဲ အေရးပိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားတပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္မႈ သတ္မွတ္၍ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားကို စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ မ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေအာင္သိန္းက ဆုိသည္။

“ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ ပုဒ္မ သတ္မွတ္ထားတာ မရွိေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရျခင္း အေၾကာင္းတရားကို ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵျပတယ္၊ သူ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိတာပဲ၊ လူသားအခြင့္အေရးရွိတာပဲ၊ သူ႔ရဲ႕ ပုဂၢိလက ခံစားမႈကုိ သူျပတာမဟုတ္ ဘူး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းခ်ေပးဖို႔၊ ေလာင္စာဆီေစ်းတက္တယ္၊ ေလာင္စာဆီေစ်းခ်ေပးဖို႔ ဆႏၵျပတယ္၊ တဦးတေယာက္အၾကပ္အတည္းကို သူေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး၊ တျပည္ လုံးနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့ ကိစၥရပ္၊ ဒါ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ကို သူေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္တယ္”ဟု သူ က ေျပာသည္။

ဦးေအာင္သိန္း က ဆက္လက္ၿပီး “ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူကို လမ္းပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ ျပစ္မႈ စြဲမယ္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လို႔ တက္တယ္ ေျပာတာကို အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) နဲ႔ စြဲမယ္ဗ်ာ၊ ဒီလို ျပစ္မႈပုဒ္မေတြနဲ႔က ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စြဲလို႔ရတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ဆိုေတာ့ ဒါ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္လုပ္တာပဲ၊ အဲဒီလူကို ဖမ္းၿပီး ျပစ္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ်တာပဲ”ဟု လည္း ေျပာဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းစာ၌ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ တြင္ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ၅(ည)သည္ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သူကို ၀ရမ္းမပါဘဲဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီး ၂ လ အထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း ပုဒ္မအရ ေခၚယူထိန္းသိမ္း ခံရသူအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ပုဒ္မအျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

“ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံေရးသမားကို သပ္သပ္စြဲတဲ့ ပုဒ္မရယ္လို႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေတာ့ မရွိဘူး၊ ပုဒ္မ ၅ ဆုိတာကို ဟုိတုန္းက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ၅ စြဲတယ္လို႔ ေခၚၾကတယ္၊ အဲဒီလို ပုဒ္မ ၅ နဲ႔ စြဲတဲ့ လူေတြက ဘယ္လို အဆင့္အတန္းရွိသလဲ ဆိုေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း ရွိတယ္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အဆင့္အတန္းရွိ တယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြဆိုရင္ ေထာင္ကေန၊ အခ်ဳပ္ကေန စာေမးပြဲေျဖလို႔ရတယ္၊ အဲဒီလို အဆင့္အတန္းနဲ႔ထားတာ၊ အဲဒီ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့လူေတြ အခ်ဳပ္ခံရစဥ္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ ကလပ္စ္ ေတြနဲ႔ ထားတာ၊ ေနာက္ ဦးေန၀င္း တက္လာေတာ့မွ ေထာင္ ေတြမွာ ေနာင္ ဇိမ္နဲ႔ ေနရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိၿပီး ကလပ္စ္ ေတြကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တာ”ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ရွင္းျပသည္။

ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာေဆာင္သည့္မႈခင္းမ်ား၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ မႈခင္းမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားသည့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးထိပါးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစိုးရက က်ဴးလြန္ သူအား ပုဒ္မ ၁၀(က) အရ ၁ ႏွစ္၊ ၁၀(ခ) အရ ၅ ႏွစ္အထိ တရား႐ုံး အမိန္႔မယူ၊ ရမန္ မယူဘဲ သက္တမ္းတိုး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားကို လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဦးေအာင္ထူးကလည္း ေျပာဆုိသည္။

ဦးေအာင္ထူးကဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေျခခံမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး လုံး၀ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို ဥပေဒအတိုင္း က်င့္သုံးျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုပါ ဆန္႔က်င္၍ ဖမ္းခ်င္သည့္ သူက ဖမ္းဆီးခ်င္ သလို ဖမ္းေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

“စစ္သားက ဖမ္းခြင့္မရွိဘူး၊ အရပ္၀တ္ ၀တ္ထားတဲ့ လူ က ဖမ္းခြင့္မရွိဘူး၊ သူတို႔က ဘယ္အခါမွာ ဖမ္းခြင့္ရွိ သလဲ ဆိုရင္ ရဲ အေရးပိုင္တဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳး၊ လူသတ္မႈအႀကီးအက်ယ္ က်ဴးလြန္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ ရဲက အကူအညီေတာင္း ၿပီး ဖမ္းခိုင္းတာမ်ိဳးမွာ ၀င္ဖမ္းလို႔ရတယ္၊ တျခားအမႈအခင္းေတြမွာ အရပ္၀တ္နဲ႔ လူေတြ ၀င္ဖမ္းခြင့္မရွိဘူး၊ ႀကံ့ဖြံ႕ ေတြ ဖမ္းခိုင္းတာဟာ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္းတာျဖစ္တယ္၊ အခုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကို ၅ ႏွစ္ ျပည့္ရင္ လႊတ္ရမွာ ဆက္ခ်ဳပ္ထားတယ္၊ ဥပေဒကို ဥပေဒအတိုင္း မက်င့္သုံးဘဲ အာဏာနဲ႔ လိုသလုိ က်င့္သုံး ေနတာပါ”ဟု ဦးေအာင္ထူးက ေ၀ဖန္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္း၍ ပုဒ္မမ်ား တပ္ခ်င္သလို ေျပာင္းတပ္ေနျခင္းသည္ Due process of law ဟု ေခၚဆုိေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးရမည္ဟူေသာ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ထူးက သုံးသပ္သည္။ ။

ကိုးကား —
၁။ ရာဇသတ္ႀကီး (Penal Code)
၂။ ဥပေဒ ေ၀ါဟာရမ်ား
၃။ ျမန္မာသတင္းစာမ်ား
၄။ Hamurabi’s Code of Law [Top]

ဧရာ၀တီမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ ဘုရွ္ က ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဖြယ္ရွိ

မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 28 2008 16:32 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ (George W. Bush) သည္ ၾသဂုတ္လအတြင္း သြားေရာက္မည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဘန္ေကာက္ရွိ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သူ၏ ၂ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအနည္းငယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္အခ်ဳိ႔ကို ေန႔လယ္စာ စားရင္း ေတြ႔ဆံုဖြယ္ ရွိသည္ဟု အမည္မေဖၚလုိသူ အဆိုပါ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ၂ ႏိုင္ငံအၾကား ၂ ႏိုင္ငံအက်ဳိးတူ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေလာ္ရာဘုရွ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဤခရီးစဥ္သည္ သူ၏ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း အာရွေဒသသို႔ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာႀကီးက ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

သူ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဘုရွ္သည္ ဘန္ေကာက္ၿမ့ဳိတြင္ မိန္႔ခြန္းတရပ္ကုိလည္း ေျပာၾကားလိမ့္မည္။

“သမၼတဘုရွ္သည္ အာရွေဒသႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းတရပ္ကို ဘန္ေကာက္ၿမ့ဳိတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ေျပာၾကားလိမ့္မည္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ သာရစ္ဂ်ာရြန္ဗတ္ (Tharit Jarungvat) ကုိ ကုိးကားၿပီး သတင္းစာႀကီးက ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။ “အာရွေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤမိန္႔ခြန္းမွာ ေနာက္ဆံုး မိန္႔ခြန္းျဖစ္မည္ျဖစ္၍ အေရးပါပါသည္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသြားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆမတ္ (Samak) အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သမၼတဘုရွ္သည္ ျမန္မာ့အေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

သူ၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း သမၼတဘုရွ္သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ျပင္းထန္တင္းက်ပ္သည့္ စီးပြါးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အေရးကိစၥကို ကုလလံုျခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ ေရာက္ေအာင္ တင္သြင္း ေဆြးေႏြး၍ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သူ၏ ႀကိဳးပန္းမႈကို ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း လုံျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ဗီတိုအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွတို႔က ကန္႔ကြက္ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘုရွ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့အိုလံပစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြါသြားလိမ့္မည္။

Mazzimaမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Sunday, July 27, 2008

ကမၻာမေက်ဘူးဆိုတာပါပဲ
အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ပုခက္လႊဲေသာလက္မ်ား၏ အနာဂတ္ အခန္းက႑


၀ိုင္အိုလဲ့ခ်ဳိ၊ ေအးလဲ့ | ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၀၈

လက္ခ်ဳိးေရတြက္၍ ရႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီး တခ်ဳိ႕သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပ အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ထူးထူးျခားျခား အသိအမွတ္ျပဳခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ … လႈပ္ရွားမႈႀကီး တခုလံုးႏွင့္ယွဥ္လ်င္မူ လိင္အရ အမွန္တကယ္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိ မရွိ ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာလွေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၆၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႔၌ ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတဦး (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ ပုန္းေအာင္း ေရွာင္တိမ္းေနသည့္ မျဖဴျဖဴသင္းတေယာက္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီရန္ အျပင္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။

“က်မတို႔ လူနာေတြ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေန ေတာ့မယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါနဲ႔ က်မလည္း သူတို႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အကူအညီေပးမယ္ဆိုၿပီး ထြက္လာခဲ့တာ” ဟု မျဖဴျဖဴသင္းက ဆိုခဲ့သည္။

မျဖဴျဖဴသင္းမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ ဒီ) လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ ေအအိုင္ ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ တဦး အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးလည္း ျဖစ္သည္။

“လူနာေတြက ခ်ဳိ႕တဲ့ၾကတယ္။ အခု မုန္တိုင္းေၾကာင့္ သူတို႔ ဘ၀ေတြအားလံုး ပ်က္စီးကုန္ၾကၿပီ။ သူတို႔ မိသားစုေတြ လည္း ဆံုး႐ႈံးကုန္ၾကၿပီ။ စားစရာလည္း မရွိ၊ ေနစရာလည္း မရွိၾကေတာ့ဘူး” ဟု မျဖဴျဖဴသင္းက သူ႔လူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျပာျပခဲ့သည္။ သူသည္ ၾသဂုတ္လက စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖမ္းဆီး ခံရမည့္ေဘးမွ ပုန္းေအာင္းတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရသည္။

မျဖဴျဖဴသင္းကဲ့သို႔ပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥအတြက္ တေထာင့္တေနရာမွ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္၍ မရစေကာင္းပါ။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ႏိုင္ငံေပါင္း ခ်ဳပ္အသင္းႀကီးသို႔ အာရွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အစည္း အေ၀းတက္ ေရာက္ရန္ ေဒၚျမစိန္ကဲ့သို႔ေသာ ထူးခၽြန္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရဖူးသည့္ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ကိုလိုနီေခတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚႏွင္းမႏွင့္ ေဒါက္တာ ေစာစ၊ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ေဒၚဘေမာင္ခ်ိန္တို႔သည္လည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးက႑အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ လမ္းကို စတင္ေဖာက္ လုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း စစ္အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထင္ရွားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရေတာ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟန္ျပသေဘာ ေနရာေပး ထားျခင္းထက္ပို၍ ေနရာေပးခံရျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ပူး ေပါင္း ပါဝင္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မျဖဴျဖဴသင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔၏ အခန္းက႑ကို တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ျပသႏိုင္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ ထိပ္ပိုင္း ဦးေဆာင္သူမ်ား ေနရာတြင္ က်ား - မ လိင္တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လစ္ဟာေနေသးေၾကာင္း လူအမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

အိပ္ခ်္ အိုင္ဗြီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အန္အယ္လ္ဒီ၏ လူမႈအေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ မျဖဴျဖဴသင္းက ၎၏ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားမႈမွာ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ တရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

“ေယာက္်ား၊ မိန္းမ လိင္မခြဲျခားဘဲလည္း အတူတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကတာပါပဲ” ဟု မၾကာေသးမီက ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ သူက ေျပာခဲ့သည္။

တျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္း ရည္မွန္းခ်က္တခုကို အတူတကြ ခိုင္ခိုင္မာမာ သံႏၷိဌာန္ထား၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကခ်ိန္တြင္ က်ား - မ ကြာျခားမႈက မည္သို႔မွ် အေရးမႀကီးဟု ဆိုၾကသည္။

“က်ားရယ္၊ မရယ္ ဆိုၿပီး ကြဲျပားတဲ့ ကိစၥကို ဒီေလာက္ႀကီး စဥ္းစား မေနပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္လာ ဖို႔က ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ တာ၀န္ပါ” ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦး ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ခဲ့ဖူးသူ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဤကဲ့သို႔သေဘာထားမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ တခ်ဳိ႕ကမူ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ရမည့္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာမည္ဆိုပါက အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႔ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလာ၏။ ထင္ရွားသည့္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မျဖဴျဖဴသင္း စသည္ျဖင့္ အေရအတြက္ အလြန္နည္းေနသျဖင့္ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ေပးၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ရွိေနၾကေသာ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေပၚယံၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုပါကလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေနမႈက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤအခ်က္က ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လည္း မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ ေနႏိုင္ပါသည္။ ႐ိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေနရာကို အိမ္တြင္း မီးဖိုေခ်ာင္ဟုသာ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပညာတတ္ေျမာက္ ေစရန္လည္း အားမေပး ခဲ့ၾကေပ။ ထို႔အျပင္ ေယာက္်ားတို႔က “ဘုန္း” ႀကီးသည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရွိေန ေသးသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတည္ရွိေနၾကေသာ စစ္တပ္ဆန္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ ေယာက္်ားမ်ား ၏ အခန္းက႑ကိုသာ ဗဟိုျပဳထားၾကျပန္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအန္ယူ) ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္၊ ကရင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ံုးတြင္ ထင္ရွားသည့္ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္သူ မခိုင္မာေက်ာ္ေဇာကမူ ကရင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္မွာ သူတို႔၏ ပညာမဲ့မႈေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးက႑ေတြမွာ မပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတို႔မွာ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ အခြင့္အလမ္း မရခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ။ ႀကီးလာျပန္ေတာ့လည္း အိမ္မွာပဲေန၊ အိမ္ အလုပ္ပဲ လုပ္ေနၾကရတယ္။ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရျပန္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြက ေယာက္်ား ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ သိျမင္မႈနည္းသလို ျဖစ္လာတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ သူက ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေယာက္်ားမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ စသည္ျဖင့္ ေယဘုယ် သေဘာထားၾကသည့္ အယူအဆေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တာ၀န္မွာ သူတို႔၏ လင္ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ကေလး မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ဟူ၍ ျဖစ္လာၿပီး ျပင္ပေလာကတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္မရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ပညာ အရည္အခ်င္းရွိလာၿပီး သတၱိလည္း ရွိမွသာ ပို၍ ျမင့္မားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိလာႏိုင္ၾကမည္ဟု သူက သံုးသပ္္သည္။

ထို႔အျပင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အားေပးေျမေတာင္ေျမႇာက္မႈ မရွိျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲတခုျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ) ၏ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး ဗဟို အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒးေဒးေဖာက သူ႔မိဘမ်ားသည္ ဘယ္တုန္းကမွ သူ႔ကို ပညာသင္ရန္ အားမေပးခဲ့ၾကဟု ေျပာျပသည္။

“သူတို႔က က်မကို အၿမဲတမ္း အိမ္မွာေနဖို႔၊ လယ္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ေမာင္ေလးေတြ၊ ညီမေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပဲ ေျပာၾကတယ္” ဟု သူက ေျပာျပသည္။ သူ႔ မိသားစုက သူ ၉ တန္း ေရာက္သည့္ ႏွစ္တြင္ အဓမၼ ေက်ာင္း ထြက္ခိုင္းေသာေၾကာင့္ အိမ္မွ ထြက္ေျပးကာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“အဆင့္ျမင့္ပညာေရး မသင္ၾကားခဲ့ရလို႔ က်မ ၀မ္းနည္းမိတယ္။ အခု က်မက ကရင္နီႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ ဆိုေပမယ့္ က်မ ေျပာခ်င္တာေတြ လူသိေအာင္ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ဖို႔ ခက္ေနေသးတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ ငယ္စဥ္ကာလ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရျခင္း တခုမွ်သာ မဟုတ္ပါ။

“ကေလး ၅ ေယာက္နဲ႔ ေယာက္်ားကို ျပဳစုဖို႔ က်မ အခ်ိန္အေတာ္ေပးရတယ္။ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ဖို႔၊ သတင္းစာေတြ ရွာဖတ္ဖို႔၊ ေရဒီယိုနားေထာင္ဖို႔ အခ်ိန္ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ေျပာဆို ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာမွာ ပိုခက္ခဲတယ္” ဟု ေဒးေဒးေဖာက ေျပာသည္။

ေကအန္ပီပီအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေဒးေဒးေဖာကို လူအမ်ားက ကရင္နီျပည္သူလူထု၏ ထိပ္တန္း အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ သူ ကိုယ္တိုင္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းရွိသူ ျဖစ္သည္။ သူက ေကအန္ပီပီပါတီအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈရွိေနသည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စိတ္၀င္စားသည့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ အားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သူက လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆို တိုက္တြန္း ေလ့ရွိ၏။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ (BWU) ၏ အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သူ မျမင့္ျမင့္စန္းကမူ ဤသို႔ ျဖစ္ေနၾကရသည့္ ျပႆနာအမ်ားစုအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ ေယာက္်ားတို႔တြင္ “ဘုန္း” ရွိသည္ ဟူေသာ ႐ိုးရာ အစြဲအလန္းေၾကာင့္ ဟု ျမင္သည္။

႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ထိုသို႔ပင္ အျမစ္တြယ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔၏ နိမ့္က်သည့္ အေနအထားကို လက္ခံလိုက္ၾကၿပီး တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ မစြမ္း သာေတာ့သလို ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မစဥ္းစားေတာ့ေၾကာင္း မျမင့္ျမင့္စန္းက ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ အသားက်ေနၾကရသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ပတ္သက္ရန္ ပို၍ပင္ ခက္ခဲတြန္႔ဆုတ္ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခါင္း ေဆာင္မႈေနရာရရန္အတြက္ စစ္ေရး စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းျပႏိုင္မွသာ လက္ခံၾကမည့္ အျမင္သေဘာရွိ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

မျမင့္ျမင့္စန္းက ေယာက္်ားအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ကိုယ္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသူမ်ားဟူသည့္ အျမင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ဦးေဆာင္ရန္အခြင့္အေရး ရွိေနၾကသူမ်ား အျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ခံယူထားပံု ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအျမင္က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ထားသျဖင့္ မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

“တကယ္ေတာ့ က်မတို႔ကိုယ္ကို က်မတို႔ ကာကြယ္ၾကရမွာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုုျဖစ္ရမယ့္အစား က်မတို႔ရဲ႕ လင္ေယာက္်ား ေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရင္း ဘ၀ကို ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကရတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

တန္းတူညီမွ်ေရး ရရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကရမည္ဟု သူ႔အျမင္ကို ေျပာျပသည္။ ဤတိုက္ပြဲက ေတာတြင္းတိုက္ပြဲမဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေဘးတြင္ယွဥ္တြဲ၍ ၎တို႔ႏွင့္ အတူ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရန္၊ အိမ္တြင္း၌သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထားရွိသည့္ ႐ိုးရာ အစြဲအလမ္းမ်ားကို အတူတကြ လက္တြဲတိုက္ခိုက္ၾကရန္သာ သူက ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနႏွင့္ ပညာသင္ယူျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ် မရပ္တန္႔ဘဲ မိမိတို႔၏ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္မွ် ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏိုင္သည္ ဆိုသည္တို႔ကို ေယာက္်ားမ်ား သိရွိရန္ အစဥ္အၿမဲ သတိေပးေနဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“လိင္ကြဲျပားလို႔၊ လူတန္းစားကြဲျပားလို႔ ဆိုၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိရင္ တရားမွ်တမႈဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိဖို႔၊ တန္းတူ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိဖို႔ ဆိုတာေတြက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိကက် တဲ့ ကိစၥေတြပါ” ဟု မျမင့္ျမင့္စန္းက သူ႔အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ တဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းကုိ ေယာက္်ားမ်ားအား ျပသႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ရန္မွာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုး ညီညြတ္စြာ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ ျဖစ္သည္။

“က်မတို႔က စနစ္ကုိ အသစ္ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ က်မတို႔ေတြ မညီညြတ္ဘဲ စနစ္တက် မလုပ္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မႈေနာက္မွာပဲ က်န္ရစ္ခဲ့မွာပါ” ဟု အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံ) ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူတဦး ျဖစ္သည့္ မခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။ ၎အဖြဲ႔သည္ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သည္။

ယေန႔ လက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ ပိုမို ေနရာရရွိေရး၊ ပိုမို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားေပး တိုက္တြန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ အားေပးေျပာၾကား ေနသည္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အားနည္းပါတယ္ေျပာရင္ က်မ မႀကိဳက္ဘူး။ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို တားဆီးထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွတဲ့ စနစ္ဆိုးႀကီးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ တိုက္ပြဲေတြမွာ က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပဲ” ဟု ကရင္အမ်ဳိးသမီး အစည္း အ႐ံုး၏အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ ေကအန္ယူဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးလည္းျဖစ္သူ ေနာ္စီဖိုးရာက ေျပာသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေကအန္ပီပီပါတီမွ ေဒးေဒးဖိုးကလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း ေနာက္ထပ္ အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ား ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးလွ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနၾကသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္အတြက္ပင္ ခက္ခဲေနၾကရသည္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ျမႇင့္တင္အားေပးဖို႔ ေနရာမရွိဘူး။ သူတို႔ကို သင္ၾကားေပးဖို႔၊ လႈပ္ရွားမႈ ထဲမွာ ပိုၿပီး ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးဖို႔ ေနရာမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးဖို႔ အရင္းအျမစ္ ေတြလည္း မရွိဘူး” ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုေကာ္ မတီ၀င္ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚလဲ့လဲ့က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္တိုင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ထက္ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနရမည့္ အေနအထားရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျပင္ပရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္ ကာလ၌ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ကိစၥကို အၿမဲတေစ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ေနၾကသည္။

“က်မတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြက သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားခဲ့ရတယ္။ ေနာက္တႀကိမ္ ဒါမ်ဳိး လံုးဝ မျဖစ္ေစရဘူး” ဟု မခင္ဥမၼာကေျပာသည္။
၀ိုင္အိုလဲ့ခ်ဳိ ႏွင့္ ေအးလဲ့တို႔ ေရးသားသည့္ Women in the Movement ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ဧရာ၀တီမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပည္ပသို႔ မပို႔ရ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (ရန္ကုန္)

ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၀၈

ျပည္တြင္းေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္င္ငံမ်ာားသို႔ အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ရာတြင္ အမ်ိဴးသမီး အလုပ္သမားမ်ား ေစလြတ္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေတာ့မည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ရိွ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ယခုတပတ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနက ျပည္ပအလုပ္ရွာေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို စာအမွတ္ ၃/ ၂၇/ အလည (လုပ္ ၃)၊ ၂၀၀၈ ဇူလိုင္ ၉ ရက္စြဲပါ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ - ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အာရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ‘အိမ္ေဖာ္’ အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္ေနၾကေသာ အာရွက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆိုး၀ါးေသာ ဒုကၡ၊ အခက္အခဲ မ်ိဳးစုံ ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊
ျပည္ပသို႔ အမ်ိဴးသားမ်ားသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေစလြတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားရာ၊ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဴးသမီးမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း မျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေစလႊတ္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ တာ၀န္သိ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း စည္းကမ္းေဖာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္သတင္းေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔႔ရသည္ဟု ဂ်ာနယ္သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

"တိုင္းျပည္မွာ စီးပြားေရး အေနအထားက တေန႔တျခား ၾကပ္တည္းလာေနျပီေလ။ တေန႔ တေန႔ အလုပ္အကိုင္ ရွာာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္ေတြဆီကို လာၾကတာက အမ်ိဴးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာဗ်။ ေဆာ္ဒ၊ီ ဒူဘိုင္း၊ အိုမန္ စတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြက္ို ရွိတာ ေရာင္းခ်ျပီး အိမ္ေဖာ္တင္ မဟုတ္ဘူး … ဟိုေရာက္မွ ဘာလုပ္ရ လုပ္ရ ဆိုျပီး ရွိတာ ေပါင္ႏွံ ေရာင္းခ်သြားတဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း အမ်ားၾကီး။ သူတို႔ကေတာ့ ေငြေၾကးေရာ၊ ပညာေရးေရာ သိပ္ မျပည္စုံတဲ့ သူေတြ။

နည္းနည္း တတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ စင္ကာပူ၊ မေလရွားလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေတြက္ို ထြက္ၾကတယ္။ သူတို႔ မိန္းကေလးေတြ ျပည္ပထြက္ျပီး အလုပ္ မလုပ္ရဘူး ဆိုေတာ့ … တိုင္းျပည္မွာ စီးပြားေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ၾကီးဗ်ာ၊ တားလည္း ထြက္တဲ့သူက ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ထြက္မွာပဲ"

ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ပသို႔ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳရဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးစဥ္ကပင္ လိုက္နာၾကရန္ ညႊန္ၾကားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားႏွင့္ ပြဲစားေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈယူကာ ေစလႊတ္ သြားလာမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းႏွင့္နီးးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"က်ေနာ့္အစ္မ၀မ္းကြဲ တေယာက္ေတာင္ ျပီးခဲ့တဲ့လကတည္းက မေလးရွားကို ထြက္သြားတာ၊ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီတခုနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပီး သြားတာပါပဲ။ ပတ္စ္ပို႕႔တို႔ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အထားေတြေရာ သူတို႔ဘက္က အကုန္ လုပ္ေပးပါတယ္။ ဟိုက စက္ရံု တရံုမွာ လုပ္ရမယ္ ေျပာတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၇ သိန္း ၀န္းက်င္ေလာက္ေတာ့ ကုန္သြားတယ္။ တရား၀င္ အကိ်ဳးေဆာင္လား၊ လိုင္စင္ရ အက်ိဳးေဆာင္လားေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ဂရုမစိုက္အားပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။ သူတို႔က ရွာေပးတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔က က်သင့္ေငြ ေပးရတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပတယ္။ ဒါပဲေလ …"

ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႔ခံတဦးက မိုးမခသို႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ျခြတ္ျခံဳက်လွ်က္ရွိရာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္ထြက္လုပ္သည္႔ လူဦးေရးမွာလည္း တေန႔တျခား တိုးလာလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားလည္း ကၽြဲဲကူး ေရပါ မ်ားျပားလာခဲ့ျပီး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ တခ်ိဳ႔ အၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံမႈမ်ားလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

"ႏိုင္ငံျခားသြားတဲ့သူ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မ်ားလာေနတယ္ ဆိုတာ ပန္းဆိုးတန္းက လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုးကို လာၾကည္႔ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ တေန႕ တေန႔ကို ပတ္စ္ပို႔လုပ္တဲ့သူ၊ ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္တဲ့သူေတြ တိုးမေပါက္ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခား အေရးေပၚ မသြားရလည္း၊ လိုလိုမယ္မယ္ ပတ္စပို႔လုပ္ထားဦးမွ ဆိုတဲ့သူကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို မ်ားတယ္။ အေျခအေနမေပးလို႔သာ ျပည္တြင္းမွာ ၾကိတ္မိွတ္ျပီး ေနရတာကိုး။ ျပည္သူအားလံုးက အေျခအေနေပးရင္ ႏိုင္ငံျခားထြက္မယ္ဆိုတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ပတ္စ္ပို႔လုပ္တာ ဖက္ရွင္တခုလိုေတာင္ျဖစ္ေနျပီ"

ဟု မိုးမခမိတ္ေဆြ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ခံမ်ားက ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ စစ္အစိုးရက “ဘူး” တလုံးေဆာင္ျပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲ တတ္တယ္။ မလုပ္ရဘူး၊ မလာရဘူး၊ မသြားရဘူး၊ မေပးဘူး၊ ဒါပဲ လုပ္တတ္တယ္။ ဒီလို လုပ္ၾကစို႔၊ ဟိုလို လုပ္ၾကစို႔၊ ၀ိုင္းျပီး ေျဖရွင္းၾကစို႔၊ စကား၀ိုင္းလုပ္ျပီး ေျပာၾကစို႔ ဒါမ်ဳိး မရွိဘူး။ နာဂစ္တုန္းကလည္း မလိုဘူး ဆိုျပီး တားတယ္။ လူေတြ ငတ္လို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္တာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မစဥ္းစားဘူး။ မလုပ္ရဘူး ဆိုျပီး ပိတ္တယ္။ အဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ကုလားထိုင္က ဆင္းမေပးဘူးလား ဆိုေတာ့ - ေအး၊ မဆင္းေပးဘူး တဲ့။ ကဲ .. မခက္လား။” ဟု သူက ရယ္သြမ္းေသြး သြားသည္။

ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ နယ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

မိုးမခမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Saturday, July 26, 2008

သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး(၄)သို႔မဟုတ္ယာယီနိဂုံုး

အားလံုးမဂၤလာပါ၊ျပည္ခ်စ္ဘုန္းဘုန္းရဲ႔သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးကိုတက္ဆက္ခဲ့တာ
အပိုင္း(၄)ကိုေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ၊ဒီအပိုင္း(၄)မွာလဲျပည္ခ်စ္ဘုန္းဘုန္းရဲ႔ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ဘာသာေရးဟာဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွခြဲျခားထားလို႔မရဘူးျမတ္စြာဘုရားဟာလူနတ္ျဗဟၼာ
သတၱ၀ါေတြကိုဘာသာေရးသက္သက္လုပ္ၾကဖို႔ေဟာၾကားခဲ့တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို
ကြက္ကြက္ကြင္းေရးသားတင္ျပထားပါတယ္၊ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာကိုအမွန္တကယ္
လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေလာကီႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္မျဖစ္မေနဦးစြာလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္၊
ဥပမာအားျဖင့္အိမ္မွာစားစရာဆန္မရွိတဲ့မိသားစုလူတစ္ဦးဟာဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွတရားကိုစိတ္ေအး
ခ်မ္းသာစြာအားထုတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္သလိုထိုက္သင့္တဲ့တရားထူးလဲရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊
သူ႔စိတ္သ႑ာန္မွာကိန္းေအာင္းေနတဲ့ေသာကပရိေဒ၀မီးေတြရဲ႔ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံေနရ
သည့္္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ျမတ္စြာဘုရားဟာေဒါသမီးေလာင္ေနတဲ့အာဠာ၀က
ဘီလူးကိုခ်က္ျခင္းတရားမေဟာၾကားခဲ့ပါဘူး၊သူ႔ရင္ထဲမွာေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ေဒါသမီး
ၿငိမ္းေအးသြားၿပီးမွသာတရားေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္အဓိကအေျခခံအေၾကာင္း
တရားျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊လူမႈေရး၊က်န္းမာေရး၊
စတာေတြေကာင္းေအာင္ဦးစြာပဌမလုပ္ေဆာင္ပီးမွသာမိမိတို႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္
ေတြရဲ႔အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္
္ေကာင္မ်ားကိုႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သည္ဟုထင္ျမင္မိပါတယ္၊ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္ခ်စ္ဘုန္းဘုန္းရဲ႔သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအပိုင္း(၄)ကိုဆက္လက္ရႈစားၿပီး
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးသည္အစဥ္အျမဲဒြန္တြဲေနၿပီးမိမိတို႔ရဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
္ကိုအေရာက္လွမ္းၾကပါစို႔ဟုတိုက္တြန္းရင္း----
ျပည္သူ႔ဘုန္းဘုန္း


သာသနာနဲ႔ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းကို တင္ျပလာတာ အခုဆိုရင္အပိုင္း(၄)ေတာင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။ အရင္တစ္ပတ္က K Sri.Dhammananda ရဲ႕ Buddhism and Politics ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို အေျခခံ ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ တိုင္းေရးျပည္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မိန္႔ၾကားခဲ့တာေတြ ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အခုလဲ အဲဒါကိုပဲ ဆက္ပါမယ္။
မိလိႏၵပဥွာမွာလဲ “အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ မသင့္ေတာ္တဲ့၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိတဲ့၊ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းတဲ့၊ မေလ်ာ္ကန္တဲ့၊ စြမ္းရည္မျပည့္စံုတဲ့၊ မထိုက္တန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာ ၾကီးက်ယ္ တဲ့ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြနဲ႔ သူ႕ကိုယ္သူ ဘုရင္အျဖစ္ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ မယ္ဆိုရင္ (ျပည္သူက မေဘာမတူဘဲ မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အစိုးရျဖစ္ခဲ့ရင္) သူဟာ ထိခိုက္နာက်င္ဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိေနပါၿပီ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ကို ခံရဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိေနပါၿပီ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္၊ မထိုက္တန္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အုပ္စိုးသူဆိုတဲ့ ထိုင္ခံုေပၚမွာ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ ေနရာ ေပးထားလို႔ပါပဲ။ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ လူသားေတြရဲ႕ အေျခခံ လူမႈက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ တဲ့၊ အၾကမ္းဖက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြဟာ အျပစ္ေပးခံၾကရပါလိမ့္မယ္၊


ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ အလားတူပဲ မမွန္ကန္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္တဲ့အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈကို မလြဲမေသြ ခံရပါလိမ့္မယ္၊ ဒါ့အျပင္ သူ႕ကိုယ္သူ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဓားျပတစ္ေယာက္ လို ျပဳမူတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူကို ျပည္သူေတြက အျပစ္တင္ၾကပါလိမ့္မယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာတူ လက္ခံမႈကို လဲ ဘယ္ေသာအခါမွ ရလိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ..စသျဖင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။
အထက္ပါ တရားေတာ္အလိုအရဆိုလွ်င္ န.အ.ဖ လဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈကို ခံရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုတာ ေ၀လာေ၀း၊ ကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ သံဃာကိုေတာင္ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ သတ္ရဲတဲ့ အစိုးရ။ စြမ္းရည္ဆိုတာကလဲ ဘာမွ မရွိ။ ကလိမ္ကက်စ္။ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ ညာဏ္နီညာဏ္နက္ေတြပဲ ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ န.အ.ဖ ဟာ ဓားျပအၾကီးစားၾကီးပါပဲ။ န.အ.ဖ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ၊ ဘာေတြပဲ လုပ္လုပ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ ရလိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုမွာလဲ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္တဲ့ အစိုးရ၊ အျပစ္ေတြ မ်ားစြာ က်ဴးလြန္ထားသူကို အျပစ္မေပးတဲ့အျပင္ ခ်ီးေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါတယ္။
မဇၥ်ိမနိကာယ္မွာလဲပဲ ေအာက္ပါ သေဘာတရားေတြကို ေဟာၾကားထားပါေသးတယ္။ တိုင္း ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲတိုးတက္ေအာင္ ၾကံစည္အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေတြးအေခၚေတြကို ဂရုတစိုက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳေနရပါတယ္။ မိမိ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ မွားယြင္းမႈေတြ၊ အျပစ္အနာအဆာေတြ လုပ္မိသလား၊ မလုပ္မိ ဘူးလားဆိုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အၾကံညာဏ္နဲ႔ဆႏၵကို နားေထာင္ေပးဖို႔၊ သိျမင္ဖို႔ အၿမဲတမ္း ၾကိဳးစားေနရပါတယ္။
ဗုဒၶတရားေတာ္အလိုအရ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တိုးတက္ေအာင္၊ ေကာင္းမြန္သထက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ န.အ.ဖ ဟာ စကၠန္႔မျခား ပိုပိုၿပီးေတာင္ ဆိုး၀ါးလာတယ္။ ပိုပိုၿပီး ညစ္ပတ္လာတယ္။ ေကာက္က်စ္လာတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ၾကည့္ေလ့မရွိဘဲ သူ႕ကို မၾကိဳက္တဲ့ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္တယ္။
ေနာက္ၿပီး ဆက္ေျပာထားတာက……မိမိဟာ မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို ျပည္သူေတြက သိျမင္သြားခဲ့ၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ သူ႕ကို အျပစ္တင္ ေျပာဆိုၾကပါေတာ့မယ္။ တရားမမွ်တတဲ့ ကိုင္တြယ္မႈ၊ အျပစ္ေပးမႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ယုတ္မာေကာက္က်စ္တဲ့ အစိုးရဟာ “တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူျပည္သားေတြကို ပ်က္စီး ေအာင္ လုပ္ေနပါၿပီ”လို႔ ျပည္သူေတြက ေျပာလာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး၊ ျပည္သူေတြဟာ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလာၾကပါ လိမ့္မယ္။
အဲဒီသေဘာတရားေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနအားျဖင့္ ေျပာရင္လဲ ရပါတယ္။ အစိုးရဟာ မွန္ကန္ၿပီး တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမယ္ဆိုရင္ “အရွင္မင္းျမတ္ (သမၼတၾကီး၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ၾကီး) သက္ ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ”လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ ဂုဏ္ျပဳၾကပါလိမ့္မယ္။ …………….။ ေတာ္ေတာ္ မွတ္သား စရာ ေကာင္းတဲ့ စကားပါ။
အခု စာေရးသူတို႔ ပညာသင္ၾကားေနရတဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ျပည္သူ (၁၀)ေယာက္ကို သူတို႔အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း သြားေျပာၾကည့္၊ အနည္းဆံုး (၇) ေယာက္က ျငင္းဆန္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္ကို ထိရင္ မၾကိဳက္ၾကဘူး။ စာေရးသူတို႔ဟာလဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို ေလးစားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး (ဘာမွ မသိနားမလည္တဲ့ န.အ.ဖ ေနာက္လိုက္ေတြက လြဲရင္) က ကိုယ့္အစိုးရအေၾကာင္းေျပာၾကရင္ `ထြီ..ထြီ´ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးက ဘယ္လိုလုပ္ တိုးတက္ႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ စာေရးသူတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ျမင္ခ်င္တာက အစိုးရဆိုတာ ၀န္ထမ္းပဲ၊ ျပည္သူက ခိုင္းတာကို လုပ္ရတဲ့ သူေတြပဲ။ ျပည္သူေတြကို ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔ တာ၀န္ေပးထားခံရသူပဲ။
ခုေတာ့….အဲ့လို မဟုတ္။ ကိုယ့္ကို ထမင္းေၾကြးတဲ့ ျပည္သူေတြကို ဆုတ္ယုတ္ေအာင္၊ ပ်က္စီးေအာင္ ပိုပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ျပည္သူက ၾကိဳက္တာမၾကိဳက္တာ အပထား၊ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ဘာမဆို အကုန္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေနတယ္။ ဗုဒၶဘာသာလို႔ အမည္ခံထားၾကေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔တူတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳး၊ အေျပာအဆိုမ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ကိုယ့္ျပည္သူကို သတ္တာ၊ ျဖတ္တာ၊ ႏွိပ္စက္တာဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနသလို တိုးတက္တဲ့ ဒီေန႔လိုေခတ္မွာေတာင္ ယဥ္ေက်းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။
န.အ.ဖ အေနနဲ႔က ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္တာ၊ ဘုရားတည္တာေတြကို လုပ္တာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို ေက်ျပြန္ၿပီလို႔ မွတ္ယူေနၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေနာက္လိုက္ေတြကလဲ သူတို႔ ပဥၨင္းတက္တာ၊ ေက်ာင္းသြားၿပီး အလွဴလုပ္တာေလးေတြကို မရိုးႏုိင္ေအာင္ေျပာၿပီး `ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာေတြပါ´လို႔ ေအာ္ေအာ္ေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလို ေျပာေနၾက၊ ေရးေနၾက၊ ေအာ္ေနၾကတာေတြဟာ ဘာသာတရားရႈေထာင့္အရ အေတာ္သနားစဖြယ္ျဖစ္ေနသလို၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရႈေထာင့္အရ ေတာ္ေတာ္ကို ရြံစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ န.အ.ဖ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြပါလို႔ ဘယ္လိုပင္ေအာ္ေအာ္ လုပ္ေနတာေတြက ဗုဒၶဘာသာနဲ႔မတူ ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းလြန္းေနတယ္။ `န.အ.ဖ ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာအစစ္ေတြပါ´လို႔ ေအာ္သံၾကားရတိုင္း စာေရးသူဟာ အေတာ္ကို ရွက္မိပါတယ္။
ျမတ္ဗုဒၶဟာ တခါတရံမွာ လူမႈျပဳျပင္ေရး၀ါဒီအျဖစ္ သူ႔ကိုယ္သူ မိန္႔ၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ အေျခ အေနအရပ္ရပ္ထဲက ဇာတ္စနစ္ကိုေတာ့ အတိအလင္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေဟာၾကားပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ဟာ လူသားအရင္းအျမစ္၊ လူသားစြမ္းအင္ကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားတယ္။ တိုင္းျပည္တိုင္းဟာ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလဲ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ လူတန္းစား၊ ဆင္းရဲတဲ့ လူတန္းစားဆိုတဲ့ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္အနက္ သင့္ေတာ္မွ်တတဲ့ စည္းစိမ္ခြဲေ၀မႈ ရဲ႕ အေရးပါမႈကိုလဲ သတိေပးေထာက္ျပေတာ္မူပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေၾကာင္းေတြကို ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားေလေတာ့ ဒါေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ေတြလားလို႔ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။ ဓမၼပဒမွာ “ေလာကီအက်ိဳး စီးပြားေတြ ရေစႏိုင္တဲ့လမ္းက တစ္လမ္း၊ နိဗၺာန္ရေစႏိုင္တဲ့လမ္းက တစ္လမ္းျဖစ္တယ္”လို႔ ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ လမ္းက ႏွစ္လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကြဲျပားေနရဲ႕နဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶဟာ လူမႈေရး၊ စီးပြာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေဟာၾကားေနရလဲ။
ဒီအတြက္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္ရာ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္ရ ေစႏိုင္တဲ့ မဂၢင္အက်င့္ဟာ လူ႔ျပည္လူ႔ ေလာကမွာ က်င့္ရမယ့္အက်င့္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ လူ႔ျပည္ လူ႔ ေလာကၾကီးေပၚမွာ မဂၢင္လမ္းစဥ္ကို (သို႔မဟုတ္) လူသားက်င့္၀တ္ေတြကို (သို႔မဟုတ္) လူ႕အေျခခံ လြတ္လပ္မႈေတြကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အေျခခံလြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ား၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး ျပည့္စံုမႈမ်ား မရွိတဲ့ေနရာမွာ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ မႈကို ရရွိဖို႔အေရးဟာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။
ေဒါက္တာဓမၼာနႏၵ(K.sri Dhammananda)ကလဲ “ဗုဒၶဘာသာဟာ လူမႈေရးအမွန္ တရား ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ လံုး၀ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိဘူး၊ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိဘူး”လို႔ အထက္ပါ ဓမၼပဒ စကားက မဆိုလိုေၾကာင္း မိန္႔ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ ဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားရတာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အဲဒီမွာ အေရးအၾကီး ဆံုးက ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းမေကာင္းရင္ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း နိဗၺာန္အတြက္ မဆိုထားနဲ႔ ေလာကီခ်မ္းသာကိုေတာင္ ရရွိဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။
ဒီေလာက္နဲ႔တင္ သာသနာနဲ႔ႏိုင္ငံေရးကို ရပ္တန္႔ပါေတာ့မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာလာၾကတယ္။ ေျမွာက္ေျပာတာလားေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ “ဦးဇင္း ေရးထားတာေတြ အရမ္းေကာင္းတယ္ဘုရား။ ဒါေတြ ဖတ္ရေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာအေပၚ ပိုၿပီး ၾကည္ညိဳမိတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကီေကာင္းစားေရးေတြကို ဒီေလာက္ အေလးအနက္ ေျပာေဟာလိမ့္မယ္လို႔ တပည့္ေတာ္ မထင္ထားဘူးဘုရား”စသျဖင့္ ေျပာလာၾကတယ္။
အဲ….တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ အမွန္ေတြ ေျပာလို႔ဆိုၿပီး ဆဲၾကတယ္ေပါ့ဗ်ာ။
ေျပာမယ့္သာ ေျပာရတာ စာေရးသူ ေရးသားတင္ျပခဲ့သမွ် ဗုဒၶဘာသာက ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ ေလာကီေရးကိစၥေတြဟာ တကယ့္ကို အျမြက္မွ်၊ နိဒါန္းမွ်ကေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ စာေရးသူဟာလဲ ေက်ာင္းတစ္ဖက္နဲ႔ဆုိေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနျပဳ မေလ့လာႏိုင္လို႔ ဒီေလာက္ေလးပဲ တင္ျပလိုက္ရတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ပိဋကတ္စာေပေတြ ဖတ္ရင္းနဲ႔ ေကာင္းႏိုးရာရာေလးေတြ ေတြ႕ရင္လဲ ဒီအခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးေလးေတြကို ဆက္ပါအံုးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ယာယီနိဂံုး”လို႔ ေခါင္းစီးမွာ တင္လိုက္တာပါ။
ဒီစာကို ဖတ္ၿပီး “ဗုဒၶဘာသာဟာ ေလာကီအေရး၊ တိုင္းေရးျပည္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ဘာမွ မဆက္ စပ္ပါဘူး၊ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ မဆိုင္သလို ေနသင့္ တယ္” လို႔ ထင္ျမင္ယူဆသူေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ နားလည္သြားတယ္ဆိုရင္ စာေရးသူ ဒီစာကို ေရးရက်ိဳး နပ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါး အစက စကားအနည္းငယ္နဲ႔ နိဂံုးသတ္ပါမယ္။
“ဒီျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို စာေရးသူတို႔ဟာ လက္ပိုက္ၿပီး ၾကည့္ေနတယ္ဆိုရင္ ေလာကၾကီးမွာ စာေရးသူတို႔ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြေလာက္ အသိတရားမရွိတာ ဘာရွိေတာ့ မွာလဲ။ စာေရးသူတို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနခဲ့ပါဘူး။ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနပါဘူး။ ေနာင္ကိုလဲ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး”
ျပည္ခ်စ္ဘုန္းဘုန္း
Ref: Buddhism and Politics
By Dr. K Sri Dhammananda
(MSMA)


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္မိုင္၃၀၀၀ရဲေဘာ္မ်ား


ကိုေဇာ္မင္းေထြး ၊ ကို ေအသင္ႏွင့္ ကိုဥကၠာ ရဲေဘာ္သံုးဦးဟာ အခုဆိုလ်င္ နယူးေယာက္ခ္ ျမိဳ ့သို ့ေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေျမာက္ ၈၈၈၈ (၈) ေလးလံုး အခမ္းအနား ႏွင့္ အတူ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ ျခင္းမွရရွိေသာကမၻာတ၀ွမ္းမွ ျပည္ သူ ့လက္မွတ္မ်ားကို ကုလသမဂၢဟာမင္းၾကီးရံုးသို ့ ၈ ရက္ ေန ့တြင္ ဗမာျပည္ေရးအတြက္ UNမွ အေရးတယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

အာဇာနည္မွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ျမန္မာဘေလာက္ဂါမ်ား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္၊ စာလုံးေျပာင္းပရိုဂရမ္ထြက္ေပၚလာျပီ

၀က္မာစတာ သာဂိ
ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၀၈

အခုက ဘေလာက္ေခတ္ ျဖစ္ေတာ့သကိုးလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ရမလို ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူသူငါငါ ကိုကို မမ ျမန္မာတို႔ ဟိုမွာလည္း ဘေလာက္၊ ဒီမွာလည္း ဘေလာက္ ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္၊ ယခင္က ၀င္းအင္း၀တို႔၊ ၀င္းဘားမိစ္တို႔နဲ႔ ရိုက္ခဲ့တဲ့ စာေတြကို ယခုအင္တာနက္ေပၚမွာ ေခတ္စားတဲ့ ဘီအိုင္တီ၊ ပုရပိုက္၊ အမ္ျမန္မာ နဲ႔ ေဇာ္ဂ်ီ (ေခတ္အစားဆုံး ေဖာင့္) အျဖစ္ ေလာကဓာတ္နည္းသုံးျပီး ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ပရိဂရမ္တခု ထြက္လာပါျပီ။ ျမန္မာအိုင္အက္စ္ပီက ေ၀မွ်ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူေတြကေတာ့ ကေနာင္မင္းသားၾကီး အမည္နဲ႔ နည္းပညာအဖြဲ႔ကလို႔ ဆိုပါတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာေခတ္ဦးက ေရႊနဲ႔ျမ၊ ၀င္းအင္း၀၊ စီအီး ျပီးေတာ့ အင္တာနက္ေခတ္ဦးမွာ ၀င္းဘားမိစ္ စသည္တို႔နဲ႔ ျမန္မာစာကို ရိုက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ရာမွာ ယခု အင္တာနက္ေခတ္သစ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာနားလည္တဲ့ ယူနီကုတ္နဲ႔ ျမန္မာေဖာင့္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားအျပားဟာ ယူနီကုတ္ေဖာင့္နဲ႔ ဘေလာက္ေတြကို တင္ဆက္လာၾကလို႔ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျမန္မာစာေခတ္ၾကီးအျဖစ္ ေခတ္စားလာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ အင္တာနက္ေပၚက ျမန္မာေတြက ျမန္မာလုိလည္း ရိုက္မရ၊ အဂၤလိပ္လိုလည္း အထာမက်သမို႔ ခ်က္ေတြ၊ အီးေမးေတြနဲ႔ စီေဘာက္စ္ေတြမွာ "Mingalar Bar" တို႔၊ " Nay kaung Tha Lar" တို႔နဲ႔ ေန၀င္ မိုးခ်ဳပ္ တကုတ္ကုတ္ ျဖစ္ရေတာ့မယ့္ ေဘးက ကင္းေ၀းလို႔ သြားပါျပီ။အခုလည္း ဘေလာက္ဂါမ်ား၊ အင္တာနက္ တေခတ္ဆန္းခ်ိန္ ျမန္မာစာရိုက္သူမ်ား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ျမန္မာေဖာင့္အေဟာင္းမ်ားကို ျမန္မာေဖာင့္အသစ္သို႔ ျပန္ရိုက္စရာ မလိုဘဲ စက္က ေျပာင္းေပးမယ့္ ေလာကဓာတ္ပညာ ေပၚထြက္လာပါျပီ။ ကူးယူ ျဖန္႔ေ၀ၾကပါကုန္။

ေက်းဇူးစကားကိုေတာ့ အဲဒီေလာကဓာတ္ပညာကို ျဖန္႔ခ်ီသူ ပရိုဂရမ္မာမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစ။ ေငြေၾကးရမွ ေပးမယ္၊ ျဖန္႔မယ္လို႔ မေျပာဘဲ နည္းပညာကို လွဴဒါန္းတာကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚပါတယ္။ ျမန္မာစာ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ေတြကို ထုတ္လုပ္မွ်ေ၀သူမ်ားကိုလည္း အေလးျပဳလိုက္ပါတယ္။

သူတို႔အားလုံးက ပရိသတ္ၾကီးကို ကြန္ပ်ဴတာစက္နားလည္တဲ့ ျမန္မာစာစနစ္ အလကားအလွဴ ေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္က စျပီး အင္တာနက္ေပၚမွာ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစာေပ တဟုန္ထိုး စည္ကား ထြန္းလင္းသြားေတာ့တာကို ၀န္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကလို နည္းပညာ အတားအဆီးေတြ၊ ေငြေၾကး အတားအဆီးေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးမွ - တို႔အေရး တို႔အေရး ေအာ္ေနရသူေတြေကာ၊ ခ်စ္လိုက္ရတာ မသည္းအူရယ္လို႔ အီစီကလီ လုပ္ၾကသူေတြေကာ၊ အျခား ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာကိစၥေတြ ေျပာဆိုေနရသူေတြ အားလုံး ယူနီကုတ္ ျမန္မာစာ ေဖာင့္ၾကီးေတြ သုံးျပီး စည္ပင္၀ေျပာလာတာကို ၾကည္ႏူးစရာ ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေငြေၾကး ဓနေတာ့ လိုၾကတာေပါ့ခင္ဗ်ာ။ သူတို႔ေတြ ဒါေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အိတ္စိုက္ျပီး ထုတ္လုပ္ခဲ့ရသလဲ၊ ရင္းႏွီးခဲ့ၾကရသလဲဆိုတာ သူတို႔မွပဲ သိမွာပါ။ ေငြေၾကးေတြ ျပန္မေပးႏိုင္ခ်င္ေနပါ၊ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျမန္မာစာလုံးစနစ္ ေခတ္ဆန္းေအာင္ လုပ္ေပးသူ ျမန္မာလူငယ္ေတြအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္လိုက္တာလို႔သာ အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ၾကပါေနာ္။

မိုးမခ မီဒီယာကေတာ့ သူတို႔အားလုံးကို ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ေက်းဇူး အထူးတင္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳလိုက္ပါတယ္။

(ေဖာင့္ ေျပာင္းစက္ကို ဒီမွာ သြားယူပါ။ မိုးမခက စာရိုက္ရတဲ့ လူေတြကေတာ့ ထ က ေနမွာ ျမင္ေယာင္ေသးေတာ့)

ဒီေနရာေတြကို မွတ္ထားပါဦး။ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာရေအာင္ - http://myanmarisp.com/Font , http://www.zawgyi.net , http://code.google.com/p/kanaung/

မိုးမခမွတစ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀ပါသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ဆုိင္ကလုံးအကူအညီမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢေျပာၾကား

AP သတင္းဌာန
ဇူလုိင္ ၂၆၊ ၂၀၀၈

စစ္အစုိးရ၏ေငြလဲလွယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ မုန္တုိင္းဒဏ္ ကူညီေရး အလွဴေငြ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမက ဆုံး႐ႈံးေနရသည္ဟု ကုလသမဂၢ အရာရိွတဦးက ယေန႔ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ယင္းသုိ႔ေျပာလုိက္သူမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး ဒန္ဘိတ္ကာ ျဖစ္သည္။

မုန္တုိင္းဒဏ္ကူညီေရးအတြက္ လွဴဒါန္းသူမ်ားမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံး ေပ်ာက္ဆုံးသည့္အတြက္ ၎အလွဴရွင္မ်ား စိတ္ပ်က္သြားႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဒန္ဘိတ္ကာက စုိးရိမ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒါ တကယ္ႀကီးမားတ့ဲ ျပႆနာပဲ၊ အင္မတန္ စုိးရိမ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္ဗ်ာ” ဟု ဆုိသည္။ “ဒီေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုံး႐ႈံးမယ္ဆုိရင္ အလွဴရွင္ေတြက က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ပုိက္ဆံေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီျပႆနာကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ဒီအတုိင္း လြတ္ထားလုိ႔မရဘူး” ဟု ေျပာျပသည္။

မုန္တုိင္းအကူေငြမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မွတ္ (FEC)အျဖစ္ ဦးစြာ လဲလွယ္ရၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြသုိ႔ ထပ္မံ လဲလွယ္ရသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ထုိ FEC လက္မွတ္မ်ားမွာ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းထက္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ FEC လက္မွတ္စနစ္ကုိ စစ္အစုိးရက ဖန္တီးခ့ဲသည္။ ေငြေၾကး ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္အား တုိက္ဖ်က္ရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မွာ ရွင္သန္ဆဲျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁ ေဒၚလာ ၆ က်ပ္ခန္႔သာရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢက ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ FEC လက္မွတ္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ တုိက္တြန္းခ့ဲေၾကာင္း ဘိတ္ကာက ေျပာျပသည္။ ကုလသမဂၢက အလွဴရွင္တုိင္းျပည္မ်ားကုိ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ျမန္မာျပည္ကူညီေရးအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀ လွဴဒါန္းရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရိွသည္။


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Friday, July 25, 2008

ေရႊဝါေရာင္ကို ကူညီခဲ့သူူ ျမန္မာမြတ္စလင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရဲဘက္စခန္းပို႔

နယူးေဒလီ။ ။ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ေရႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းသည့္ အတြက္ ျမန္မာ-မြတ္စလင္ ေက်ာင္းသား ၁ဝ ဦးကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ကာ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ယခုတပတ္အတြင္း ပို႔ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္း ေအေအပီပီ က ယေန႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ယခုလို ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔က ျမန္မာ-မြတ္စလင္ ေက်ာင္းသား ၁ဝ ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေက်ာက္တံတားၿမ့ဳိနယ္ တရား႐ံုးက ယခုတပတ္အတြင္း ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးကာ ေထာင္ဒဏ္၂ ႏွစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ျဖင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ပို႔လိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ေအေအပီပီက ယေန႔တြင္ ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအပတ္ထဲမွာ သူတို႔ကို ႐ံုးထုတ္တယ္။ ႐ံုးထုတ္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ ၂ ႏွစ္စီ ခ်လိုက္တယ္။ ေထာင္ေရာက္တာနဲ႔ ေဒါက္ေျခခ်င္းခတ္ၿပီး ရဲဘက္စခန္းကို ပို႔လိုက္တယ္။ အဓိက ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈတခုျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ တမင္သက္သက္ လုပ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တယ္” ဟု ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမႉး ကိုတိတ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

သူတို႔ကို က်ဳိက္မေရာ ဘဝသစ္စခန္း အမွတ္ ၆၊ ပန္း ဘဝသစ္စခန္း အမွတ္ ၇၊ ေတာင္စြန္၊ ဇင္းက်ဳိက္ ေက်ာက္ထုစခန္းႏွင့္ ယင္းယိမ္ (Yinnyein) ေက်ာက္ထုစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေအေအပီပီ ေက်ညာခ်က္က ဆိုသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘာသာေရးအရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံ မျပဳလုပ္ေရး ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္ခဲ့သည့္ သံဃာေတာ္ အခ်ဳိ့အား သာသနာေတာ္ ညိႇႏြမ္းရန္ ျပဳမူသည္စြပ္စဲြကာ ႐ိုး႐ုိးပုဒ္မမ်ားတပ္ၿပီး အဆိုပါ စခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္ၾကမ္းခုိင္းေစမႈႏွင့္ အာဟာရ ခ်ဳိ့တဲ့မႈေၾကာင့္ သံဃာ ၁၉ ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ေအေအပီပီ က ဆုိသည္။

ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္ အဆိုပါ ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ယခင္က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္း မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ကိုတိတ္ႏုိင္က “ရဲဘက္ဆိုတာက သာမန္လူတေယာက္ အေနနဲ႔ေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္ကို ျဖတ္သန္းရတဲ့ ကိစၥ။ သံဃာေတာ္ေတြ၊ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြကို အသက္ရွင္ဖို႔ေတာင္မွ မလြယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရဲဘက္စခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးမွာ ထြန္းျမင့္ေအာင္၊ အီစြပ္ ေခၚ ေသာင္းထြဋ္၊ ညီညီေဇာ္ (တတိယႏွစ္ စိတ္ပညာေက်ာင္းသား၊ အေရွ့ပိုင္း တကၠသိုလ္)၊ ေက်ာ္လႈိင္ ေခၚ ဂ်ပန္ႀကီး၊ မ်ဳိးသန္႔၊ မ်ဳိးဝင္း၊ ႏုိင္လင္းဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္ ထြန္းထြန္းႏုိင္၊ ႏုိင္လင္းႏွင့္ ဟန္ေသာ္မင္းေအာင္ (ဒလ) တို႔ ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားဆိုရင္ သူတို႔က ဘာသာေရးေတြကို စိုးရိမ္ပံုရတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္၊ ဗုဒၶဘာသာေတြကို ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္သလို၊ မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြ၊ ဟိႏၵိဴ ဘာသာဝင္ေတြကို ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိလာတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သလို ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ရွိေနတယ္” ဟု ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ ေက်ညာခ်က္ကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား သိရွိရန္အတြက္ ေပးပို႔လိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Mazzimaမွတင္ျပသည္

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ေရႊ၀ါေရာင္ဦးေဆာင္သံဃာဦးေဃာသိတကိုအေမရိကန္သမတေတြ႔ဆံု


၂၀၀၇-ခုႏွစ္သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ခဲ့ေသာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကိုနအဖစစ္မိစၦာမ်ားက
အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းစဥ္စက္တင္ဘာ(၂၆)ရက္ေန႔က
ဦးေဃာသိတ၏ဦးေခါင္းကိုနံပါတ္တုတ္ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ခံရသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရပံု။

အေမရိကန္သမတေဂ်ာ့ဘုရွ္ဟာျမန္မာနဲ႔ဆူဒန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္(၈)ႏိုင္ငံကဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔
လူအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ဇူလိုင္လ၂၄ရက္ေန႔ကအေမရိကန္ႏိုင္င
ံ၀ါရွင္တန္ဒီဒီရွိUSAIDေခၚအေမရိကန္ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ခန္းမမွာက်င္းပတဲ့
အခမ္းအနားကိုျမန္မာႏိုင္ငံက၂၀၀၇ခုႏွစ္ေရႊ၀ါေရာင္ဦးေဆာင္သံဃာတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ဦးေဃာသိတ
ကိုလည္းဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။အခမ္းအနားအၿပီးမွာ
အေမရိကန္သမတေဂ်ာ့ဘုရွ္ဟာႏိုင္ငံေပါင္း(၈)ႏိုင္ငံကလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔တစ္ဦးခ်င္း
ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအေၾကာင္းကိုဦးေဃာသိတကRFA ကိုအခုလိုမိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္၊"ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုသမတဘုရွ္က
အထူးလက္ခံေတြ႔ဆံုးၿပီးေတာ့စကားေျပာတယ္၊အဲဒီေနာက္မွာမိန္႔ခြန္းေတြေျပာတယ္၊သူ႔ကိုလည္း
ဦးဇင္းတို႔လိုခ်င္တာေတြလည္းေတာင္းဆိုလို႔ရတယ္၊ဒါမ်ိဳးေတြကိုအခမ္းအနားထဲမွာစီစဥ္ေပးပါတယ္။
"ဦးေဃာသိတဟာစက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးနအဖစစ္အုပ္စုရဲ႔ဖမ္းဆီးျခင္းခံရမွာ
ကိုစိုးရိမ္တဲ့အတြက္ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ကိုတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၈ခုႏွစ္မတ္လအတြင္းမွာအေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုကိုေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ျမန္မာကိစၥ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ သေဘာထားကြဲ

Agencies/ ၂၅ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
line


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီအတြင္း၌ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ျပင္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္မွ ခုိင္မာသည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚရန္ အေမရိကန္က ဖိအားေပးေနသည္။

ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မၾကာမီသြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အဖြဲ႔၀င္ (၁၅) ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေသာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္ ျပန္လည္အာ႐ုံစိုက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ လာမည့္လ ျမန္မာခရီးစဥ္မွ “ခိုင္မာသည့္ ရလဒ္” တခု လိုလားေၾကာင္း၊ သို႔မ ဟုတ္ပါက စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ “ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပးမႈ” ကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဇာေမး ခါလီဇဒ္က “စစ္အစိုးရကို က်ေနာ္အသိေပးလို တာကေတာ့ မစၥတာဂမ္ဘာရီရဲ႕ခရီးစဥ္ကို အခြင့္ေကာင္းတခုအျဖစ္ အရယူပါ။ စာမ်က္ႏွာအသစ္ တခုကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးဖိအားေပးခံရ မယ္ဆိုတာပါပဲ” ဟု သတင္းေထာက္ မ်ားကို ေျပာသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမႈတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ ဂၽြန္ဆ၀ါးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမည့္ အတိုင္းအတာ ကို သေဘာတူရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ကို အသိ မွတ္ျပဳေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအေပၚ ဆက္လက္အာ႐ုံစိုက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မစၥတာဂၽြန္ဆ၀ါးက “ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို တုံ႔ျပန္တာ မရွိတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္လ ေလာက္ကဆို ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဟိုးအရင္တုန္းက အေနအထား ျပန္ေရာက္သြားတာပဲ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ ၀န္ဂြမ္က်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးသည္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အေရးယူမႈ မလိုအပ္ပဲ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္သာ လိုအပ္သည္ဟုေျပာသည္။ ကုလ သမဂၢဆိုင္ရာ ဗီယင္နမ္အမတ္ လီေလာင္မင္းကမူ ျမန္မာ့ျပႆနာသည္ က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မဆိုလည္း က်ယ္ျပန္႔ရမည္ဟု ေျပာသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ ခရီးစဥ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဘန္ကီမြန္း ကလည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔၀င္ (၅) ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအစု ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္သည္ “ႏိုင္ငံတကာ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ေသာ တိုးတက္ မႈတစံုတရာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္” လိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ လာမည့္လ ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရသျဖင့္ သိသာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ။

ေခတ္ၿပိဳင္မွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ကုလႏွင့္မပူးေပါင္းလွ်င္ ျမန္မာကုိ အေမရိကန္ ဖိအားေပးမည္

Agencies/ ၂၅ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
line


ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အကယ္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမရွိပါက လုံျခံဳေရး ေကာင္စီမွ ဖိအားေပးမႈ ပိုမ်ားလာမည္ဟု အေမရိကန္က သတိေပးလိုက္သည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ေနာက္လတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂမ္ဘာရီ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ခရီးမွ ခိုင္မာသည့္ ရလဒ္မ်ား ရလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဂမ္ဘာရီႏွင့္ တံခါး ပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဇယ္လ္ေမ ခါလီဇက္က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္ စစ္အစိုးရကို သတင္းပါးခ်င္တာကေတာ့ မစၥတာဂမ္ဘာရီရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို အခြင့္ေကာင္း ယူဖို႔ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္မယ့္ အလားအလာကို ေတြ႕ေနရတယ္။ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရးမစိုက္ဘဲ ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ခါလီဇက္က ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုကို သေဘာတူညီၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကို လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ဇယ္လ္ေမ ခါလီဇက္က ေျပာသည္။

“ဒီကိစၥရပ္ေတြမွာ တိုးတက္မႈ ရွိမလာဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္စရာရွိတာေတြကို ၾကည့္ရပါမယ္။ စစ္အစိုးရအေပၚ ပိုၿပီး ဖိအားေပးတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ရပါမယ္” ဟု ခါလီဇက္က ေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ (၆) လေက်ာ္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြက ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္သြားေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို စစ္အစိုးရက တံု႔ျပန္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္” ဟု ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ ဂၽြန္ေဆာရားစ္က လံုျခံဳေရးေကာင္စီစည္းေ၀းပြဲမတိုင္မီ ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂမ္ဘာရီသြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ ဆႏၵျပဳၾကေၾကာင္း ယခုလ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ သဘာပတိျဖစ္သူ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ကုလသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး လီေလာင္း မင္းက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳသည္။ ။

ေခတ္ၿပိဳင္မွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

ႏုိင္ငံျခားျမန္မာသံရုံးေတြက လစဥ္ ေဒၚလာ သိန္းဆယ္ဂဏန္းအထက္ရွာေပး သံ႐ုံး၀န္ထမ္းေတြ လစာေငြ မလုံမေလာက္သာရ

NEJ/ ၂၅ ဇူလုိင္ ၂၀၀၈
line


တကမာၻလုံးရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးအသီးသီးမွ လစဥ္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ေဒၚလာ သိန္း (၂၀) ေက်ာ္ ရွာေပးေန သည့္တုိင္ စစ္ဗိုလ္သံအမတ္ႀကီးမ်ားသာ ထုိေငြထဲမွ အက်ိဳးအျမတ္ရျပီး အရပ္ဘက္သံတမန္ အမ်ားစုမွာ မေလာက္မင သုံးစြဲေနရသည္ဟု သံတမန္အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေျပာသည္။

၀င္ေငြရွာေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ျမန္မာသံ႐ုံးႀကီးတခုမွ အနည္းဆုံး ေဒၚလာ (၁) သိန္း အထက္ ရွာေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိေငြမ်ား စစ္အစိုးရ၏ မည္သည့္ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရာက္ သြားသည္ကုိ မသိရသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္ သံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာစရိတ္မွာ လစဥ္ ေဒၚလာ(၅) ေသာင္းေအာက္မွာသာရၿပီး သံရုံး၀န္ထမ္းအမ်ားစု၏ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္ကုိမူ စစ္အစိုးရက ဥေပကၡာျပဳထားသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္တဦးက ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕ အရပ္ဘက္ အႀကီးတန္း သံတမန္မ်ားဆုိလွ်င္ ရသည့္ေဒၚလာ ျပန္ေရာင္းၿပီး စရိတ္ကာမိေအာင္ လုပ္ရသည္ဟုပါ ဆက္ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားေပးသြင္းေငြ၊ တုိးရစ္ဗီဇာမွ ရေငြ၊ ပတ္စ္ပို႔ သက္တမ္းတုိးေငြ စသည့္၀င္ေငြ အမ်ားဆုံး ရွာေပးႏုိင္သည့္ သ႐ံုးမ်ားမွာ ဂ်ပန္ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ဂ်ာမနီျမန္မာသံ႐ုံး၊ စင္ကာပူ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ကုိရီးယား ျမန္မာသ႐ုံး၊ ထုိင္းျမန္မာသ႐ုံး၊ မေလးရွား ျမန္မာသံ႐ုံးစသည့္ သံ႐ုံးႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္း သိရသည္။

၀င္ေငြရွားေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ျမန္မာသံ႐ုံး စစ္ဗိုလ္သံအမတ္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားဆုိလွ်င္ သံ႐ုံး
၀င္ေငြအားလုံးကုိ စစ္အစုိးရလက္သို႔ အပ္ေလ့မရွိဘဲ ေငြစာရင္းကုိင္ႏွင့္ေပါင္း၍ အလြဲသုံးစား လုပ္သည္က မ်ားသည္ဟု သံ႐ုံး၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခား ျမန္မာသံ႐ုံးအသီးသီးတြင္ လၿခံဳေရးအေစာင့္၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ဧည္ႀကိဳစာေရး စသည့္ ရာထူးမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းခန္႔ထားေလ့ရွိရာ ထုိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သံ႐ုံး အရာရွိအခ်ိဳ႕ေပါင္းၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈမ်ိဳးစုံ လုပ္သည္မ်ားလည္းရွိသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ လုံၿခံဳေရး၀န္ထမ္းတဦးဆုိလွ်င္ ျမန္မာသံမန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔လုိသူမ်ား ထံမွ ေငြေတာာင္းခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရွိသည္ဟု ေပးကမ္းဖူးသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ထုိေဒသခံ
၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားၾကား ျပႆနာမ်ိဳးစုံမျဖစ္သည့္ ျမန္မာသံ႐ုံး အေတာ္ရွားသည္ဟု ပါ စုံစမ္းသိရသည္။ ။


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

Thursday, July 24, 2008

သတင္းေထာက္ အိမ့္ခုိင္ဦးကုိ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး

သန္းထုိက္ဦး
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 24 2008 18:15 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။ ။ နာဂစ္ေလေဘး ဒုကၡသည္အေရး လုိက္လံ သတင္းယူသျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ Ecovision ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ မအိမ့္ခိုင္ဦးအား တာေမြတရား႐ုံး၌ ယေန႔ ႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆးလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း တာေမြၿမ့ဳိနယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲခံထားရသူ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ မအိမ့္ခိုင္ဦးအား တာေမြၿမ့ဳိနယ္ ရဲစခန္းမွ တရားလိုသက္ေသ ဒု-ရဲအုပ္ ေဇာ္မင္းၫြန္႔ မပါရွိေသာ္လည္း သက္ေသ ၁၈ ဦးျဖင့္ ယေန႔တြင္ ႐ုံးထုတ္၍ စတင္ စစ္ေဆးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခု ႐ုံးခ်ိန္မွာ တရားလို သက္ေသ မလာဘူး။ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးစဥ္က သက္ေသရဲေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီဟာကို စစ္လိုက္တာပဲ။ တဖက္ေရွ့ေနလည္း ရွိတယ္။ သူတို႔ ၁၈ ဦးထဲမွာပါတဲ့ တပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္ဦးဆိုတာ (တာေမြ ရဲစခန္းက) သူက ရွိေနတဲ့အတြက္ သူ႔ကုိ ဒီေန႔ စစစ္ျဖစ္တယ္” ဟု မအိမ့္ခုိင္ဦး အမႈတြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သန္႔၏ ေရွ့ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္က မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

တပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္ဦးသည္ အခင္း ျဖစ္ပြားသည့္ေန႔က ကုလသမဂၢ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (ယူအန္ဒီပီ) ႐ုံးေရွ့တြင္ တာဝန္က်ခဲ့ၿပီး အထက္က ဖမ္းမိန္႔ေပးသျဖင့္ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ ထြက္ဆုိခဲ့သည္။

ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္အထိႏွင့္ ေငြဒဏ္ပါ က်ခံရႏိုင္သည့္ လူထုကုိ ဆူပူေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ျဖင့္ မအိမ့္ခုိင္ဦးအား တရားစြဲဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ သူမ၏ မိသားစုဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈကိုမူ ယခုလ ၃၁ ရက္ေန႔သို႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ဒဂံုၿမ့ဳိနယ္ရွိ ေလေဘးဒုကၡသည္ ၃ဝ ခန္႔က ရန္ကုန္ရွိ ႏုိင္ငံတကာမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (အန္ဂ်ီအုိ) မ်ားထံ သြားေရာက္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံရာတြင္ မအိမ့္ခိုင္ဦးက သတင္းလိုက္ယူရင္း တာေမြၿမ့ဳိနယ္ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ ယူအန္ဒီပီ ႐ံုးေရွ့တြင္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သန္႔ႏွင့္အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ယခုလ ၂ ရက္ေန႔က အမႈရက္ခ်ိန္း စတင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေရွ့ေနမ်ားက အမႈကို ထပ္မံ ေလ့လာလုိသျဖင့္ ယေန႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မအိမ့္ခိုင္ဦးသည္ အဖမ္းမခံရခင္က ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အပတ္စဥ္ထုတ္ Ecovision ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းေထာက္အလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ့သည္မွာ ၂ လခန္႔သာ ရွိေသးသည္။

Ecovision ဂ်ာနယ္ကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ထုတ္ေဝကာ ယခင္က စီးပြားေရး က႑ကိုသာ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအျပင္ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ထုတ္ေဝလာခဲ့သည္။

Mazzimaမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

မီးသတ္ျခင္းအႏုပညာ

ငါတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ
ငါတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပဲ ထုဆစ္ခဲ့တယ္။

ငါတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္မွာ
ငါတုိ႔ကုိယ္ငါတုိ႔ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးပစ္ဖုိ႔ ….
အဲဒီ အေတြးအေခၚကုိ သင္းသတ္ထားခဲ့တယ္။

ငါတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္မွာ
ေလာကဓံတရားေတြအေၾကာင္း ….
ေခါင္းမီးေတာက္မတတ္ေတြးတယ္ ….
ျငင္းခုန္တယ္ ….
ေဆြးေႏြးတယ္ ….
ညိႇႏႈိင္းတယ္ ….
အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းတယ္ ….
အတူတကြ လုပ္ကုိင္တယ္ ….

ငါတုိ႔ရဲ႕ုယုံၾကည္ခ်က္မွာ
ငါတုိ႔ကုိ အိပ္ေရးပ်က္ေစမယ့္ ….
ေခြးေဟာင္တုိင္းထၾကည့္တဲ့အလုပ္ကုိ ေဘးခ်ိတ္ထားခဲ့တယ္။
(ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔က အိပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး)

ငါတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္မွာ
ငါတုိ႔ရဲ႕ နား မ်က္ေစ့ ဦးေဏွာက္ေတြကုိ အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားခဲ့ၾက။
အေၾကာင္းက ....
ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာတယ္ဆုိတာ ၾကားဖုိ႔ ….
ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္တယ္ဆုိတာ ျမင္ဖုိ႔ ….
ဘယ္သူေတြ ဘာေတြးတယ္ဆုိတာ ဆင္ျခင္ဖုိ႔ ….

ငါတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္မွာ
ဘယ္လုိအေၾကာင္းနဲ႔မွ အရာမေရာက္တဲ့ ….
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေလာင္ၿမိဳက္ေသမယ့္ မီးက်ီးခဲကုိ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳလ္ထားခဲ့တယ္။
(ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔က ေျမႀကီးေပၚမွာ ထိကပ္ေနေအာင္ရပ္တယ္)

ငါတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္မွာ
ငါတုိ႔ရဲ႕တုန္႔ျပန္ခ်က္တုိင္းဟာ ….
ဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးနဲ႔ ေဝးႏုိင္သမွ် ေဝးေဝး ….
ေမတၱာတရားနဲ႔ နီးႏုိင္သမွ် နီးနီး ….
အကုသုိလ္နဲ႔ ေဝးႏုိင္သမွ် ေဝးေဝး ….
သုဂတိနဲ႔ နီးႏုိင္သမွ် နီးနီး ….
ဥပကၡာ ….

ငါတုိ႔ဟာ နံရံကုိတေလ်ာက္လုံးခုိကပ္
လွခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနတဲ့ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေတြမဟုတ္။

٭٭٭٭٭


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

အရွင္ဂမၻီရႏွင့္သားေကာင္မ်ား
သံဃာ့ဇာနည္၊ ရွင္ဂမီၻရ
ျမန္ျပည္ဂုဏ္ရည္၊ ကမၻာတည္ထိ
ေရာင္ျခည္လႊမ္းေအာင္၊ သူစြမ္းေဆာင္သည္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မရ၊ သူ႔အလွ။

ေသာတုဇနဘိကၡဴ၊ သံဃာဒူတ
မူလသမဂၢီ၊ တက္ႂကြသည့္ပ်ဳိရဟန္း
အံ့ဘနန္းဂုဏ္ေျပာင္
ေရႊ၀ါေရာင္တပ္ႀကီးေပါင္းစု
ေအာင္ျမင္မႈက၊ ထူးျမတ္လွ
သူ႔ဘ၀ပါရမီ။

ကိုယ့္လူမ်ဳိးေတြကို ကၽြန္ဇာတ္သြင္း
စစ္ဖိနပ္နဲ႔ နင္းေခ်
သံဃာ့ေသြးေတြ ေျမက်
ပဥၥာနႏၱိရိယကံႀကီးထုိက္တဲ့
လူမိုက္ေတြကို ေ၀းေ၀းေရွာင္
ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္
ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ ရွင္ဂမီၻ။

တေလာကလုံးရဲ႕၊ အႀကီးဆုံးလက္နက္
ျမတ္ဘုန္းစက္မွာ၊ မသက္မသာ
မိစၦာေကာင္ေတြ၊ ဘေ၀ဘ၀
ေနရေတာ့မည္၊ ငရဲျပည္။
*****


အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...

အလွဴပစၥည္းမ်ားသယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေကာက္ခံ၊ ရပ္ကြက္လူထုက မေက်မနပ္ျဖစ္ေန

ၿဖိဳးႀကီး။ ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၀၈

ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေပးေ၀မည့္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူရန္အတြက္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား က ျပည္သူမ်ားထံေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ လူငယ္မ်ားအား လုပ္အားေပးေခၚခိုင္းၿပီး ပစၥည္းမ်ားေ၀ျခမ္းရာတြင္ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္(၂၃)၊ (၂၄) ရာအိမ္မွဴးမ်ားက ျပည္သူမ်ားထံမွ ယခုလ(၁၉) ရက္ေန႔၌ တအိမ္လွ်င္ ေငြ(၅၀၀)က်ပ္ ေကာက္ယူကာလူငယ္မ်ားအား ပစၥည္း သယ္ရာတြင္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတဦးက “က်မအိမ္ကို ေငြလာေကာက္တာက ဆယ္အိမ္မွဴးဦးေပစိဆိုတဲ့ သူကလာေကာက္တာ၊ ဘာပစၥည္းေတြ သယ္မယ္ဆိုတာလည္း မေျပာဘူး၊ လုပ္အားေပးေခၚ တယ္ဆိုတာက အကုန္မဟုတ္ဘူး၊ က်မတို႔ ရာအိမ္ပိုင္ထဲက လူငယ္ (၈) ေယာက္ေလာက္ဘဲ ေခၚတာ” ဟု ေျပာသည္။

ပစၥည္းမ်ားေပးေ၀ရာတြင္ လမ္းေကာ္မတီမ်ားက မွ်တမႈမရွိသည့္အတြက္ (၂၄) ရာအိမ္အပိုင္မွ လူထုက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ တပ္မ (၆၆) လက္ေအာက္ခံကြပ္ကဲေရး႐ံုးသို႔ သြားေရာက္တိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

“သူတို႔ကေ၀တာေတာ့ (၂၃) ရာအိမ္ပိုင္က မဲေပါက္လို႔ဆိုၿပီး က်မတို႔ကိုေတာ့ မေပးေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္၊ ေငြလဲေပးရ၊ လုပ္အားေပးလဲလိုက္ရၿပီး မရေတာ့ က်မတို႔က (၁၉) ရက္ေန႔ညမွာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕က ကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွာ လူ (၂၀၀) ေလာက္က သြားၿပီးတင္ျပတာ၊ အဲေရာက္ေတာ့ ဗ်ဴဟာမွဴးက မင္းတို႔ထဲက ေျပာတတ္ဆုိတတ္တဲ့သူ (၅) ေယာက္လာခဲ့လို႔ေခၚၿပီး က်န္တဲ့သူေတြ ကို ျပန္ခိုင္းလိုက္တာ” ဟုေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ပစၥည္းမ်ားေ၀ျခမ္းရာတြင္ မွ်တမႈမရွိ သည္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ (၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မယက ဥကၠဌဦးစိုးသိန္းက ရပ္ကြက္ အတြင္းတြင္သာ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက ္ရယကတာ၀န္ရွိသူတဦးက အဆိုပါအျဖစ္ပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ ကိုယ္တိုင္မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ မဂၤလာျမန္မာလူမႈအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔မွ လူဒါန္းသည္ကို လမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေ၀ျခမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ပိုက္ဆံေကာက္တယ္ဆိုတာက ပစၥည္းသယ္ၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြက ရာအိမ္ႏွစ္ပိုင္ကိုေငြေကာက္ လိုက္တယ္၊ လမ္းေကာ္မတီေတြက လမ္းအလိုက္ေကာက္တာ၊ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာက လမ္း အလုိက္ ေကာ္မတီေလးေတြဖြဲ႔ထားတာပါ၊ က်ေနာ္လည္း မသိလိုက္ပါဘူး၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစည္းအေ၀းသြားတက္ေနတာ” ဟုေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေကာက္ခံထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ရာအိမ္မွဴးမ်ားကိုေခၚယူကာ ညတြင္းခ်င္း ျပန္လည္ေပးခုိင္းလိုက္ကာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အညီအမွ်ခဲြေ၀ေပးလိုက္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္က ေကာက္ထားတဲ့ေငြေတြအျမန္ဆံုးျပန္ေပးရင္ေကာင္းမယ္လို႔ ကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွာ တင္ျပလုိက္ၿပီး အဲဒီညေနဘဲ သူတို႔ခ်က္ခ်င္း ျပန္လိုက္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္၊ အားလံုးေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေတြလည္း သူတို႔ထိုးေပးထားပါတယ္၊ လမ္းေကာ္မတီေတြကို က်ေနာ္ ေခၚၿပီး ေကာက္တဲ့သူသြားျပန္ေပးခိုင္းလိုက္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ မဂၤလာျမန္မာ လူမႈအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔မွ လူဒါန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ အတြက္ ဆန္ (၁၂၅) အိတ္၊ ဆီ (၆၂) ပံုး၊ ဆား (၅) အိတ္ႏွင့္ ပဲအိတ္ (၂၅) အိတ္ရရွိၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ေထာင္စု (၈၇၂) စုအား ယမန္ေန႔တြင္ အညီအမွ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္အားလံုးကို ဆန္ (၃) ျပည္ခြဲ၊ဆီ (၈၀) က်ပ္သား၊ ပဲ (၁) ပိႆာ (၂၀) သား၊ ဆားက အိတ္တ၀က္ေပးေ၀လိုက္ပါတယ္၊ မေန႔က အားလံုးၿပီးျပတ္သြားပါၿပီ၊ က်ေနာ္က ေက်နပ္မႈမရွိ ရင္ က်ေနာ္ကိုေျပာပါဆိုေတာ့ ေက်နပ္ပါတယ္၊ ေငြ ၅၀၀ ျပန္ရလားဆိုေတာ့ ရတယ္လို႔ေျပာပါ တယ္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရိုးမမွတင္ျပသည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ခ်င္ရင္...