Monday, July 28, 2008

အာဏာျဖင့္တည္ေသာ ဥပေဒ

ကိုစိုး | ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၀၈

ကမၻာေပၚတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာဥပေဒသည္ လူမႈေရးစည္းကမ္းမ်ားကတဆင့္ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

သမိုင္းဦး ဘုံေျမေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွ ဥပေဒ သေႏၶတည္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ လူမႈေရးစည္းကမ္းမ်ားမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း တိုးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္၊ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္သည္မ်ားကို ေျပာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ မွာ ျပဳလုပ္ ခိုင္းသည္ကို မျပဳလုပ္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္ကို ျပဳလုပ္လ်ွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ အေရးယူ အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ပါ၀င္လာသည္။ ဤသည္မွာ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ၏ ကြဲျပား ကြာျခား ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ က်င့္ထုံးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ဘီစီ ၁၇၈၀ ခု (၁၈ ရာစု ေခတ္) က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဟန္မူရာဘီ ကိုဓ ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို သတိရမိသည္။ ယင္း ဥပေဒသည္ လက္စားေခ်သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

မ်က္လုံး တလုံး ဆုံး႐ႈံးလ်င္ မ်က္လုံးတလုံး ေပးဆပ္ေစျခင္း၊ သြားတေခ်ာင္း ဆုံး႐ႈံးလ်င္သြားတေခ်ာင္း ေပးဆပ္ေစျခင္း ဟူသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္စားေခ်သည့္ သေဘာတြင္ အၿငိဳးအေတးထားသည့္ သေဘာလည္း ပါ၀င္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ က်င့္သုံးေနသည့္ ဥပေဒ စနစ္သည္လည္း အၿငိဳးအေတးမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ ရသည္။

ျပည္ပ အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ထူးက အစိုးရတရပ္ လက္ထက္တြင္ ဥပေဒ အသက္၀င္မႈ ၂ ပိုင္းရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

Rule of Law ဟု ေခၚေသာ ဥပေဒ စိုးမုိးေရးအေျခခံႏွင့္ အသက္၀င္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ Rule by Law ဟု ေခၚေသာ ျပဌာန္း ထားသည့္ ဥပေဒကို တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိႏွင့္ မည္သူျပဌာန္းသည္ကို ေလ့လာျခင္း ခြင့္မျပဳဘဲ ယင္းဥပေဒကိုသာ ေလးစား လိုက္နာခိုင္းေသာ အသက္၀င္သည့္ ဥပေဒဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထူးက ေျပာျပသည္။

“အာဏာရွင္ေတြက တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းယူအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔သြားတာေတြ အားလုံးက Rule by Law နဲ႔ သြားတာ ခ်ည္းပဲ၊ ဒါကို မေလးစား မလိုက္နာရင္ အေရးယူမယ္”ဟု လည္း ဦးေအာင္ထူး က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒ ပုံစံသည္ Rule by Law ႏွင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက သုံးသပ္ျပသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ အျပစ္ေပးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈဆုိသည္ကို ျပဌာန္းျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကာလၾကာရွည္စြာကပင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈႏွင့္ အေရးယူသည့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈအက်ဥ္း သားမ်ားသာ ရွိေၾကာင္းတို႔ကို ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္မွ စၿပီး ၃ ရက္ဆက္ ၍ ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံထားရသူမ်ား၏ အမႈအခင္းမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကမူ ႏိုင္ငံရွိလ်င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမႈအခင္း မ်ား ရွိေၾကာင္းကို သိလ်က္ႏွင့္ မသိဟန္ျပဳ၍ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ သီးသန္႔မရွိေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပ ခ်က္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘိန္းပစ္ ဖမ္းသကဲ့သို႔ တျခားေသာ ရဲ အေရးပိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားတပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္မႈ သတ္မွတ္၍ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားကို စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ မ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေအာင္သိန္းက ဆုိသည္။

“ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ ပုဒ္မ သတ္မွတ္ထားတာ မရွိေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရျခင္း အေၾကာင္းတရားကို ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵျပတယ္၊ သူ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိတာပဲ၊ လူသားအခြင့္အေရးရွိတာပဲ၊ သူ႔ရဲ႕ ပုဂၢိလက ခံစားမႈကုိ သူျပတာမဟုတ္ ဘူး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းခ်ေပးဖို႔၊ ေလာင္စာဆီေစ်းတက္တယ္၊ ေလာင္စာဆီေစ်းခ်ေပးဖို႔ ဆႏၵျပတယ္၊ တဦးတေယာက္အၾကပ္အတည္းကို သူေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး၊ တျပည္ လုံးနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့ ကိစၥရပ္၊ ဒါ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ကို သူေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္တယ္”ဟု သူ က ေျပာသည္။

ဦးေအာင္သိန္း က ဆက္လက္ၿပီး “ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူကို လမ္းပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ ျပစ္မႈ စြဲမယ္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လို႔ တက္တယ္ ေျပာတာကို အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) နဲ႔ စြဲမယ္ဗ်ာ၊ ဒီလို ျပစ္မႈပုဒ္မေတြနဲ႔က ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စြဲလို႔ရတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ဆိုေတာ့ ဒါ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္လုပ္တာပဲ၊ အဲဒီလူကို ဖမ္းၿပီး ျပစ္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ်တာပဲ”ဟု လည္း ေျပာဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းစာ၌ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ တြင္ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ၅(ည)သည္ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သူကို ၀ရမ္းမပါဘဲဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီး ၂ လ အထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း ပုဒ္မအရ ေခၚယူထိန္းသိမ္း ခံရသူအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ပုဒ္မအျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

“ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံေရးသမားကို သပ္သပ္စြဲတဲ့ ပုဒ္မရယ္လို႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေတာ့ မရွိဘူး၊ ပုဒ္မ ၅ ဆုိတာကို ဟုိတုန္းက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ၅ စြဲတယ္လို႔ ေခၚၾကတယ္၊ အဲဒီလို ပုဒ္မ ၅ နဲ႔ စြဲတဲ့ လူေတြက ဘယ္လို အဆင့္အတန္းရွိသလဲ ဆိုေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း ရွိတယ္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အဆင့္အတန္းရွိ တယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြဆိုရင္ ေထာင္ကေန၊ အခ်ဳပ္ကေန စာေမးပြဲေျဖလို႔ရတယ္၊ အဲဒီလို အဆင့္အတန္းနဲ႔ထားတာ၊ အဲဒီ ဂုဏ္သေရရွိတဲ့လူေတြ အခ်ဳပ္ခံရစဥ္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ ကလပ္စ္ ေတြနဲ႔ ထားတာ၊ ေနာက္ ဦးေန၀င္း တက္လာေတာ့မွ ေထာင္ ေတြမွာ ေနာင္ ဇိမ္နဲ႔ ေနရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိၿပီး ကလပ္စ္ ေတြကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တာ”ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ရွင္းျပသည္။

ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာေဆာင္သည့္မႈခင္းမ်ား၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ မႈခင္းမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားသည့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးထိပါးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစိုးရက က်ဴးလြန္ သူအား ပုဒ္မ ၁၀(က) အရ ၁ ႏွစ္၊ ၁၀(ခ) အရ ၅ ႏွစ္အထိ တရား႐ုံး အမိန္႔မယူ၊ ရမန္ မယူဘဲ သက္တမ္းတိုး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားကို လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဦးေအာင္ထူးကလည္း ေျပာဆုိသည္။

ဦးေအာင္ထူးကဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေျခခံမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး လုံး၀ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို ဥပေဒအတိုင္း က်င့္သုံးျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုပါ ဆန္႔က်င္၍ ဖမ္းခ်င္သည့္ သူက ဖမ္းဆီးခ်င္ သလို ဖမ္းေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

“စစ္သားက ဖမ္းခြင့္မရွိဘူး၊ အရပ္၀တ္ ၀တ္ထားတဲ့ လူ က ဖမ္းခြင့္မရွိဘူး၊ သူတို႔က ဘယ္အခါမွာ ဖမ္းခြင့္ရွိ သလဲ ဆိုရင္ ရဲ အေရးပိုင္တဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳး၊ လူသတ္မႈအႀကီးအက်ယ္ က်ဴးလြန္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ ရဲက အကူအညီေတာင္း ၿပီး ဖမ္းခိုင္းတာမ်ိဳးမွာ ၀င္ဖမ္းလို႔ရတယ္၊ တျခားအမႈအခင္းေတြမွာ အရပ္၀တ္နဲ႔ လူေတြ ၀င္ဖမ္းခြင့္မရွိဘူး၊ ႀကံ့ဖြံ႕ ေတြ ဖမ္းခိုင္းတာဟာ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္းတာျဖစ္တယ္၊ အခုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကို ၅ ႏွစ္ ျပည့္ရင္ လႊတ္ရမွာ ဆက္ခ်ဳပ္ထားတယ္၊ ဥပေဒကို ဥပေဒအတိုင္း မက်င့္သုံးဘဲ အာဏာနဲ႔ လိုသလုိ က်င့္သုံး ေနတာပါ”ဟု ဦးေအာင္ထူးက ေ၀ဖန္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္း၍ ပုဒ္မမ်ား တပ္ခ်င္သလို ေျပာင္းတပ္ေနျခင္းသည္ Due process of law ဟု ေခၚဆုိေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးရမည္ဟူေသာ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ထူးက သုံးသပ္သည္။ ။

ကိုးကား —
၁။ ရာဇသတ္ႀကီး (Penal Code)
၂။ ဥပေဒ ေ၀ါဟာရမ်ား
၃။ ျမန္မာသတင္းစာမ်ား
၄။ Hamurabi’s Code of Law [Top]

ဧရာ၀တီမွတင္ျပသည္။

0 comments: