Friday, December 19, 2008

ျမန္မာ့ႏိုင့္ငံေရးႏွင့္မုသဝါဒ (အပိုင္း-၁)

ျမတ္စြာဘုရားကမဟာပဓါနသုတ္ေတာ္တြင္ေဟာခဲ့တာတစ္ခုရွိပါတယ္။ "ဧကံဓမၼံ အတီတသ ၊ မုသာဝါဒိတ ဇႏၱဳေနာ ၊ ဧေတသုပရေလာေကသု၊ နတၳိပါပံအကာရိယံ" တဲ့ဆိုလိုတာက
ေတာ့ ေလာကမွာမုသဝါဒဟာေႀကာက္စရာအေကာင္းဆံုးရန္သူမည္တယ္လို ့ေျပာတာပါ၊။ မုသားစကားတစ္ခြန္းကိုေျပာဆိုမိတာနဲ ့ပစၥဳပာန္သံသရာေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြအကုန္လံုး လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္တယ္
ဒါေႀကာင့္လည္းျမတ္စြာဘုရားဟာမုသဝါဒကိုေလာကလူသားမ်ားအေနနဲ ့အထူးေရွာင္ႀကဥ္ရမည့္တရားတစ္ခုျဖစ္ေႀကာင္းသတ္မွတ္ခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကတြင္မေကာင္းေသာအရာကိုေကာင္းတယ္
ဟုေျပာဆိုေရးသားျပီးေနႀကမည္ဆိုလွ်င္လူသားအားလံုးကမေကာင္းမူ ့ကိုေကာင္းမူ ့ထင္ျပီးျပဳလုပ္ႀကမည္ဆိုပါကဘယ္မွာလူသားေတြအတြက္ေကာင္းက်ိဳးကိုရႏိုင္ပါမည္နည္း။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာကသံဃာေတာ္မ်ားကိုအတုပါဟုေျပာဆိုျပီးရိုတ္ႏွက္ဖမ္းဆီးခိုင္းသည့္စစ္ဗိုလ္ေႀကာင့္အဟုတ္အတုထင္ကာရိုတ္ႏွက္သည့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္လူမ်ားကိုႀကည့္
လွ်င္လည္းသိႏိုင္ႀကမည္ဟုထင္ပါသည္။ တကယ္လို ့သာထိုသူမ်ားကိုလမ္းေပၚထြက္ေမတၱာသုတ္ရြတ္တဲ့သံဃာေတြအစစ္ပါဆိုလွ်င္ဗုဒၶဘာသာျဖစ္
ေသာထိုသူမ်ားရိုတ္ႏွက္ဖမ္းဆီးသတ္ျပတ္ျပစ္ခတ္မူ ့ကိုျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
ထို ့ေႀကာင့္မုသဝါဒသည္ပစၥဳပာန္ကာလကိုရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစဘိသကဲ့သို ့အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကိုလည္းယံုမွားသံသယျဖစ္ေစ
ပါသည္။အလားတူစြာလြန္ခဲ့ျပီးေသာအတိတ္ေတြမွာလည္းျပဳခဲ့ႀကေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမွန္ကန္စြာေရးသားေျပာဆိုမူ ့မရွိပါဘဲကိုယ္လိုရာဆြဲေျပာေရး
သားမူ ့ေတြေႀကာင့္ပစၥဳပာန္ရွိလူသားမ်ားကိုအက်ိဳးယုတ္ေစသည့္ျဖစ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ပါသည္။သို ့ပါေသာေႀကာင့္လူသားမ်ားအဖို ့သမိုင္းကိုအမွန္
ေျပာဆိုေရးသားေဖၚထုတ္ႏိုင္မူ ့ကိုသာျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။" မိမိေျပာဆိုေရးသားသည့္သမိုင္းေႀကာင္းမ်ားမွာလြဲမွားေနခဲ့ေသာေႀကာင့္ေခတ္အဆက္ရန္
ျပစ္ေနရမည့္အျဖစ္မ်ိဳးနဲ ့သာႀကံဳေနရျပီးသတ္ျဖတ္အထင္လႊဲမွားေနႀကပါမည္ဆိုလွ်င္မိမိသည္သမိုင္း၏တရားခံျဖစ္ယံုပင္မကဘဲထိုျဖစ္သမွ်ေသာအ
ေႀကာင္းရပ္မ်ား၏ဆိုးႀကိဳးကိုလည္းမိမိတစ္ဦးတည္းသာမကသားစဥ္ေျမးဆက္ခံစားႀကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ "
လူသားတို ့အတြက္မုသဝါဒျဖစ္ရမူ ့ကိုအပိုင္းလိုက္ခြဲျခားႀကည့္မည္ဆိုလွ်င္
(၁) အခ်င္းခ်င္းသဝန္တိုမူ ့ေႀကာင့္ျဖစ္တည္သည့္မုသဝါဒ
(၂)အခ်င္းခ်င္းေဒါသကိုမွီျပီးျဖစ္သည့္မုသဝါဒ
(၃)သူတပါးကိုပ်က္စီးေစလို ေသာေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္မုသဝါဒ
(၄)မိမိတြင္ရွိသည္ထက္ပိုမိုထင္ရွားေစလို ့သည္ေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္မုသဝါဒ ဆိုျပီးအပိုင္းေလးပိုင္းခြဲကာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ယေန ့မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္လူ ့ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္လူသားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္အဓိကမုသဝါဒမ်ားဟုဆိုလွ်င္လည္းမွားမည္မထင္ပါ။
ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္အခ်င္းခ်င္းအာဏာလုဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးစနစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာ
ရသည့္အေႀကာင္းရင္းမ်ားမွာေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားေႀကာင့္ျဖစ္သည္ကိုအမ်ားဆံုးေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။
ဥပမာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရျခင္းမွာဂဋဳန္ဦးေစာ၏အာဏာကိုမတရားရယူလို ့မူ ့နဲ ့အဂႍလိပ္တို ့၏ေျမာက္ပင့္ေျပာဆိုျခင္းမု
သဝါဒေႀကာင့္ဟုေျပာဆိုရပါမည္။တကယ္ေလးနက္စြာေတြးလွ်င္ေဖၚျပပါအခ်က္( ၁၊၃၊၄)တို ့ႏွင့္တပါတည္းပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည္ကိုေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုေရွ ့ေဆာင္လမ္းျပေပးခဲ့ေသာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပုဇြန္ေတာင္အမိုက္ပံုတြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းမွာလည္းေဖၚျပပါ
အေႀကာင္းရင္းမ်ားေႀကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။တကယ္အမွန္ဆိုလွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကတစ္ေလွ်ာက္တြင္ဦးေဆာင္သူအားလံုးမွာမုသဝါဒီတို ့၏လက္
ခ်က္ေႀကာင့္အသက္ဆံုးရံူးေနႀကရသည္သာျဖစ္ပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာအတိတ္သည္ကားကမၻာ့လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ႏိုင္မူ ့အားနည္းခ်က္မ်ားေႀကာင့္ဆိုလွ်င္လက္ခံႏိုင္စရာအေႀကာင္းရွိဘိသကဲ့သို ့ျမန္မာလူထုတို ့၏ဗဟုသုတႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ပညာေရးအျမင္စေသာနည္း
ပညာရပ္မ်ားအားနည္းျခင္းေႀကာင့္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟုက်ေနာ္တို ့အားလံုးနားလည္ႏိုင္ႀကပါလိမ့္မည္။
ယေန ့သည္ဂလိုေဘလိုက္ေဇးရွင္းေခၚအိုင္တီနည္းပညာရပ္မ်ားထြန္းကားကာလူသားတိုင္းျပည့္ဝသည့္လူ ့အခြင့္အေရးကိုလိုလားေန
ႀကျပီးစစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီေရးကိုလိုလားလာႀကသည္။ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သံုးသျဖင့္လူ ့မူ ့ဘဝျမင့္မားလာသည္ကိုလည္းျမင္ေတြ ့ေနႀကရသည္။
အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးမ်ားကိုမုန္းတီးကာေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ေနႀကသည့္လူပုဂၢိဳည္မ်ားကမၻာႏွင့္အဝွမ္းတြင္ရွိေနႀကသည္။ျမန္မာတို ့သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ
စတင္ကာတစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကိုေတာ္လွန္လာႀကသည္မွာယေန ့အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။အႏွစ္(၂၀)ကာလအတြင္းတြင္အာဏာရွင္တို ့၏ရက္စက္မူ ့
မ်ားေႀကာင့္အသက္ဆံုးဘဝပ်က္သြားရသည့္ရဟန္းရွင္လူအမ်ားအျပားရွိသည္ကိုလည္းမ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ေနႀကရျပီးျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို ့တိုက္
ပြဲမေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာအာဏာရွင္၏အခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲကာမဟုတ္မမွန္လုပ္ဇာတ္ခင္းက်င့္သံုးေနသည့္မုသဝါဒေႀကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္လက္မခံႏိုင္စရာ
ရွိမည္မထင္ပါ။
က်ေနာ္တို ့အားလံုးသည္စစ္အာဏာရွင္တို ့၏အက်င့္စရိုတ္လကၡဏာကိုသိရွိေနႀကျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းသူတို ့ဆြဲရာမုသဝါဒကိုကားမ
ေတာ္လွန္ႏိုင္ခဲ့ဟုဆိုရပါမည္။အထူးဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္ကားအာဏာရွင္တို ့၏မုသဝါဒအစားေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာအခ်င္းခ်င္းတို ့ႀကားတြင္မ
လိုအပ္ဘဲျဖစ္ေပၚေနေသာမုသဝါဒတိုးပြားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို ့ရဲေဘာ္မ်ားသည္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ဘဝစြန္ ့တိုက္ပြဲဝင္ေနႀကပါ
လွ်က္ဘာေႀကာင့္ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းမလိုလားအပ္ေသာမုသားဝါဒေတြနဲ ့မဟုတ္မမွန္သြားပုတ္ေလလြင့္ေျပာဆိုက်င့္သံုးေနႀကပါသလဲဆိုတာေမးခြန္း
ထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။
အဖြဲ ့အစည္းအခ်င္းခ်င္းေဝဖန္ေျပာဆိုမူ ့ေတြသာမကဘဲအဖြဲ ့တူအခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုပုတ္ခတ္မူ ့ေတြပါတိုးပြားလာေနသည္။တခ်ိုဳ ့
ေတြကေျပာႀကပါသည္။အခ်င္းခ်င္းသေဘာထားမတူညီမူသည္ဒီမိုကေရစီဟုေျပာပါသည္။ဟုတ္ပါသည္သေဘာထားမတူညီသည္ကိုညိွႏိုင္းယူခ်င္း
ကေကာင္းေသာစည္းလံုးညီညြတ္မူ ့ကိုျဖစ္ေစသကဲ့သို ့အားလံုး၏ဆႏၵႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာလမ္းစဥ္တခုကိုရရွိႏိုင္ေစပါလိမ့္မည္။သို ့ေသာ္ေနာက္ကြယ္
တြင္ေျပာဆိုေနႀကေသာပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမူ ့မ်ားမွာဒီမိုကေရစီကိုမျဖစ္ေစႏိုင္ဆိုသည္ကိုလည္းနားလည္ႀကရပါလိမ့္မည္။
တကယ္ဆိုလွ်င္ယေန ့ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္တကယ့္အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံကာတိုက္ပြဲဝင္ေန
ေသာရဲေဘာ္မ်ားမွာေက်ာင္းသားမ်ားသာျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္လည္းမွားမည္မထင္ပါ။ရွစ္ေလးလံုးနဲ ့အတူေမြးဖြားလာသည့္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားထဲတြင္ေက်ာင္း
သားတပ္မေတာ္သည္ထင္ရွားခဲ့သကဲ့သို ့ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢသည္လည္းထင္ရွားေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ ့ပါသည္။တျခားေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား
လံုးသည္လည္းရွစ္ေလးလံုး၏သေႏၶတည္ေမြးဖြားမူ ့မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလံုးဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲဝင္မ်ားသာျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို ့သည္လူေပါင္းမ်ားစြာနဲ ့ဖြဲ ့စည္းထား
ေသာအဖြဲ ့စည္းေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေသာ္လည္းတခုတည္းေသာဦးတည္ခ်က္မွာတူညီေနသည္ကိုလည္းေတြ ့ရပါသည္။ထိုအဖြဲ ့အမ်ားစုမွာထိုင္းျမန္မာနယ္
စပ္တြင္အေျချပဳသလိုဘဂႍလာေဒ့ရ္ႏွင့္အိႏၵိယတို ့တြင္အမ်ားအျပားအေျချပဳလုပ္ရွားေနႀကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုသူမ်ားအားလံုးမွာက်ေနာ္တို ့၏ေလးစား
ရေသာသူမ်ားမဟုတ္ခဲ့ေတာင္က်ေနာ္တို ့အတြက္မေကာင္းေျပာရမည့္သူမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ကာလာမသုတ္တြင္ေဟာႀကားခဲ့သည္မွာ " ခ်စ္သားတို ့ငါဘုရားေဟာေသာတရားကိုလည္းမွန္သည္ဟုမဆိုရာ။
တျခားေသာသူမ်ားေျပာသည္ကိုလည္းမွန္သည္ဟုမဆိုရာ။ေလာကယုတၱိ၊အာဂါမယုတၱိ၊သဘာဝယုတၱိစသည္ယုတၱိသံုးပါးႏွင့္ညီမွယံုပါ။" ဟုမိန္ ့ေတာ္
မူခဲ့ပါသည္။
အပိုင္း(၂)ကိုဆက္လက္ဖတ္ရွဴ ့ရန္
ပညာေက်ာ္
( လိမ္ညာလွဲ ့ဖ်ားေျပာဆိုျငားမုခ်မေအာင္ျမင္ရာ)


0 comments: