Saturday, December 20, 2008

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မုသဝါဒ( အပိုင္း-၂)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္အဓိကလုပ္ရွားႏိုင္သည့္ေနရာမွာထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ဘဂႍလာေဒ့ရ္ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။
ရန္သူေႀကာက္ရႊံ ့ေသာေတာ္လွန္ေရးနယ္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို ့ရန္သူ၏ပစ္မွတ္ထားအာရံုစူးစိုက္မူ ့ကိုခံေနရသည့္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ပယ္လည္းျဖစ္ပါသည္။တတိယႏိုင္ငံေရာက္ေနႀကေသာလူအမ်ားစုတို ့သည္လည္းဒီေနရာမ်ားကိုအေျခခံခိုလံုျပီးမွေရာက္ရွိသြားျခင္းသာျဖစ္သည္။တကယ္ေတာ့ေတာ္လွန္ေရးသည္ခက္ထန္
မာေႀကာေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီးအခ်ိန္ကာလတခုကိုပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းတခုလည္းမဟုတ္ေပ။
ေနာက္တခုမွာေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသည္ကားႏူးညံ့ေသာပန္းခင္းလမ္းတြင္ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္မဟုတ္ဘဲဆင္းရဲ
ပင္ပန္းေသာခရီးလမ္းသာျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက " ရဲေဘာ္တို့ယခုစစ္ေျမျပင္ကိုထြက္ရမယ္၊ဆင္းရဲမယ္၊
ၾကပ္တည္းမယ္၊အခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရမယ္"ဟုမိန္႔မွာခဲ့ပါသည္။ယေန႔ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ပါအသံုး
ဝင္ေနေသာစကားပင္ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားမွာလြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္လုပ္ရွားခြင့္
ကိုမရရွိဘဲတိုင္းတပါးတြင္ပုန္းကြယ္လွ်ိ႔ဝွက္စြာလုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးခိုလံူ ခြင့္ရျပီးသူမ်ားကိုမဆိုလိုပါ။
ထိုင္း၊ဘဂၤလာေဒရွ္႔ဆိုသည္မွာဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ကိုက်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္
္လြပ္လပ္စြာေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ေသာ္မွအားနည္းခ်က္ကိုယ္စီရွိေနၾကပါလွ်င္ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္ရာလုပ္ကိုင္သြားလာ
ေနထိုင္ရသူမ်ားမွာဆိုဖြယ္ရာရွိပါေတာ့မလား။
ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ခရမ္းသီးနပ္မွန္မစားရပါဘဲလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိသလိုဟိုတယ္ေပၚတြင္စားေသာက္ႏိုင္သူရွိသည္မွာလည္း
မဆန္းျပားႏိုင္ေသာအမွန္တရားတစ္ခုသည္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာပုဂၢိဳလ္ေရးကိုၾကည့္ျပီးေျပာမရပါ။
ထိုသူ၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မူ ့ကိုသာၾကည့္သင့္ပါသည္။ေလာကတြင္ယွဥ္ျပိဳင္မႈဆိုသည္မွာလူ႔ဘဝ၏ဓမၼတာတခုသာျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္မွန္ကန္ေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈကိုရယူႏိုင္မႈကိုက်င့္သံုးသူသည္သာအထြက္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိ
ႏိုင္ပါသည္။မိမိ၏လိုခ်င္မႈတခုေၾကာင့္တေလာကလံုးကိုျပစ္တင္ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမူ ့မ်ိဳးကိုကားေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ၾကီးေလးေသာမုသဝါဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
စကားဝိုင္းတစ္ခုတြင္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ကေျပာဖူးပါသည္။အရက္ဆိုင္ကိုသြားၾကည့္လွ်င္မူးရူးေနသူမ်ားကိုေတြ႔ ့ရမွာျဖစ္ျပီးသူေတာ္ေကာင္းကိုေတြ႔လိုလွ်င္ေက်ာင္းကန္ဘုရား၌သြားႀကည့္ရာ၏။ဟုဆိုပါသည္။တကယ့္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ့အနစ္နာခံလုပ္သူကိုေတြ႔လိုပါလွ်င္ကိုယ္ကိုယ္တိုင္စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္သင့္သည္သာျဖစ္သည္။
အျပင္မွပုန္းၾကည့္ေဝဖန္ရံုနဲ႔ျပီးမည္မထင္ပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားလွ်င္မေကာင္းေျပာဆိုတက္ေသာ
မုသာ၀ါဒကိုေရွာင္က်င္ျပီးအခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္သည့္စနစ္မွသည္ပူးေပါင္းညီညြတ္ေရးတည္းဟူေသာအေျဖကို
ရွာေဖြၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
အျပင္ေဝဖန္ေရးသည္အလုပ္တစ္ခုကိုေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ရံုသာျဖစ္ျပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာကူညီရာ
ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။သူတစ္ပါး၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုျပစ္တင္ေဝဖန္မည့္အစားမိမိပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႀကည့္ျခင္းျဖင့္
့္အေျဖတစ္ခုကိုရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔ ့၏တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးကိုႀကည့္လွ်င္ပိုျပီးထင္ရွားပါလိမ့္မည္။
ဓမၼဝါဒကိုလိုလားသည့္သံဃာေတာ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပူးေပါင္းပါဝင္လာသည္ကို
ေတြ ့ႀကရပါမည္။ျပည္တြင္း၏လုပ္ရွားမူ ့မ်ားေႀကာင့္ထြက္ေျပးလာရသူမည္သူ ့ကိုမဆိုက်ေနာ္တို ့ကလက္ခံၾကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ျပီး၊အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရသူမ်ားကိုေလးစား
ႀကရမည္။ေသဆံုးသြားသူမ်ား၏ေက်းဇူးကိုကားမေမ့သင့္ပါ။
ဒါပင္လွ်င္မုသားကင္းသည့္မွန္ကန္ေသာစကားကိုေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံေရးတြင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ဘာသာေရးတြင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ဆိုသည္မွာရွိၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။
သိုေသာ္မွန္ကန္ေသာအားနည္းခ်က္ႏွင့္မွန္ကန္ေသာအားသာခ်က္ကိုအျပစ္မေျပာေစလိုပါ။မိမိသည္ဘယ္မွ်ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ဖူးသည္ဘယ္မွ်ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကိုအရင္ဦးစြာသံုးသပ္ဖို႔ လိုပါသည္။ျပီးမွသူတစ္ပါး
ကိုႏိုင္းယွဥ္မည္ဆိုပါကအေျဖတစ္ခုအတြက္မိမိမွာမုသားေျပာေနစရာလိုမည္မထင္ပါ။တစ္ပိႆအေလးတစ္တခု၏
အခ်ိန္ကိုသိလိုလွ်င္ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မၾကည့္ပါကသိႏိုင္ဘိသကဲ့ႏိုင္ငံေရးအလုပ္၏အတိမ္အနက္ကိုသိလိုပါလွ်င္
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါကသိမည္သာျဖစ္သည္။
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အစမပါအဆံုးမရွိပါဘဲေဝဖန္ေရးသားေျပာဆိုေနၾကမည့္အစားအေကာင္းဆံုးေသာအေျဖျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
မိမိနာမည္ၾကီးလိုလွ်င္မိမိၾကိဳးစားရပါမည္။သူတစ္ပါးကိုမေကာင္းေျပာအျပစ္ရွာျပီးမွမိမိတိုးတက္မည့္လမ္းစဥ္ကိုကား
ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ျပည္ပေရာက္ေနသူအမ်ားစုႏိုင္ငံခိုလံုခြင့္ရရွိေန
ၾကသည္မွာျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္လိမ့္မည္ဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္။
တစ္ကယ္ေတြးလွ်င္တစ္ကယ္သိပါလိမ့္မည္။
တကယ္ေတာ့ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားက်ေနာ္တို႔ကက်ေနာ္တို႔မလုပ္ႏိုင္သည္မ်ားက
ိုလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ဂုဏ္ျပဳေလးစားထိုက္ပါသည္။ယေန႔အခ်ိန္သည္ကမၻာ့စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း
ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာကာလျဖစ္သလိုျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္လည္းလည္းရုန္းမထြက္သာေသာအၾကပ္အတည္းနဲ႔ရင္
ဆိုင္ေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္သူအခ်င္းခ်င္းေသြးစည္းပူးေပါင္းရ
မည္သာျဖစ္ပါသည္။အဖြဲ ့အစည္းအားလံုးညီညြတ္ေရးကို
ဦးတည္ကာမုသားဝါဒကိုေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။မၾကာေသာကာလသည္၂၀၁၀ တည္းဟူေသာခုႏွစ္ကိုဦးတည္ေနျပီလည္းျဖစ္သျဖင့္အားလံုးေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတည္းဟူ
ေသာလမ္းစဥ္ေအာက္တြင္ဥမကြဲသိုက္မပ်က္အတူတကြရွိေနသင့္ျပီသာျဖစ္သည္။
မိမိတကယ္ေစတနာထားသည္ဆိုလွ်င္ထိုေစတနာ၏တန္းဖိုးကိုနားလည္ဖို႔လိုပါသည္။
မိမိတိုမလုပ္ႏိုင္သည္ကိုေဘးဖယ္ျပီးလုပ္ႏိုင္သည့္ခြန္အားကိုသံုးကာအားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္
ေဆာင္ေရးကိုဦးတည္ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။မဟုတ္မမွန္ေသာ
မုသားကိုေျပာဆိုေနႀကမည့္အစား"ေအာင္ျမင္းေရးတည္းဟူေသာအေျဖကိုရွာေဖြၾကပါစို ့"
ဟုတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
ပညာေက်ာ္
( ေအာင္ျမင္လိုက၊မုသားပယ္ၾက )


0 comments: