Friday, May 30, 2008

လပြတၱာ ဘုိကေလး အင္တာနက္ရၿပီ

မုန္တုိင္းဒဏ္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးခံရသည့္ လပြတၱာႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား စားစရာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိေသာ္လည္း IPSTAR ၿဂိဳဟ္တုမွတဆင့္ အင္တာနက္သုံး၍ ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအင္တာနက္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လပြတၱာႏွင့္ ဘုိကေလး ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကုလအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ UNICEF တုိ႔အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသည္။

IPSTAR ၿဂိဳဟ္တုသည္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ပုိင္သည့္ Shin Satellite ကုမၸဏီပုိင္ ၿဂိဳဟ္တုျဖစ္ျပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၁၇) ႏုိင္ငံအတြက္ အျမန္ႏႈန္း အင္တာ နက္ရေစရန္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္။ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုကို Thaicom 4 ၿဂိဳဟ္တုဟုလည္း ေခၚသည္။


yangon.tk မွတင္ျပသည္။

0 comments: