Friday, May 30, 2008

လြတ္လပ္စြာ အကူအညီေပးေရး စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ဆန္႔က်င္ေဝဖန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာအကူအညီေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္ေရးသားထားသည္မ်ားကို ယေန႔ထုတ္ စစ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမုံ သတင္းစာတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလ သမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေလေဘးဒုကၡသည္ကူညီေရး အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား ကတိ ကဝတ္ျပဳ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဆီးအတားမရွိ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ Free Access ရမွ အကူအညီမ်ား စို႔စို႔ပို႔ပို႔ ထပ္မံ ေပးအပ္မည္ဆိုေသာ အသံမ်ားကို ၾကားရေၾကာင္း၊ ယင္း Free Access ဆုိသည့္စကားမွာ အိမ္ၿခံဝင္းတံခါးမွ မီးဖိုေခ်ာင္တံခါးအထိ တံခါးအားလုံးကိုဖြင့္ေပးမွ ေက်နပ္မည့္ အဆင့္မ်ိဳးအထိ ေရာက္သြားႏိုင္၍ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရ လိုအပ္ခ်က္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္သာ ယခုညီလာခံက ကတိျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ေျပာဆုိသည့္ အေရးေပၚ ၃ လစာ အကူအညီအတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၁ သန္း ပမာဏ ကိုပင္ မျပည့္မီေၾကာင္း လည္း သတင္းစာက ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

သတင္းစာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းေဒသ ဆူနာမီလႈိင္းေဘး သင့္ခဲ့စဥ္ အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ေပးခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ယခု မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အကူအညီ မေပး၊ ေငြမေခ်းေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခ်းယူထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို မူ သတင္းစာက ေဖာ္ျပမထားေပ။

သို႔ေသာ္“ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္မူ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ဆိုသည္မွာ မရလွ်င္လည္း မိမိတို႔ ဘာသာ ရပ္တည္ထူမတ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ကူညီ ေထာက္ပံ့သည့္ ႏႈန္းထားမွာ လူတဦးလ်ွင္ ၃ ေဒၚလာခန္႔သာ ရွိၿပီး ဖြံ႕မႈနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္း ဆုံးရရွိ မႈျဖစ္သည္”ဟု သတင္းစာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “ႏွစ္အကူးမွာေတာ့ ပုရစ္ဖူးတို႔ ေဝၾကေပလိမ့္မည္” ေဆာင္းပါးက ေျပာဆုိသည္။

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ဧရာဝတီတိုင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အရသာလည္းရွိ အာဟာရလည္းျဖစ္ေစေသာ ငါး၊ ပုစြန္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ မ်ားစားသုံး၍ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ယင္း ေဆာင္းပါးက ဆိုသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ယေန႔ထုတ္ေဝေသာ The New Light Of Myanmar သတင္းစာတြင္လည္း နာဂစ္ မုန္တိုင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေဝဖန္ေျပာဆိုထားသည္။

လမ္းမေပၚတြင္ အလွဴရွင္မ်ား ပစ္ခ်ေပးလွဴသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္းယမ္းလက္ခံယူေနေသာ ယင္းဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာက ေဝဖန္သည္။

သတင္းစာက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ကိုလည္း ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသရွိ ေလ ေဘး ဒုကၡ သည္မ်ားအား အကူအညီေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ဟု စြပ္စြဲထားျပန္သည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ဧရာဝတီတိုင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးဝင္းျမင့္ကမူ ၎တို႔ အေနႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကယ္ဆယ္ ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ မပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အခုအကူအညီေပးေနတဲ့သူေတြက ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသား အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြပါ၊ သူတုိ႔ ကိုယ္တိုင္လည္း အကူအညီလိုေနတဲ့ ေလေဘး ဒုကၡသည္ေတြျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာျပသည္။

ယမန္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာပါ စစ္အစိုးရ အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္(၈) တြင္ ကူညီလွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ၎တို႔အဖြဲ႕ထံတြင္ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေလေဘး ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ ေဒသမ်ားအထိ သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါက ပိုမို ထိေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေလေဘးသင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္းႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာရယူရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ရက္ခန္႔ကသြားေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ INGO အဖြဲ႕တဖြဲ႕မွ အကူအညီေပးေရးေဆာင္႐ြက္ေနသူ ႏိုင္ငံျခားသား တဦးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မည္ဆိုပါက ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) မွ ခရီးသြားလာခြင့္ ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ကလည္း ေမလ ၂၃ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ ျဖန္႔ေဝထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ကလည္း ဧရာဝတီတိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း အကူအညီကား အစီး ၂၀ ေက်ာ္ကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အစပ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္အတူ အင္းစိန္ ဂ်ီတီအိုင္ ေက်ာင္းဝန္း အတြင္းသို႔ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေလေဘး အကူအညီေပးခဲ့သူမ်ားကေျပာဆိုသည္။


Yangon.tk မွတင္ျပသည္။

0 comments: