Thursday, February 5, 2009

ထြက္ေပါက္၊ေဖါက္ထြက္၊ေဖါက္ထြက္ဘက္ကရပ္တယ္

ထြက္ေပါက္ကရွိၿပီးသားကုိလုိက္ရွာတာ။ ေဖါက္ထြက္ကမရွိေသးမျဖစ္ေသးတာကုိရွိလာေအာင္ျဖစ္လာေအာင္ေဖါက္

ထြက္တာ။ ဒါေၾကာင့္ဒီႏွစ္ခုဟာ ဆန္႔က်င္ေျပာင္းျပန္။ တစ္ခုရွိခ်င္တစ္ခုေဖ်ာက္ထားမွ။ ထြက္ေပါက္ကေရေသလုိ။ ၾကာ

ရင္အုိင္ၿပီးပုပ္သြားမယ္။ ပုပ္သြားေတာ့လႊင့္ပစ္လုိက္ဘုိ႔ပဲရွိတယ္။ အေဟာသိကံလမ္းေၾကာင္းႀကီး။ေဖါက္ထြက္ကေရရွင္

လုိ။ အၿမဲတန္းသန္႔ရွင္းအၿမဲတန္းေရွ႕သြားေနတယ္။ ေလာကဆက္လက္ရွင္သန္ေနတာေဖါက္ထြက္ေၾကာင့္။ ရတနာလုိ

ေထြးပုိက္ထားရမယ္။ ထြက္ေပါက္ကုိေသျခင္း မရဏလုိ႔ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ေဖါက္ထြက္ကေတာ့အသက္ဇီ၀ေပါ့။ ထြက္

ေပါက္ကရွိၿပီးသားကုိမွ တစုိက္မတ္မတ္တရားေသစိတ္နဲ႔ လုိက္ရွာတာဆုိေတာ့ ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုေပၚလာတယ္။

ထြက္ေပါက္ေတြအားလုံး (တစ္စုံတရာေသာအာဏာရွင္က) ပိတ္ဆုိ႔ၿပီးသားျဖစ္ေနရင္ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ေက်ာက္တုံး

ႀကီးႀကီးေအာက္က အဖိခံထားရတဲ့ျမက္ေျခာက္ျမက္ႏွမ္းလုိ ေျခာက္ၿပီးႏြမ္းၿပီးေသ အေသပဲခံသြားမယ္လား။န အ ဖဟာ

လူထုရဲ႕ထြက္ေပါက္အားလုံးကုိ လက္နက္အာဏာနဲ႔ သတ္ျဖတ္ၿပီးအားလုံးပဲ ပိတ္ဆုိ႔ထားပါတယ္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ေဖါက္ထြက္ဖုိ႔ပဲရွိေတာ့တယ္။ ေဖါက္ထြက္ဆုိတာဘာလဲ။ ေဖါက္ထြက္ကုိသိဘုိ႔လုိတယ္။ သိဘုိ႔အတြက္ ေဖါက္ထြက္ရဲ႕

ဇစ္ျမစ္ကုိစေျပာရမွာျဖစ္တယ္။လူ႕ဘ၀ဆုိတာကစစူးစမ္းၾကည့္ရင္အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္ထင္တယ္။တစ္ျခားအေၾကာင္း

အရာေတြထက္လူ႕ဘ၀ဘာျဖစ္လုိ႔ဒီေလာက္ၾကာေအာင္ရပ္တည္ေနရသလဲဆုိတာကလုိခ်င္တဲ့အေျဖနဲ႔သက္ဆုိင္တယ္။

လူ႕ဘ၀မရွိရင္ဘာမွမရွိႏုိင္ေတာ့ဘူးမဟုတ္လား။ လူနဲ႔လူ႕ဘ၀ဟာႏွစ္ေပါင္းသန္းခ်ီၾကာခဲ့ၿပီလုိ႔မႏူသာေဗဒပညာရွင္မ်ား

ကအေထာက္အထားခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ရာဂဏန္းတစ္ခုေလာက္နဲ႔တင္ၿပီးသြားၾကရတဲ့လူအတြက္သန္း

ဂဏန္းအထိအသက္ဆက္ရွင္လာတယ္ဆုိတာနဲတာမွမဟုတ္ပဲ။ၿပီးေတာ့ဆက္လဲအသက္ဆက္ရွင္ေနဦးမွာ။ဘာေၾကာင့္

ဒီလုိျဖစ္ႏုိင္တာပါလိမ့္။ ေမာင္းႏွင္အားဟာတစ္ခုထဲပဲရွိပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့။ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခုထဲပါ။ အဲဒါက

ေတာ့……စထြက္ကတည္းကခုခ်ိန္ထိ၊ ေနာင္လဲဆက္ၿပီး၊ ေဖါက္ထြက္ခဲ့ၾကလုိ႔ပါ။ လူနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္၊ လူကုိအၿမဲတန္း

တားဆီေနတဲ့လူ႔ရန္သူ ဘာ၀တရားဟာထြက္ေပါက္အားလုံးကုိပိတ္ထားတာပါ။ ဘယ္လုိမွသဘာ၀က မႏုိင္ေတာ့လူ

ဟာေနာက္ဆုံးေသရတာပဲမဟုတ္ပါလား။ သဘာ၀ကလုပ္လုိက္တာ။ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ၊ မ်က္ေစ့။ မလည္ၾကပါနဲ႔။ သ

ဘာ၀အလုိအတုိင္းသာဆုိခ်က္ျခင္းဒုိင္းကနဲလဲေသရမွာ။ လူကေဖါက္ထြက္ႏုိင္လုိ႔ဒါေလာက္ရွည္ၾကာလာတာျဖစ္တယ္။

အဲ့ေတာ့ လူ၊ လူ႕သဘာ၀၊ လူ႕သမုိင္းဆုိတာ ေဖါက္ထြက္ဇါတ္ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ စကားအလ်ဥ္းသင့္လို႔ၾကားျဖတ္ေျပာရ

ဦးမယ္။ သံသရာကလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့၀ိမုတၱိဆုိတာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေဖါက္ထြက္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံက

ေဖါက္ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ထြက္ေပါက္ကုိလုိက္ရွာတာ။ ဒါေၾကာင့္သိပၸံဟာ အဆုံးသတ္အေျဖကုိဘယ္ေတာ့မွေပးႏုိင္

မွာမဟုတ္ဘူး။ ခရီးတစ္ခုသြားရာမွာ အသုံးခ်သြားရတဲ့ အေထာက္အကူသာျဖစ္တယ္။ ပန္းတုိင္အေျဖမဟုတ္ႏုိင္ဘူး။ န

အ ဖ ဟာလဲသဘာ၀ရဲ႕ ေသျခင္းတရားလုိပဲ ထြက္ေပါက္ေတြအားလုံးပိတ္ဆုိ႔ထားတယ္။ အခတ္အခဲအက်ပ္အတည္း

ႀကဳံလာရင္ လူထုကုိပဲၾကယ္ကေလးငွက္ကေလးလုိပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းပစ္တယ္မဟုတ္ပါလား။ န အ ဖ ကုိကြ်န္

ေတာ္တုိ႔ေဖါက္ထြက္မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္တာရေတာ့မယ္။ ေဖါက္ထြက္တယ္ဆုိတာ သူ႕ရွိတာကုိမသုံးဘဲ ကုိယ့္အားနဲ႔

ကုိယ္ေဖါက္ထြက္တာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာဘာရွိလဲ။ လူထု။ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ တကယ္လုပ္ရင္တကယ္လြယ္ပါတယ္။

လူေတြေသစရာမလုိဘူး။လူထုဆုိတဲ့အဆင့္ေရာက္ေအာင္လူအားလုံးကပါးစပ္ေျပာမဟုတ္စိတ္ထဲတြင္ျမဳပ္ေပ်ာက္သြြား

တာမဟုတ္ဘဲတကယ္လက္ေတြ႔ထုတ္ျပလုိက္ရမယ္။ န အ ဖ ဟာဘယ္ေလာက္လူသတ္ခ်င္ေနေန သူ႔သတ္ျဖတ္မႈလုပ္

ရပ္အတြက္လူထုအတြက္ပါလုိ႔ေတာ့ က်ားကန္ရေသးတာပဲမဟုတ္လား။ ဒါကုိလူထုက “မဟုတ္ဘူး ဒုိ႔ကအသက္ရွင္ခ်င္

တာလုိ႔” ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရမယ္။ လူထုအားလုံးကုိ လမ္းေပၚထြက္ ထင္သာျမင္သာျပရမယ္။ လူထုလက္မခံရင္ န အ

ဖ ေသနတ္ပစ္လုိ႔မရဘူးေပါ့။


ေရးသားသူ။ ။ သမာသမတ္


0 comments: