Saturday, January 17, 2009

ေကာ္ပီ

ယေန ့ေခတ္သီခ်င္းေတြဆိုၾက-ေကာ္ပီေတြကမ်ားပါ့၊

ယေန ့ေခတ္ေဟာေျပာေနၾက-ေကာ္ပီေတြကမ်ားပါ့၊

ယေန ့ေခတ္သရုပ္ေဆာင္ၾက-ေကာ္ပီေတြကမ်ားပါ့၊

ေကာ္ပီသာမ်ားမ်ားဆို၊ေကာ္ပီသာမ်ားမ်ားေျပာ၊ေကာပီသာမ်ားမ်ားေဟာ၊

ေကာ္ပီသာမ်ားမ်ားသရုပ္ေဆာင္၊ေပါေခ်ာင္ေခ်ာင္နဲ ့နာမည္ေက်ာ္ရစ္၊

လူစင္စစ္ကရုပ္ေသးျဖစ္၊

ရာစုႏွစ္ေတြကအဆင့္ဆင့္ေျပာင္း၊မင္းတို ႔လိုေကာ္ပီေတြကဘာမွမေျပာင္း၊

ေျပာင္းတိုးတက္ရစ္ဖို ့-နည္းလမ္းထြင္ၾက စူးစမ္းၾက၊

လူပီသလို ့တိုးတက္ရ-ဒါဟာသဘာဝ အိုသုခ။

မင္းတို ့လိုေကာ္ပီေတြ-မ်ားမ်ားဆို မ်ားမ်ားေရး၊

မ်ားမ်ားေဟာ-မ်ားမ်ားေျပာ၊

မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား-မ်ားမ်ားသာသရုပ္ေဆာင္၊

ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ ့၊

သူမ်ားရဲ႕ဦးေႏွာက္မ်ား-ငွားယူထားလို ့လူနဲ ့မတူ၊

ေကာ္ပီဆိုသူမ်ားမူမို႔ စြန္႔ပစ္ၾက စြန္ ့ျပစ္ၾက၊

ဒါဟာသဘာဝ အိုသုခ။

မင္းသုည ကြမ္းျခံကုန္း


0 comments: