Wednesday, December 31, 2008

၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္

2009 Collective Action Committee

တို္က္တြန္း နႈိးေဆာ္ခ်က္

ေန႕စြဲ .၁.၁.၂၀၀၉

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ ျမန္မာနိုင္ငံသား ညီအစ္ကို ေမာင္နွမမ်ား ခင္ဗ်ား

ယေန႕အခ်ိန္သည္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္၏ အစ ပထမေန႕ျဖစ္ရာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္

နွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။ မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စံုပါေစဟု နႈတ္ခြန္း ဆက္သရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


သို႕ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေနရေသာ ကၽြန္ုပ္တို႕ ျမန္မာနုိင္ငံသား မ်ား အတြက္မူ မည္သို႕ပင္ နွစ္သစ္မ်ား ေျပာင္းေစကာမူ ဤ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ မေျပာင္းလဲသမွ် မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ မျပည့္စံုနုိင္သလို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ နွစ္သစ္ တႏွစ္ ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ယခု ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား အျပင္၊ အသစ္တိုး ဖိနွိပ္ လာမႈမ်ားကိုသာ တိုး၍ ခံစား ေနၾကရပါသည္။


ကၽြန္ုပ္တို႕ျဖတ္သန္းလာခဲ့ျပီးေသာ ၂၀၀၈ခုနွစ္တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ စာနာမႈ အကင္းမဲ့ဆံုး လုပ္ရပ္တခု အေနျဖင့္ နာဂစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡ ပင္လယ္ ေဝေနရခ်ိန္၊ ေသဆံုးသူမ်ား၏ ခုႏွစ္ရက္္ျပည့္ ရက္လည္ေသာ ေန႕တြင္ သူတို႕အလိုက် ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳရန္ အတင္းအဓမၼ မဲေပးခိုင္းျခင္းပင္ ျဖစ္ၿပီး ထည့္သမွ် မဲအားလံုးကို ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ လိမ္ညာ၍ ထိုဖြဲ႕စည္းပံုကို အတည္ျပဳ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


ထိုနည္းတူစြာ သံဃာေတာ္မ်ား နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနမ်ား စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ျခင္း မရွိပဲ နွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အညိုးးတၾကီးျဖင့္ ေဝးလံသီေခါင္ လွေသာ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ ျပန္ပါသည္။


အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဆိုးဝါးသည့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ အခံရဆံုး နွစ္၊ စစ္အာဏာရွင္တို႕၏ အၾကမ္းတမ္းဆံုး ဖိနွိပ္၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရသည့္ နွစ္ဟု ဆုိရပါမည္။

ထို႕အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႕ဘာမ်ား တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိပါသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ႀကည့္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအား လြန္စြာ နည္းပါး ခဲ့ပါသည္။


စစ္အာဏာရွင္တို႕က ၂၀၁၀ခုနွစ္တြင္ သူတို႕ စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အေျခခံ၍ သူတို႕အလိုက် ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ပါေတာ့မည္။ စစ္ဝတ္စံုမွ အရပ္ဝတ္စံု ေျပာင္းဝတ္ရန္ အသင့္ျပင္ ထားျပီးျဖစ္ရာ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆို အႏိုင္ရေၾကာင္း ေၾကညာရန္ အသင့္ျပင္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။


ထို႕ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၀၉ ခုနွစ္သည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးနွင့္ တရားမွ်တမႈတို႕ အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိေန ေသးသည့္နွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ား အားလံုးတြင္ ၾကီးေလးေသာ တာဝန္ရွိသလို ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးတြင္လည္း တူညီစြာ တာဝန္ ရွိၾကပါသည္္။ ထိုစစ္အာဏာရွင္ တံပိုးၾကီးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလံုးအေပၚ ဖိစီးႏွိပ္စက္ ေနျခင္းျဖစ္၍ ျပိဳင္တူရုန္းရန္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တင္ျပလိုပါသည္။


ဤတာဝန္သည္ ျမန္မာနို္င္ငံသား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္နွင့္ အညီ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေနရာ အနွံ႕အျပားတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ သေဘာထားကို ညွိနႈိင္း၍


2009 Collective Action Committee (BURMA)

၂၀၀၉ ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (ျမန္မာျပည္)


ကို ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႕ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ လိုက္ပါသည္။


ထိုေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကို တႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာရွင္တို႕ အလိုက် ေဆာင္ရြက္မည့္ ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စုစည္း ညီညြတ္စြာ တိုက္ဖ်က္ ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္၏ အဆိုအမိန္႕ျဖစ္ေသာ


"ထြက္ေပါက္ကိုသာ စဥ္းစားမေနပဲ ေဖါက္ထြက္ဖို႕ ႀကိဳးစားၾက"

ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္-


ညီညြတ္စြာ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္


- တိုက္တြန္း နႈိးေဆာ္ေပးျခင္း၊ စည္းရုံး လႈပ္ရွားျခင္း၊ အားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္ ေပးျခင္း။


-ျပည္သူ လူထုမ်ား အသိပညာ ရရွိေစနိုင္မည့္ သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံု သံုး၍ ျဖန္႕ခ်ီေပးရန္။


-ျပည္တြင္း ျပည္ပ နုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္။


အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 2009 Collective Action Committee (BURMA) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ေန႕စဥ္ မိမိတိို႕ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ရိုးသားစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာ အပ္ပါသည္။


ကၽြႏု္ပ္္တို႕နွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႕ဘာသာ သီးျခားရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ လိုသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအားလံုး အေနျဖင့္ မိမိတို႕ တတ္နိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ဒီမိုကေရစီ အေရးတို႕အတြက္ ရည္မွန္း ခ်က္ တခုတည္း ထားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကေစလိုပါသည္။


မိုးေရစက္ငယ္မ်ား၏ ေပါင္းဖြဲ႕မႈသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာၾကီး ျဖစ္ေပၚလာ ေစသကဲ့သို႕ ျမန္မာနုိင္ငံသား အားလံုး မိမိတို႕ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ထိုအင္အားမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျပီးတိုင္ ရုိက္ခ်ိဳးနုိင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါသည္။

"အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တခဲနက္ ဆန္႕က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ၾက "

2009 Collective Action Committee (BURMA)

ဆက္သြယ္ စံုစမ္းရန္ႏွင့္ မိမိတို႕ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ေပးပို႕ရန္အတြက္

cacburma@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ ျပန္သြားပါမည္။


0 comments: