Saturday, December 27, 2008

ျမန္မာစစ္အာဏာ႐ွင္တုိ႕ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ သုံးႏုိင္ ၾကေတာ့ မည္လား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ စစ္ အစိုးရက ပိုမို အားထည့္ ႀကိဳးပမ္း လာမႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အစီအစဥ္မွာ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္း အသက္၀င္ လာဖြယ္

ရွိေန သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ေသာ အလားအလာ သည္ ေနာက္ထပ္ (၁၀)ႏွစ္မွ်ပင္ မၾကာ ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႕အဆိုးရြားဆံုး စစ္အာဏာ ရွင္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏လက္သို႔ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစ ႏိုင္ေသာ အဖ်က္ လက္နက္ ဆန္းႀကီး ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ မွ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈ မွာလည္း တစစျဖင့္ တိုးျမင့္ လာေနသည္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အႏုျမဴစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ျမန္မာအစ္ိုးရဘက္မွ အသည္းအသန္ ေဆာင္ရြက္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုကို အသက္သြင္းေနၿပီဆိုသည့္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ေကာလဟာလတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သလို သတင္းမွန္သာ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုပါက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတစ္ခုလံုး၏ ရပ္တည္မႈအေပၚ ႀကီးမားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာဆိုထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူလက ကမာၻ႕အင္အားႀကီး ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အဆိုးရြားဆံုး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္တြဲလာခဲ့သည္။ ကမာၻ႕အပယ္ခံ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ အစိုးရခ်င္း ရင္းႏွီးလာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္အိပ္မက္မွာ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္တိုင္ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႕လူမုန္းအမ်ားဆံုး ျမန္မာစစ္အစိုးရအား အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား မလြဲမေသြ ႀကံဳရမည္ သာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွာမူ ကြဲျပားေသာ အေျခအေနတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ သမၼတ ကင္မ္ဂ်ံဳအီလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အထီးက်န္ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေလ့ရွိသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းအား စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီလာဖြယ္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမွာ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေလ့လာသူမ်ားက အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြားမႈသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္လာေနေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အီရန္ကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို သံတမန္နည္းျဖင့္ တားဆီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနတတ္ၿပီး ပိုမိုတိုက္ရိုက္က်ေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ ဆုတ္ဆိုင္းေနသည့္ သာဓကမ်ားက ျမန္မာအစိုးရအား ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မႈကို အေၾကာက္အလန္႔မရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းမွာ ထင္သေလာက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး အစိုးရိမ္လြန္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ အမွန္ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို (၁၉၅၆)ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာ့အက္တမ္စြမ္းအင္စင္တာ (UBAEC) ကို ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၿပီး (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းမႈ အၿပီးတြင္မူ အဆိုပါစင္တာ၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည္။ ကာလၾကာေညာင္းၿပီးေနာက္ (၂၀၀၁) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖ၀ါရီလမွ စတင္ၿပီး လက္ရွိစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏ်ဳကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို ျပန္လည္အာရံုက်လာသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ အက္တမ္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း (၁၀)မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ဟု အတည္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈကို အာရံုစိုက္လာေစမည့္ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္မူ စြမ္းအင္ႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဦးေသာင္း၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ဌာနကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး အကယ္ဒမီ(DSA)မွ ဘြဲ႕ရအရာရွိမ်ားကို ရုရွားသို႔ ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ ပညာေတာ္သင္မ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ေတာ့သည္။
(၂၀၀၂)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ထိုစဥ္က ျမန္မာ့စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအေပၚ အာရံုစိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ အစစ္အမွန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို တစ္ကမာၻလံုးက သံသယရွိလာေနခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားထံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေရး စြမ္းအင္ကို ႏ်ဴကလီးယားမွ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း ေလသံပစ္လာၾကသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္ဟု အာမခံ၀ံ့သူ မရွိခဲ့ေခ်။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ မေလာက္ငသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားရန္ ႀကံစည္ေနပါသည္ဟု စစ္အစိုးရက ေျပာဆိုေနသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတိုင္းက သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ စူးစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုကုိ ေဆးပညာ ေလ့လာမႈအတြက္ပါ အသံုးခ်သြားမည္ဟု ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာျပန္သျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုရႈပ္ေထြး လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာသူမ်ားက ရုရွား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အနည္းဆံုး (၅)မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခုေလာက္ အနည္းဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မရမက ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္အထိ ႏ်ဴကလီးယား သန္႔စင္မႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ မွီခိုရယူႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အဆံုးျဖတ္ရ ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္လာရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ အီရန္၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအမံမ်ားအေပၚ အျပည့္အ၀ အာရံုစိုက္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား မည္မွ်တိုးတက္ေနသည္ကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္တို႔ကဲ့သို႔ ကမာၻ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အင္အားကို ရရွိထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအမံမ်ားကို ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ဘဲ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ႏိုင္ေရးမွာ အေမရိကန္အတြက္ အလြန္သတိထားရမည့္ ေျခလွမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆာဒမ္ဟူစိန္သည္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေသေစတတ္ေသာ လက္နက္ဆန္းမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အီရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ဘဲ သတင္းမွားကို ယံုစားမိသည့္ အျပစ္အတြက္ လက္ညွိဳးထိုးခံရမႈမ်ိဳး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကံဳရမည္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနႏွင့္ ၀န္ေလးေနမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုးတို႔ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ တိတ္တဆိတ္ ခ်ီတက္ေနဖြယ္ရွိသည္။ အကယ္၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတြင္ အဖ်က္စြမ္းအား အလြန္ႀကီးမားျပင္းထန္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ႀကီးမ်ား အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရလာေတာ့မည္ဆိုလ်င္ ကမာၻတစ္ခုလံုး က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္လာရမည္မွာ မလြဲႏိုင္ေပ။ ထိုအေၾကာင္းကို ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရတိုင္း သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔မျဖစ္လာေစေရး မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရပါမည္နည္း။ လက္နက္ကိုင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးခ်ပါမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိသည္။ အမွန္လား၊ အမွားလားဆိုသည္ကိုမူ ကာယကံရွင္ စစ္အစိုးရသာ အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားေသာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာမွာ အနာသိလ်က္ ေဆးအရွာခက္ေနေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


0 comments: