Saturday, November 29, 2008

သာသနာ့အလံကန္ပိန္းမ်ားဆက္တိုက္ျပဳလုပ္


စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ နအဖ၏နည္းမ်ိဳးစံုႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္
ျမန္မာျပည္တြင္နအဖအားေတာ္လွန္မည့္သူမရွိေတာ့ဘူးဟုထင္မွတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ဓမၼႏွင့္အဓမၼတိုက္ပြဲကားမၿပီးဆံုးေသးဘူးဆိုတာကိုနအဖတို႔သေဘာေပါက္ေစခ်င္
သည္။မည့္သည့္ေထာင္ဒဏ္၊ပုဒ္မေတြဘယ္ေလာက္ပင္ခ်ခ်အေၾကာက္တရားကင္းမဲ့စြာ
ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္သူရဲေကာင္းမ်ားျမန္မာျပည္တြင္ေျမာက္မ်ားစြားေပၚထြက္
လာဦးမည္ျဖစ္သည္။ယခုအခါတြင္နအဖအားျပည္သူ႔ဘံုရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးအပီးသတ္
လူထုတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲရန္အခ်ိန္သို႔က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။သာသနာ့အလံသည္သာသနာေတာ္
တစ္ခုလံုး၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလိုစက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏အထိမ္းအမွတ္
ေအာင္လံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။သာသနာ့အလံသည္ဓမၼ(အမွန္တရား)၏သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သလို
အဓမၼ(မတရားမႈ)ေတြကိုၿဖိဳလွဲမည့္ျပရုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။မိမိတို႔သည္ဓမၼ(အမွန္တရား)ကိုခ်စ္ျမတ္
ႏိုးၾကသည္အမွန္တရားကိုအမွန္တကယ္ထြန္းကားေစခ်င္ၾကလွ်င္မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေက်ာင္းတိုက္၊
အိမ္၊လမ္း၊ဓမၼာရံု၊ကား၊ရထား၊စက္ဘီး၊ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ဆိုက္ကားစသည့္ေနရာတို႔၌၄င္း၊
လွည္းေနလွည္းေအာင္းျမင္းေစာင္းပါမက်န္အမွန္တရားတည္းဟူေသာသာသနာ့ေအာင္လံကို
စုိက္ထူၾကပါကုန္စို႔၊အမွန္တရားတည္းဟူေသာေအာင္လံကိုစိုက္ထူၾကပါကုန္စို႔။


0 comments: