Thursday, October 9, 2008

နိဂံုးမတိုင္မီနိဂံုးမတိုင္မီ
ေအာင္ေဇာ္ | ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၀၈

ထိုကာလ တခဏတာမွ်တြင္ စစ္အစိုးရက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပန္ေပါင္းထုပ္ေတာ့မေယာင္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္တြင္ ဤကိစၥမ်ား အားလံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရေတာ့သည္။

ယခင္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ၀ါရွင္တန္ဒီစီရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံ႐ံုးတြင္ ဒုတိယတာ၀န္ခံ အျဖစ္ ရာထူးသစ္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ရခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အသစ္တက္လာမည့္ သမၼတသစ္ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခံခဲ့ရသည္။

သူက ယခုတႀကိမ္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္ မဟုတ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီး စစ္တကၠသိုလ္ (ဒီအက္စ္ေအ) မွ ေက်ာင္းၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ (စီအိုင္ေအ) ထံတြင္
၃ လ သင္တန္းတက္ရန္ ပို႔လႊတ္ခံရစဥ္ကလည္း ၀ါရွင္တန္သို႔ သူ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး (အိုစီအမ္အိုင္) ၏ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ယူေနရစဥ္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ အႀကီးအကဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ အတြင္းေရးမႉး ၁ တာ၀န္ယူထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေထာက္ လွမ္းေရး ဌာနမ်ားကိုလည္း ကြပ္ကဲေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က တိုင္းရင္းသားသူပုန္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူက ဤနည္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပိုမို ခိုင္ၿမဲေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္တိုင္ ဆက္လက္၍ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ရန္ ဖန္တီးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္၏ အဆိုအရ အေမရိကန္တြင္ သမၼတဘုရွ္တက္လာခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က စစ္အစိုးရအေပၚ အျပင္းထန္ဆံုး ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ ေျပာဆိုေနသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ေနခဲ့ပံုရသည္ဟု ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔က ဘုရွ္ အာဏာရလာတဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒီစီမွာ ဆက္ၿပီး စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းေတြ စေတာ့တာပဲ” ဟု ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းက အေသးစိတ္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ၎ဗိုလ္မႉးေဟာင္းက မၾကာေသးမီကမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတြင္းက်က် အတိတ္သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ စာမ်က္ႏွာအသစ္ဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပံုရသည္ဟု သူကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရအတြင္းတြင္လည္း အာဏာအားၿပိဳင္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ စမ္းသပ္မႈ မျပဳရမီတြင္ သူက စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မီးစိမ္းျပသည္ကိုလည္း ေစာင့္ေနရေသးသည္။

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အၿမဲတေစ ခ်မွတ္ရသူျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက လြယ္လြယ္ ေျဖာင္းျဖ မရႏိုင္သည့္ ေခါင္းမာသူတဦးျဖစ္သည့္အျပင္ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သည့္ ေက်ေအးေျပလည္ေစေရး အျပဳအမူ မ်ားကိုလည္း သိပ္သေဘာက် ေက်နပ္လွသူ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ က ယခင္ သူပုန္အဖြဲ႔မ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ၎၏ အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး စစ္ပြဲမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသို႔ လွည့္၍ ဆင္ႏႊဲေရးအတြက္ အေလးေပး စဥ္းစားခ်ိန္ ရလာေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ေကာက္က်စ္ပါးနပ္သည့္ ဉာဏ္စြမ္းျဖင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၎၏ ေမွာ္မ်က္လွည့္အစြမ္းကို ၀ါရွင္တန္တြင္ အစြမ္းျပရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ကို ၀ါရွင္တန္သို႔ တာ၀န္ေပး ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းမွာ လုပ္ငန္း ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ တကာအစိုးရမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ၀ိုင္းက်ဥ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ဤသို႔ အေပ်ာ့ဆြဲ စစ္ဆင္ေရး၏ တျခားအစိတ္အပိုင္း တခုမွာ ေရာင္စံု အဂၤလိပ္သတင္းစာ တေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ရန္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတိုင္းမ္ (စ္) ဂ်ာနယ္ ကို ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤဂ်ာနယ္က ေလးလံပ်င္းရိဖြယ္ စတာလင္ေခတ္ပံုစံ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိ ေနသည့္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားထက္ ပို၍ သစ္လြင္ဆန္းျပားခဲ့သည္။

ေနာက္တဆင့္ အေနႏွင့္ စစ္အစုိးရက အေမရိကန္ အစုိးရကို စည္း႐ံုးတိုက္တြန္းေပးရန္ ကိုယ္စားလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ကုမၸဏီ (ဒီစီအိုင္) ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ဤကုမၸဏီကို စစ္အစိုးရကိုယ္စား တိုက္တြန္းစည္း႐ံုးရန္ ၀န္ေဆာင္ ေပးမႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၈၀၀၀ ေပးခဲ့ရသည္။ သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနသည့္ အေပၚ ေခ်ပေျပာဆိုေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဒီစီအိုင္ ကုမၸဏီက စစ္အစိုးရႏွင့္ “ႏိုင္ငံေရး အရ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား စတင္ရန္” စည္း႐ံုးတိုက္တြန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဤကုမၸဏီက စစ္အစိုးရအေပၚ အျမင္ေကာင္းလာေစရန္အတြက္ လူထုျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အမႊမ္းတင္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း မူၾကမ္းေရးသားေပးခဲ့ေသးသည္။ ထိုမွ်မက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အတြင္းရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကို စစ္လက္နက္တခုသဖြယ္ အသံုးခ်ေနသည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ကိုလည္း တန္ျပန္႐ႈတ္ခ်သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ေရးသားေပးခဲ့ေသးသည္။

ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ သမၼတဘုရွ္ ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ပို၍ ျပင္းထန္လာေလမည္ေလာဟု အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ “က်ေနာ္တို႔က ဒီအတြက္ တန္ျပန္လုပ္ ေဆာင္ၾကရမယ္လို႔လည္း တြက္ထားတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ႏွင့္ သူ၏ အႀကီးအကဲမ်ားက ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ သူတို႔အတြက္ အကူအညီ ရရွိႏိုင္ရန္ မည္သူ႔ကို ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္ကို တိုင္ပင္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၏ ေထာက္ လွမ္းေရး႐ံုးက စစ္အစိုးရအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း လိုလားဟန္ရွိသည့္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားကို စ၍ ခ်ဥ္းကပ္ စည္း႐ံုး ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စီးပြားပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ သေဘာမေတြ႔သူ မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈအတြင္း မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည့္ နာမည္ႀကီး အတိုက္အခံေခါင္း ေဆာင္၊ လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း ဘက္ေျပာင္းရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္၍ တိုက္တြန္း နားခ်ခဲ့ၾကေသးသည္။

ထိုမွ်မက စစ္အစိုးရက ကုလသမဂၢ၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ ေသးသည္။

ထိုအခ်ိန္က ကုလသမဂၢ၏ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ ကုလအႀကီးအကဲ ကိုဖီအာနန္၏ အထူးအႀကံေပးလည္း ျဖစ္ခဲ့သူ၊ ယခု ဘန္ကီမြန္း လက္ထက္တိုင္ အထူးအႀကံေပးျဖစ္သူ ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ဗာနာရိဒ္ ကိုလည္း ရန္ကုန္သို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ရိဒ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူဟုလည္း လူသိမ်ားၾက သည္။ သူက ကုလသမဂၢတြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အထိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္တာ၀န္ ယူခဲ့သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔ကို ဂုဏ္ျပဳဖြဲ႔စည္းထားသည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဦးသန္႔ အင္စတီက်ဳ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေန သည္ကိုလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေတြ႔ရွိရျပန္သည္။

ကုလသမဂၢ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အတြက္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလ သမဂၢ ကဲ့သို႔ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းကို ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ႏွင့္ လူသားထု တရပ္လံုး၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အထူးအေလးအနက္ထားပါ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢကို အထူးအေလးထား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ယခုလို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အေပၚ ေလးစားအပ္တဲ့ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉး ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ဗာနာရိဒ္ ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စိတ္၀င္စားဖြယ္တခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က မစၥတာရိဒ္ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပထမဦးဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ ရပါသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းပင္။

“က်ေနာ္တို႔ စုေဆာင္းရထားတဲ့ သတင္းေတြအရ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မႀကိဳက္လွဘူး” ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ က ေျပာျပသည္။ သူက မစၥတာရိဒ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရး ၾကားခံအရာရွိအျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူေပး ခဲ့ရေသးသည္ဟု ရယ္ေမာရင္း ေျပာျပသည္။

၀ါရွင္တန္ရွိ ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ့အေရးကို စာနာနားေထာင္ေပးမည့္သူမ်ား လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရွာေဖြ စည္း႐ံုး၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း သိေနၾကသည္။ သူတို႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ၾသဇာ အေတာ္အသင့္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ ေနရသကဲ့သုိ႔ ျပည္ပေရာက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို စည္း႐ံုးဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန မွ အရာရွိမ်ားကို သူတို႔က လြယ္လြယ္ႏွင့္ နားခ် ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေနၾကသည္။ စစ္အစိုးရကို အမ်ားျမင္ေနၾကသလို အျပစ္မရွိေၾကာင္း သူတို႔ လြယ္လြယ္ေဆာင္ ရြက္နားခ်ႏိုင္ၾကရန္ မျမင္ပါ။

အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား၊ ကေလးစစ္သား အေရးကိစၥ၊ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက စနစ္တက် အဓမၼျပဳက်င့္ေနျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ သူတို႔ပူပူေလာင္ေလာင္ ျဖစ္ေနၾကရသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ ထိပ္ပိုင္းအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ဤတိုက္ပြဲခက္ခဲလိမ့္မည္၊ ေတာင္ကုန္းကို လွန္၍တိုက္ရမည့္ တိုက္ပြဲလည္း ျဖစ္မည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က သေဘာေပါက္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတခ်ဳိ႕ထံ လမ္းေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ဌာန တာ၀န္ခံ မက္သယူး ေဒလီလည္း တဦး အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔လိုလားခ်က္မ်ားကို သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ မက္သယူးေဒလီ ကိုယ္ႏိႈက္က တခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေေပၚ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ေရး မူ၀ါဒ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တင္ေပး ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ ဖူးေသးသည္။

ေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပို၍ ရဲရဲလွမ္းလာခဲ့ သည္။ ႏိုဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္တြင္းစည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္မ်ား သြားရန္လည္း ျပန္ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အျဖစ္ ေဒၚစုကလည္း စစ္အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ျပန္၍ ေလ့လာၾကည့္႐ႈပါရန္ သေဘာတူညီေပးခဲ့သည္။

၎တလတည္းမွာပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဗီဇာပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈ အသက္၀င္ ေနေသာ္ျငားလည္း ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းက အေမရိကန္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာရခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကို အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတခ်ဳိ႕ထံ တင္ျပခြင့္ ရခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအႏွံ႔အျပားသို႔ ခရီးထြက္၍ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေန ဆဲမွာပင္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားကလည္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းေရးကိစၥမ်ားကို ေနာက္ ကြယ္က ပါ၀င္ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အိုစီအမ္အိုင္ ၏ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း၊ ၎၏လက္ေထာက္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္လိႈင္တို႔က ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။

ဤသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးေနသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ သစၥာခံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေအာင္မွ တဆင့္ ယခင္ ကုလသမဂၢ အထူးသံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ မစၥတာ ရာဇာလီ အစ္စမိုင္၏ နားအထိ ေပါက္ ၾကားေစခဲ့သည္။ ရာဇာလီက ေဆြးေႏြးပြဲကို သူကိုယ္တိုင္က ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဤသတင္းေကာင္းကိုမူ ကမၻာသို႔ ျပန္၍ ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသတင္းက ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္အျဖစ္ လူအားလံုးက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ပို၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လာသည့္ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာတိုင္းမ္ (စ္) ဂ်ာနယ္ က အေရာင္တင္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က စစ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတိုင္းမ္ (စ္) ဂ်ာနယ္ က စစ္အစိုးရ၏ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လာေနမႈ စသည္တို႔ကို အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး ယခင္ ကုလ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ဦးသန္႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္၍ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ သတင္းကိုပင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာမႈ သက္ေသ တခုအျဖစ္ အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ တိုးတက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနစဥ္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔က ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္လ္အို)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မီတီ (အိုင္စီအာစီ) စသည္တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာေပး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို နားခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးသည္။

ပို၍ ပြင့္လင္းစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို တိုက္တြန္းနားခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကပင္ တခါတရံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ လက္ေထာက္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းကို ခ်ဥ္းကပ္အားကိုး ခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းက စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ လက္ေအာက္တြင္ လည္း တာ၀န္ငယ္စဥ္က အတူတူ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ သူက အခ်ိန္မေရြး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ႐ံုးခန္းအတြင္းသို႔ တံခါးမရွိ၊ ဓားမရွိ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ခြင့္ ရွိသူဟုလည္း သိထားၾကသည္။ တခါတရံ သူက ညနက္မွ ေပါက္ခ်လာတတ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ အတူေသာက္ျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္တတ္ေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပို၍ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အေရးပါသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ အဓမၼလုပ္အားခိုင္း ေစမႈႏွင့္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ ကိစၥမ်ားကို ေသခ်ာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းတို႔ကို သူက တိုက္တြန္း နားခ် တတ္သည္။

သို႔ေသာ္ လြယ္ကူလွေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေခါင္းမာလြန္းလွၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ေန မႈမ်ား ကိုလည္း နားေထာင္ ဂ႐ုစိုက္ေနသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာျပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို သူ ကိုယ္တိုင္ အႀကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကံဳဆံုခဲ့ရဖူးသည္။

“သူက တေဇာက္ကန္းပဲ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြ ဘာေတြ သိပ္ဂ႐ုစိုက္တာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဗိုလ္မႉးေဟာင္းက ျပန္ေျပာ ျပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးစစ္သား ျပႆနာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနမႈ အားလံုးကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သူ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို “ဘာမွ ပူမေနနဲ႔၊ ေနာက္ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ ဆိုရင္ ဒီကေလးေတြအားလံုး အရြယ္ ေရာက္လာလိမ့္မယ္” ဟုပင္ ေျပာခဲ့ေသးသည္ ဆို၏။

“ဒီကိစၥက ကုလသမဂၢမွာ က်ေနာ္တို႔ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆိုင္ၾကရမယ့္ ကိစၥႀကီးဆိုတာ သူက နားမလည္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကမူ သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ဆိုလ်င္ ၾကာတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမးခြန္း မ်ား အေပၚတြင္လည္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ တိတိပပ အေျဖေပးေလ့မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိက သူ၏ မသဲမကြဲႏိုင္လွသည့္ အေျဖကို ကိုယ့္ဘာသာ ပေဟဠိ အေျဖညိႇၾကရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ မျပတ္သားေသာ္လည္း ကမၻာက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ့အေရး ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ သူ႔တြင္ အယူအဆ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ သူ႔အျမင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ဂ႐ုစိုက္စရာ မလိုဟု သေဘာေပါက္ထားသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (အာဆီယံ) အေပၚတြင္ေရာ မည္သို႔ရွိမည္ ထင္ပါသနည္း။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ၎ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔ကို ေခါင္းထဲပင္ ထည့္မစဥ္းစားဟု ဆို၏။

အဆံုးစြန္ ဆိုရလ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရအေပၚ ၾသဇာ မလႊမ္းမိုးႏိုင္လွေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို မီွခိုေနရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ခပ္တင္းတင္း ေျပာတတ္ေသးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက သူ၏အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အေရးကို ၾကည့္၍ စိတ္ခ်မေနႏိုင္ပါ။ ေထာက္လွမ္း ေရး အဖြဲ႔မ်ားက လူထုစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေရွ႕တက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းအပါ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၂ ဦး၊ ျပည္တြင္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္ ေရးအရ ၾသဇာတက္လာသည္ကို ၾကည့္၍ စိုးရိမ္ပူပန္လာၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနီးကပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ပိုျမင္လာၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံတြင္း ခရီးစဥ္မ်ား တြင္ ေထာက္ခံသူမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လာေရာက္စုေ၀းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကို ျပန္လွန္ တိုက္ခိုက္ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ေတာ္ၿပီဟု သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္၊ ေထာက္ခံသူမ်ား စီးလာသည့္ ယာဥ္တန္းကို ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ၌ လုပ္ႀကံတိုက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္။ ဤ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ လူသတ္ပြဲႀကီး အၿပီးမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္သည္။ ဒီပဲယင္းတိုက္ခိုက္မႈတြင္ လူအမ်ားအျပား အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားတန္းေနာက္မွ လိုက္ပါေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္ဖြဲ႔က ဒီပဲယင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္မသိရွိခဲ့ဟု ဆို၏။

“သူတို႔ တခုခုႀကံေနတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစီအစဥ္ အတိအက်သာ မသိရတာ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ စစ္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းထားသည့္ နာမည္ေကာင္းရေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သမၼတဘုရွ္ အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ဖိအားမ်ား ခ်က္ခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးလာခဲ့ၿပီး ပို၍ ျပင္းထန္သည့္ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဤမွ်ႏွင့္ မရပ္ေသးေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ဘက္ ဦးလွည့္ လာခဲ့သည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲကို မယံုၾကည္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တဦးတည္း မဟုတ္။ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ထိန္းသိမ္းသင့္ေနၿပီဟု ျမင္ေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို တိုက္႐ိုက္ ရင္မဆိုင္ခဲ့။ အမ်ားမထင္ထားသည့္ ကိစၥကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၏ ၾသဇာကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ သူက မ်က္ႏွာသစ္ မ်ားကို ေကာက္တင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္း၊ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္တို႔ကို ပစား ေပးလာခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူး ဆက္ခံရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းကို လက္သပ္ေမြးထားခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းကို ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနအတြက္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ခုံလႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ပူပန္လာရသည္။ ယခုအခါ "ရန္သူ" ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့တြက္မႈျဖင့္ သူ႔ကို စြပ္စြဲလာ ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ဆရာျဖစ္သူ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္းကို အိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားလိုက္ၿပီး ၎၏ သမီးႏွင့္ ေျမးမ်ားကိုလည္း အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ဤ အခ်ိန္မွစ၍ ယခင္ အာဏာရွင္ေဟာင္းႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့မႈအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကိုယ္ႏိႈက္က မလံုၿခံဳဟု ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ စတင္ခံစားလာခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေနာက္တကြက္ ေရႊ႔ျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္၏ အဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးတို႔ ၂ ဦး စလံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ရာထူးအျဖစ္မွ စြန္႔ပါရန္ႏွင့္ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ သို႔မဟုတ္ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းနားခ်ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

နအဖ စစ္အစိုးရအတြင္း အကြဲအၿပဲ သတင္းမ်ားက အဆင့္ျမင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ တခ်ဳိ႕ထံမွတဆင့္ ႏိုင္ငံျခား သတင္း မီဒီယာမ်ားထံ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေအာင္က တျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀န္ႀကီး မ်ားကို စစ္အစိုးရ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း အာဏာအားၿပိဳင္မႈ ရွိေနေၾကာင္းပင္ အရိပ္အႁမြက္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္၏ အဆိုအရမူ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲ တင္းမာမႈမ်ားအျပင္ စီးပြားေရးအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အက်ဳိးစီးပြား အားၿပိဳင္မႈမ်ားလည္း ပတ္သက္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၏ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ၎ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ တျခားကေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ကို “ပညာ မတတ္သည့္ ကေတာ္မ်ား ကလပ္” ဟု ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈံးခဲ့ၾကသည္ ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

လာဘ္စားမႈမ်ားက တျခားကိစၥတခုျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို အျပစ္ရွာေရးအတြက္ အမႈဆင္ယူခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မႉးေဟာင္းက ဆိုသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ လာဘ္စားမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည့္ အျပင္ ၿမိတ္တြင္ ငါးဖမ္းေလွတစီးကို ဘိန္းျဖဴ ၅၀၀ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ဖမ္းမိသည့္ကိစၥတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔အမည္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတခု၌္ စင္ကာပူခရီးစဥ္မွ ျပန္လာ ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအၾကား အျပင္းအထန္ သေဘာထားကြဲလြဲၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ႏုတ္ထြက္စာပင္ တင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက သူ႔ကို တာ၀န္အသစ္ ေပးစရာရွိေၾကာင္းသာ ျပန္၍ ေျပာခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က သူ၏ လက္ေထာက္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အစည္း အေ၀းတခု ေခၚယူခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အပါအ၀င္ တျခားထိပ္ပိုင္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၏ ျခစားမႈ အေထာက္ အထားမ်ားကို စုေဆာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းက ဤသတင္းကို ခ်က္ခ်င္းၾကားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီးထံ သတင္းေျပးပို႔လာခဲ့သည္။

မႏၲေလးမွအျပန္ ခရီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ ၿပီးေနာက္ လာဘ္စားမႈ၊ အမိန္႔မနာခံမႈတို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ေလွႀကီးေပၚ ေလွငယ္ေဆာက္ေနသည္ဟု ျမင္ၾကသည့္ တိုင္းမႉးအေတာ္မ်ားမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းအေပၚ ၀မ္းေျမာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တြင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက သူ၏ အာဏာကို ပို၍ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေအာင္ အားစုႏိုင္လိုက္သည္သာမက စစ္တပ္အတြင္း ပို၍ပင္ ေထာက္ခံမႈ ရလာခဲ့သည္။

“စစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကို မုန္းတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ သူတို႔ သတင္း အခ်က္ အလက္ေတြ ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္ဆိုရင္ ဗိုလ္မႉးအဆင့္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က တိုင္းမႉးအဆင့္ကိုေတာင္ ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္း လို႔ရတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ လူထု၏ ေမတၱာကို ရရန္ စည္း႐ံုးေနရသည့္ တာ၀န္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို လိုလားသူ မဟာမိတ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အားလံုးက စိတ္ပ်က္ကုန္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ “သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ အလယ္အလတ္အုပ္စုမ်ား” အားလံုး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။

စစ္အစိုးရက အမ်ဳိးသားညီလာခံျပန္စရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳေနခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ မေပးခ်င္ခဲ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပလည္ေစလိုသည့္ သေဘာထားျဖင့္ ဒီပဲယင္းတိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာတ မရွိပါေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးထံသို႔ပင္ စာတေစာင္ေရး၍ ေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။

ထို ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးလ်င္ အန္အယ္ဒီ ပါတီအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ သုိ႔ ျပန္တက္မည္ဟုလည္း သေဘာတခဲ့ူၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္က ၀ါရွင္တန္တြင္ပင္ တာ၀န္ယူေနရသူ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္က ေန႔စဥ္ဆိုသလို ရန္ကုန္မွ ဖုန္းကို ေစာင့္၍ နားေထာင္ေနရသည္။ ရန္ကုန္မွ ေျပာလာသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ျပန္ တက္ဖို႔ အေရး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာေနၿပီဟု ဆိုေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္က ပ်က္သြားရ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက လူထုေထာက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပး မည့္အေရး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သူ႔ကတိကို သူဖ်က္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္တခုအျဖစ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ျပန္လည္စတင္ က်င္းပမည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္က ကေမာက္ကမ ႏိုင္လွ၏။ ခုေတာ့ သူႏွင့္ သူ႔မိသားစုဝင္မ်ား အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရၿပီး သူႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လက္ေအာက္ခံ အရာရွိမ်ားအားလံုးလည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သိန္းက လြတ္၍ က်န္ေနခဲ့သည္။

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးဌာန တခုလံုးကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၍ ၄ ႏွစ္ ၾကာသည့္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကို ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းရန္ အႀကံအစည္တခု ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္သား အမ်ားစုက ယံုၾကည္ ထင္ျမင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္ေန ၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ အဖို႔မွာမူ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ၏ နိဂံုးက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနအတြင္းရွိ သူ၏ အလုပ္အကိုင္ တက္လမ္းအတြက္လည္း နိဂံုးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ျပည္ပရွိ ျမန္မာေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ သူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ကို ရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခ စစ္သား မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို ၀ိုင္း၀န္း ျဖဳတ္ခ်ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ယခုအခ်ိန္၌ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ေနၾကသည့္ တျခား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ မ်ားလည္း အလားတူ ခံစားေနရဖြယ္ရွိသည္ဟု သူယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ သူက “က်ေနာ္တို႔က ေတာ္လွန္ေရးေအာင္တာ ျမင္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။
ေအာင္ေဇာ္ေရးသားသည့္ The Spring before Khin Nyunt’s Fall ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။ [Top]


0 comments: