Thursday, April 10, 2008

အထူးေၾကညာခ်က္

11-04-2008


အားလံုးေသာ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္းခင္ဗ်ာ။ အခု အခ်ိန္အခါသည္ အျဖဴ၊ အမဲ (၂) ေရာင္သာ ရွိရမယ့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ၾကားခံ အေရာင္ မရွိသင့္ေတာ့ပါ။ ျဖဴမွာလား၊ မျဖဴရင္ေတာ့ အမဲလို႔ သတ္မွတ္ရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရသည္၊ ကန္႔ကြက္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္၊ ေထာက္ခံလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္ ဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သံဃာသတ္ေသာ နအဖ၏ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံမိလွ်င္ မိမိတို႔သည္လည္း မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေကာဝိဒ ေျပာသလို "ကံႀကီး ထိုက္မည္" ျဖစ္ပါသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ မဲေပးကန္႔ကြက္ ရံုသာမက မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြ မ်ားကို "ၾကက္ေျခခတ္" မဲေပးေအာင္ စည္းရံုးၿပီး၊ တစ္ေယာက္မွ စ၍ တရာ ဆိုသလို ခ်က္ခ်င္း ျပန္႔ႏွံႏိုင္ေသာ နည္းျဖင့္၊ တဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး လူ (၁၀)ဦးအား စည္းရံုးေသာ တာဝန္ကို ယူကာ တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရး၊ ဘာသာ သာသနာ ေရွ႕ေရး၊ မိမိ အနာဂါတ္ေရွ႕ေရး၊ မိမိ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေရွ႕ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ၾကပါစို႔။

ထိုေၾကာင့္ ျပတ္သားစြာျဖင့္ နအဖ၏ မဲစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ "ၾကတ္ေျခခတ္" ၿပီး ကန္႔ကြက္ပါရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ လူ (၁၀) ဦးအား စည္းရံုးေရးတာဝန္ ယူၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ေဘာ္ပင္၊ ခဲတံ၊ ေဆာ့(ဖ္)ပန္၊ ေျမျဖဴ၊ မီးေသြးခဲမ်ားကဲ့သို႔ ရရာ ေရးျခစ္စရာမ်ားျဖင့္ "ၾကက္ေျခခတ္" (သို႔မဟုတ္) "NO" စာလံုးမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ ေရးျခစ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ား ျပည္သူမ်ား ႏိႈးၾကားလာေအာင္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ တရပ္ အျဖစ္ယူ၍ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအားလံုး ကံႀကီး မထိုက္လိုလွ်င္ ..... ျပတ္သားစြာျဖင့္ နအဖ၏ မဲစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ "ၾကတ္ေျခခတ္" ၿပီး ကန္႔ကြက္ပါရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ကန္႔ကြက္မဲကို လွိဴ႕ဝွက္မဲေပးေသာ နည္းျဖင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိဘာေပးမည္ဆိုတာကို မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ နအဖမွ မဲ မခိုး ႏိုင္ရန္လည္း ျပည္သူ႔တာဝန္ တရပ္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ၾကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

နအဖ၏ မစခင္ကတည္းက ကတိ မတည္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ လူတိုင္းသြား၍ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးသင့္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္မ်ား

အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မွာ ပံုႏွိပ္အမွား ျဖစ္ေသာေၾကင့္ နဂိုအတိုင္း ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆိုေသာ အပိုင္းကို ျဖည့္စြက္၍ ျပင္ဆင္ ဖတ္ရႈပါဟု အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး၊ သူတို႔ပိုင္ မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ျပည္သူအား အသိေပးျခင္း မရွိေသးပါ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆိုေသာ ကိစၥမွာ သာမန္ အခ်က္သာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅% ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမဲ ရမွသာ ျပင္ႏိုင္သည္ .... ဆိုေသာ အခ်က္မွာ ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။ ၂၅ % သည္ စစ္တပ္က ယူထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ စစ္တပ္ မျပင္ဘူးဆိုလွ်င္ ၇၅ % ေက်ာ္ မရႏိုင္သျဖင့္ လံုးဝ ျပင္၍ မရႏိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒသည္ လံုးဝျပင္၍မရေသာ အေျခခံဥပေဒ အေနျဖင့္သာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါေသးသည္။

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္တစ္ခုတည္းသာ စာလံုးေပါင္းမွားျခင္းဟု ဆိုလွ်င္ အတည္ျပဳရန္ အခ်က္သည္ စာလံုးေပါင္းမွားျခင္း မဟုတ္ပဲ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဝန္ခံရာ ေရာက္သည္။

ထိုေၾကာင့္ နအဖဆိုသည္မွာ ..... မိမိ ကိုယ္တိုင္ မၾကာခင္ အခ်ိန္ကပင္ ေျပာထားခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို မတည္ႏိုင္ေသာ အရွက္မဲ့ ေသနတ္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ လူတစ္စုသာ ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဒျမ လူတစ္စုကို ကံႀကီးထိုက္ခံ၍ ေထာက္ခံျခင္း မလုပ္ၾကရန္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုထိုက္

0 comments: