Thursday, December 18, 2008

အာဏာျမဲေရး ၂၀၁၀ ကစားကြင္း

သတင္းဆိုးမ်ား ယခုလအတြင္း ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည္ကေတာ့ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကိုယ့္လူျဖင့္ကိုယ္ အစိုးရဖြဲ႔ေရး သို႔မဟုတ္ ယူနီေဖာင္းေျပာင္း႐ံု ဟန္ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းအေမွာင္ခ်ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ၏ အဆံုးအျဖတ္သည္သာ အားလံုးတည္မီေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ အဆင့္ ၇ ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပံု၏ အဆင့္ ၅ ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္အစိုးရက မည္သို႔ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ထံုးစံအတိုင္းပင္ တိုင္းျပည္ကို အသိမေပးဘဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားသည္။

အစီအစဥ္မ်ားက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္။ အာဏာကို ဆက္လက္ ဆြဲကိုင္ထားႏိုင္ေရးသာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ စစ္အစိုးရ အမာခံမ်ားႏွင့္ လိုလားသူမ်ားကိုမူ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏုိင္ေအာင္ မ်က္စပစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒကို မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ အခ်ိန္ဆိုင္းထားျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ အတိုက္အခံမ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရေအာင္ လုပ္ထားသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေျခအေနမ်ားကို မွန္းဆၾကည့္လွ်င္ လမ္းသံုးသြယ္ရွိသည္။ နံပါတ္တစ္မွာ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ ပါလီမန္အမတ္ေနရာ ၄၄၀ အနက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ အရပ္၀တ္ လဲလိုက္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔လုပ္သမွ်ကို ေဗာင္းေတာ္သိ ေခါင္းညိတ္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရေအာင္ သို႔မဟုတ္ အႏိုင္ရေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္နည္း။ နံပါတ္ႏွစ္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ပါလီမန္အတြင္း ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာနည္းျဖစ္ၿပီး၊ တတိယနည္းမွာမူ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ကကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ရလွ်င္ ပထမနည္းလမ္းကိုသာလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ အမႉးျပဳေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ အတိုက္အခံမ်ားကို ေနရာမေပးေရး၊ ျပင္ပထုတ္ထားေရးကိုသာ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအစီအစဥ္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္တကြ အၾကီးတန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၊ ၀န္ၾကီးမ်ားမွာ တပ္အတြင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ၀င္ေရာက္ ေနရာယူဖြယ္ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ၀န္ၾကီးအခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ၀န္ၾကီးတဖန္ ျပန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္အတြင္း ေနရာ ၁၁၀ မွာ စစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၃၃၀ ကို လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံသူမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ မၾကိဳက္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းအေနျဖင့္ ပိုင္ပိုင္ႏို္င္ႏို္င္ မဟုတ္သည့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈံး ေအာက္မွာသာ ရရွိေစေရးကို စီမံထားသည္။

အရပ္သားဘ၀ျဖစ္လာမည့္ လက္ရွိ ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိကာ၊ စစ္တိုင္းမႉးအခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေရး စမ္းသပ္ကြင္းဆင္းေနသည္။

လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ လားလားမွ ေမွ်ာ္မွန္းမရႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပါလီမန္အတြင္းမွေန၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို သြားရန္ တြက္ဆသူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က မႈန္ျပျပေလးသာ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္မႈကို ယူနီေဖာင္း ခြ်တ္လိုက္႐ံုျဖင့္ ရမည္ထင္လွ်င္ေတာ့ ႐ူးသြပ္မိုက္မဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြန္စြာျမန္ဆန္လာသည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းမွာ အားေကာင္းစြာ ေပၚထြက္လာၿပီး နယ္နိမိတ္မ်ား ပါးရွပ္လာေနသည့္ အခါသမယတြင္ ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ အထီးက်န္ ေနထိုင္ေရးကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔လည္း အေျခအေန မေပးေတာ့၊ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ကာ ေနာက္ဆံုး အဆံုးသတ္ မေကာင္းေသာ ၿပိဳလဲျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားက သူခ်ည္းသက္သက္ေတာ့ အရွိန္ျပင္းစြာ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနေအာက္မွ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ လူ႔ေဘာင္သို႔ သြားေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စနစ္တက် လုပ္သင့္ေပၿပီ။

Mazzimaမွတင္ျပသည္။

1 comments:

ေကာင္းကင္ကို said...

စာေတြလာဖတ္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား။