Wednesday, September 2, 2009

တတိယအႀကိမ္သံဃာ့ထုသပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ ပံုစံ(၄)မ်ဳိး

Photobucket
(၁) ၾသ၀ါယစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမွအာမခံဦးစီး၍ သိမ္အတြင္း၌ ပ၀ါရဏာအၿပီး ဆက္လက္ကံေဆာင္ျခင္းႏွင့္ထိုင္သပိတ္တိုက္ပြဲေဖာ္ျခင္း။

(၂) သံဃာထုအင္အား (၅၀၀-၁၀၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ ႔တစ္ခုတြင္ သိမ္ႀကီးတစ္ခုအား စုေပါင္း၀င္ေရာက္၍သပိတ္ကံေဆာင္ၿပီး ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏြဲျခင္း (သို႔) လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔သပိတ္ကံေဆာင္ျခင္း။

(၃) ရဲရင့္စြာျဖင့္တစ္ပါးတည္း ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ သိမ္တစ္ခုတြင္ တစ္ပါးစီတာ၀န္ယူ၍ ပ၀ါရဏာအၿပီး အျခားသိမ္မ်ားရွိသံဃာမ်ားနည္းတူ ေ၀ငွေပးလိုက္သည့္ ကမၼ၀ါစာမ်ားဖတ္ၾကားရန္ ေၾကျငာၿပီး စတင္ဖတ္ၾကား၍ သိမ္တြင္းရွိသံဃာထုကိုဖိတ္ေခၚကံေဆာင္ျခင္း၊

(၄) ဆက္လက္၍သံဃာထုပါ၀င္မႈေပၚမူတည္၍ သံဃာထုဆႏၵႏွင့္အညီ ထိုင္သပိတ္ျပဳျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားေပၚတြင္
ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္း။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔သံဃာထုရွိ ဦးေဆာင္သံဃာမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားအား စစ္မိစာၦမ်ားမွ
ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားပါက ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆင္ႏြဲမည့္ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ မိမိေက်ာင္းဌာနမ်ားတြင္ သပိတ္ကံေဆာင္၍ ေနစဥ္႔ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔သျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ ေန႔စဥ္ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ သပိတ္ကံ
အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

မွတ္ခ်က္ - အထက္ပါ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မႈ ပံုစံ(၄)မ်ဳိးအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ဦးေဆာင္မည့္သံဃာမ်ားမွေသခ်ာတိက်စြာသတ္မွတ္၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တို႔ဘာ (၃)ရက္ မတိုင္မွီ မည့္သည့္ၿမိဳ ႔ မည္သည့္သိမ္တြင္မည္သို႔ေသာပံုစံျဖင့္၊ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ကို အဖြဲခြဲဦးေဆာင္တာ၀န္ရွိသံဃာမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံမ်ားဆီသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား…

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ
ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢႏွင့္သံဃာ့သာမဂၢီအဖဲြ႔
0 comments: