Wednesday, August 19, 2009

ျမန္မာျပည္တြင္ ေပၚထြက္ေနေသာ (၁၁) တေဘာင္

ဘုန္းမီး ေန လ ညိႈးမွိန္က် ျပည္ျမန္မာ
ႏွစ္ (၂၀) ၾကာ၊ ထြန္းေပါ့တစ္ခါ
မေနသာေတာ့ပီမို႔ ႏိုးထလို႔လာ၊
ေပါင္း (၁၁) မွာ ဒီေရတစ္ခါတက္ပီမို႔
မတစ္ေထာင္ တစ္ေကာင္ဖြားတဲ့
ဇာနည္မဟာ သူရဲေကာင္းကို
ဦးညြတ္လို႔ေျပာင္း။

မွတ္ခ်က္ ေပါင္း(၁၁) ဆိုသည္မွာ ၂၀၀၉ ကို ေပါင္းရင္ ၁၁ ရသည္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 comments: