Tuesday, August 18, 2009

၂၀၁၀ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ပြဲႏွင့္ လူထုတိုက္ပြဲ
နအဖ ဖြတ္လူစုက က်င္းပမဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူေတြအားလံုး ကုိယ့္လည္ပင္းကို ႀကိဳးကြင္းစြပ္ခံရမည့္ ပြဲတစ္ခုပါ၊ ဒီေန႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲေနၾကတယ္၊ စုတ္ျပတ္ႏံုျခာတဲ့ ဘ၀ေတြကို ခါးသီးစြာျဖတ္သန္းေနၾကရတယ္၊ လူစဥ္မမီ လူအဆင့္အတန္းမရွိ အဓိပၸါယ္ မျပည့္၀တဲ့ ဘ၀ေတြနဲ႔ ျဖစ္သလို ႀကံဳသလို ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရတယ္၊ အႏွစ္(၂၀) အတြင္းမွာ နအဖဟာ တိုင္းျပည္ကို ရစရာမရွိေအာင္ ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္၊ အႏွစ္သာရအေနနဲ႔ ျမန္မာဆိုတာ ငတံုး ငအ အဆင့္အတန္းမဲ့သူေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အရာကို သာ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ျခင္းခံခဲ့ရေပသည္။

ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမမ်ားတဲ့အျပင္ ျပည္သူလူထုကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မတရား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ် ညွင္းပမ္း သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ လူယုတ္မာ ဖြတ္တစ္သိုက္ကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ရန္ တာ၀န္မွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕တာ၀န္သာျဖစ္ေပသည္၊ နအဖကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ လူထုအံုၾကြေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္သည္၊ နအဖသည္ လူစကားသူစကားကို နားေထာင္ တတ္သည့္ သတၱ၀ါမ်ားမဟုတ္ေပ၊ နအဖဆီမွာ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုေန၍ အက်ိဳးမရွိ၊ နအဖ ဖြတ္တစ္သိုက္ တိုင္းျပည္မွာ မရွိေတာ့မွသာလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ အႏွစ္သာရျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္၊

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေမြးရာပါ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေပၿပီ၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးသည္ လူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိေနေပသည္၊ ကြ်ႏု္တို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ လူတန္းေစ့ ဘ၀မ်ိဳးႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအျဖစ္ ရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္ရေရးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဒီတာ၀န္ကို မျဖစ္မေန ထမ္းေဆာင္ရေပမည္၊ နအဖသည္ ကြ်ႏု္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆႏၵကို ဘယ္ေတာ့ခါမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား၍ မရခဲ့၊ ၄င္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ပင္ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳလွဲပစ္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္၊ ယခုတစ္ခါ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ဖြတ္တစ္သိုက္ကို ၿဖိဳလွဲဖို႔ရန္ ေခတ္စနစ္ႀကီးက အမွန္တကယ္ေတာင္းဆိုေနၿပီျဖစ္သည္။

မေ၀းေတာ့သည့္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားအျပင္းထန္ဆံုးေသာလူထုတိုက္ပြဲတစ္ရပ္ ဆင္ႏြဲေတာ့မည္ျဖစ္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီးက ဦးေဆာင္ပီး နအဖစစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရးသပိတ္တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပီးျဖစ္သည္၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး စနစ္တက် စည္းကမ္းရွိရွိ လူထုတိုက္ပြဲကို ၿပီးဆံုးေအာင္ပြဲရသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္ေပသည္၊ မိမိတို႔ ရပိုင္ခြင့္ အတြက္ မိမိတို႔သာလွ်င္ ဦးေဆာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အလံုးစံု ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္သြားေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အဓိက တာ၀န္ျဖစ္သည္၊ ေခတ္ဆိုး စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားစြာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕အႏွိမ္ခံ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀ေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ခံမလား မခံဘူးလားဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္သမွ် အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ ေမးရေတာ့မည့္အခ်ိန္က်ေရာက္ေနပီျဖစ္သည္၊ စစ္အာဏာရွင္ႀကိဳးကြင္းသည္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ျပည့္သူ႔လည္ပင္းကို စြပ္ဖို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးႏိုးေဆာ္လိုက္ရေပသည္။

တကၠသိုလ္ေသာတုဇနဘိကၡဳ(ရန္ကုန္)0 comments: