Sunday, August 30, 2009

ျမန္မာျပည္က စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကို ဘယ္လိုအဆံုးသတ္မလဲ၊

က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အသိစိတ္ျမွင့္မားလာမွ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကို
အဆံုးသတ္လို႔ရမယ္လို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူေတြ ေျပာၾကပါတယ္၊
အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲေဖာ္ႏိုင္မယ့္လူပုဂၢိဳလ္ေတြ
မ်ားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီဆိုရင္ အဆံုးသတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္၊
ေနာက္တစ္ခုေျပာၾကတာက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က
ေျပာင္းလဲခ်င္လာရင္ အဆံုးသတ္လို႔ရမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္၊ ဘယ္လိုပင္ေျပာေျပာ
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အင္အားစုေတြက အဆံုးသတ္ႏုိင္မယ့္
နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္
တိုက္ပြဲကာလျဖစ္ေနၿပီလို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ မိမိတို႔ရွိေနတဲ့ အေနအထား အေျခအေနက စတင္ၿပီး
ဘာေတြလက္ေတြ႕က်က်စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ္ ဆိုတာကိုအေျခခံထား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္
သံဓိဌါန္ခ်ၿပီး ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေျပာလြယ္ေပမယ့္အလုပ္ခက္တယ္ဆိုတာလူတိုင္းၾကားၿပီးသိၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ဆက္လက္ၿပီးဖတ္မေနေတာ့ဘူး
လို႔ေတာ့မဆံုးျဖတ္ေစခ်င္ပါဘူး။ က်ေနာ္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ လက္ေတြ႕က်က်
ႏုိင္ငံသူ-ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးဆီ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အပိုင္းကေန
စတင္ဖို႔လိုပါတယ္။

 တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ အသိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္၊
 စစ္အာဏာရွင္တစ္စု အျမစ္ပ်က္ေခ်မႈန္းေရးမွာ အဓိကနဲအေျခခံအက်ဆံုးကေတာ့
လူထုတိုက္ပြဲ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့
စြမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အင္အားစုမ်ား ေပၚထြန္းရွင္သန္ေရးကို
စူးစိုက္ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ရပါမယ္၊
 ေက်ာင္းသား-လူငယ္-ရဟန္းသံဃာ-ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတိုင္းက
စစ္အာဏာရွင္တစ္စုျပဳတ္က်ေရး ေခ်မႈန္းေရး လုပ္ရမယ္ဆိုတာရယ္
တာ၀န္ယူရမယ္ဆိုတာရယ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းအျပဳတ္တိုက္မယ္ဆိုတာရယ္
ယံုယံုၾကည္ၾကည္လက္ခံလာဖို႔
ရွင္းလင္း-ေဆြးေႏြး-တင္ျပ-စည္းရုံး-လႈံေဆာ္-လႈပ္ရွားမယ့္ အင္အားစုေတြ
တည္ေဆာက္ယူသြားရမယ္၊
 လက္ရွိအေျခအေနမွာ သံဃာထုတစ္ရပ္လံုး မၾကာမွီကံေဆာင္မည့္ကိစၥအတြက္
အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ၊
 လူငယ္-ေက်ာင္းသားထု လႈပ္ရွားမႈ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ အင္အားစုေတြျပင္စဥ္ၾကရမယ္၊
 ေအာက္တိုဘာလ (၃)ရက္ေန႔ကစလို႔ စစ္အာဏာရွင္လူတစ္စုအဆံုးသတ္ေရး
အၿပီးသတ္ေအာင္ပြဲကို တက္လွမ္းသြားရမယ္၊
 ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေက်းရြာ-ရပ္ကြက္-ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ
ေပၚေပါက္လာဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ
ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲၾကားျဖတ္အစိုးရတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္၊
 တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကိုဆန္႔က်င္ၿပီး
လူထုနဲေပါင္းႏုိင္ဖို႔ ျပင္စဥ္ထားရမယ္၊
 ျပည္တြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားအတြင္း အထက္ပါအေျခအေနေတြကို
သိရွိလုပ္ေဆာင္ေနသူေတြ ရွိထားၿပီးၿပီ၊
 ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းတိက်စြာသိရွိေနဖို႔
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ လူငယ္ထုေတြ အျမန္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊
 မိမိရပ္ကြက္ပတ္၀န္းက်င္က သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ စနစ္တက်စုေဆာင္းထားဖို႔လိုပါတယ္၊
 လူတုိင္းမ်က္စီဖြင့္ နားစြင့္ေနၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ေတြ ႏိႈးေဆာ္စာေတြ
ထုတ္ေ၀ထားသင့္တယ္၊
 တိုက္ပြဲစတင္ၿပီဆိုတာနဲ စြမ္းအားရွင္-ႀကံဖြတ္ႏွင့္လူထုပူးေပါင္းေရး
အခမ္းအနားေတြ ရပ္ကြက္-ေက်းရြာတိုင္းမွာ အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ -
သတင္းလွ်င္ျမန္စြာျဖန္႔ထုတ္ပါ၊
 တပ္မေတာ္မိသားစု၀န္းအနီးရွိ ရပ္ကြက္သူ-ရပ္ကြက္သားမ်ားအေနျဖင့္
တပ္မေတာ္သားမ်ား လူထုလႈပ္ရွားမႈ မၿဖိဳခြဲေရး ယေန႔မွစတင္
အသိေပစည္းရုံးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊
 တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈကိုၿဖိဳခြင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
ႀကိဳတင္ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းၾကား
စည္းေ၀းေဆြးေႏြးေနၿပီ၊
 ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
လူထုဘက္ရပ္တည္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ဖိတ္ေခၚခ်က္မ်ား အစု-အဖြဲအသင္းလိုက္
နယ္ေျမလိုက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 ႀကံဖြတ္-စြမ္းအားရွင္လုပ္ေနတဲ့လူေတြက စိတ္ပါလက္ပါလို႔မဟုတ္
ထမင္းစားရဖို႔သာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ထိခိုက္ႏုိင္တယ္၊
(နအဖ)ရွုံးနိမ့္ႏုိင္တယ္ထင္တာနဲကူးေျပာင္းလာမွာေသခ်ာတယ္၊

အစုလိုက္ - အလႊာလိုက္ - နယ္ေျမေဒသအလိုက္ လူငယ္၊ ေက်ာင္းသား၊ သံဃာထု
တည္ေဆာက္ေရးမ်ား အရွိန္အဟုတ္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။
လူထုတစ္ရပ္လံုး စစ္အာဏာရွင္တစ္စုေခ်းမႈန္းေရး တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရး
တာ၀န္ယူေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္-ေစေဆာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ သတ္မွတ္တာ၀န္ ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ေခါင္းေဆာင္ေရြးထုတ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
တိုက္ပြဲျပင္စဥ္ေရးကာလလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရး၊
တိုက္ပြဲ၀င္ကာလျဖတ္သန္းမႈအဆင့္ဆင္ (ေရြးခ်ယ္ရန္ စဥ္းစားထားရမည့္
အခ်က္မ်ားပါရွိေသာ စီမံကိန္း-စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲမွ်ေ၀ထားရမည္)၊
လူထုတိုက္ပြဲအဆံုးသတ္ေအာင္ပြဲ ရရွိေရး ဦးေဆာင္သူတိုင္း နားလည္ထားၿပီး
ျဖစ္ရမည္။သစၥာျဖင့္

ကိုညီ


0 comments: