Monday, December 1, 2008

အီတလီႏိုင္ငံေရာမၿမိဳ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲ
ဒီဇင္ဘာ၁ရက္ေန႔အီတလီႏိုင္ငံေရာမၿမိဳ႔တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုေရစီရရွိေရး၊တိဗက္ေဒသကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိ
ေရးႏွင့္အီရန္ႏ်ဴးကလီးယားျပႆနာတို႔ကိုကမၻာႀကီးက၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကရန္ရည္ရည္၍ျပဳလုပ္
ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲေနသည့္အရွင္ေသာပါက(ဂ်ာမနီ)က
ေျပာၾကာသည္။၄င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္းပါင္၀င္ဆင္
ႏြဲခဲ့ၾကသည္။


0 comments: