Monday, November 3, 2008

နာဂစ္ထက္ဆုိးမည့္ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္မုန္တုိင္းၾကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေနျပီ

၃၀ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈

ယေန႔ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီးဆုိက္ေန၏။ အေမရိကန္ဥေရာပမွသည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဆုံး ထုိစီးပြားကပ္ဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဴးစား၏။ အာရွစေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား အလူးအလဲခံေနရေသာ္လည္း အာရွဘဏ္မ်ား စီးပြားကပ္ၾကီးဒဏ္ေၾကာင့္ မယိမ္းယုိင္ရေအာင္္ အာရွအစိုးရမ်ား အားထုတ္သည္မွာ အားက်စရာေကာင္း၏။

ကမၻာတ၀ွမ္း ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီးေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ထုိင္းဘဏ္မ်ား ေငြေၾကးျပႆနာၾကံဳေတြ႔ရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လာမည့္ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အတြင္း ထုိင္းဘဏ္မ်ားအေပၚ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္၏ ဂယက္ရုိက္ခတ္မွဳမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္ဟု ထုိင္းအစိုးရက ယူဆ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာတ၀ွမ္း ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီးကုိ ကာကြယ္သည့္အေနႏွင့္ ထုိင္းဘဏ္မ်ားမွာထားရွိသည့္ စုေဆာင္းေငြကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိ ရာႏွဳန္းျပည့္ ထုိင္းအစိုးရက အာမခံေပး၏။

သေဘာမွာ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီးကုိ စိုးရိမ္ျပီး Bank run ေခၚ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြေတြ အေျပးအလႊား ျပန္ကုန္ထုတ္မွာ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ကမၻာ့အစိုးရအသီးသီးက ဘဏ္စုေဆာင္းေငြ အာမခံခ်က္ကုိ အျမန္သက္တမ္းတုိးေပးသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္၏။ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွလြဲ၍ အာရွ အစုိးရအသီးသီးကလည္း ဘဏ္စုေဆာင္းေငြ အာမခံခ်က္ကုိ အျမန္သက္တမ္းတုိးေပးၾက၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနမွာမူ တမ်ိဳးုျဖစ္၏။

ပုဂၢလိကဘဏ္စနစ္မေပၚခင္အထိ အစိုးရဘဏ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြ စုေဆာင္းေငြ ထားေလ့မရွိ။ စစ္အစိုးရကုိ အယုံအၾကည္မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္၏။ တဖန္ ပုဂၢလိကဘဏ္စနစ္ ေခါင္းေထာင္မည္မွ မၾကံေသး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားေငြလိ္မ္မွဳေပၚေပါက္၏။ မၾကာခင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မွ အပ္ေငြမ်ားကုိ ျပည္သူေတြ အေျပးအလႊား ျပန္ထုတ္ကုန္၏။ ထုိအခ်ိန္္မွစျပီး ပုဂၢလိကဘဏ္စနစ္အေပၚ ျပည္သူေတြ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့သြားသည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္၏။ သည္ၾကားထဲ အာရွဓနဘဏ္ ေမဖလား၀ါးဘဏ္ႏွင့္ ယူနီဗာဆယ္ဘဏ္ ၃ ခုကုိ ေငြမဲခ၀ါခ်မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည္ဟု အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျပီးေနာက္ပုိင္း အဆုိပါဘဏ္ေတြကုိပါ စစ္အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းရသည့္ အျဖစ္ေရာက္၏။

ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း ခ်န္ထားလိမ့္မည္မဟုတ္။ ယခုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္စျပဳေနျပီ။ စစ္အစိုးရကလည္း ႏုိင္ငံတကာမွာ ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီး မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူကုိ ပညာေပးရမွန္းမသိ။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အာရွေငြေၾကးကပ္ဆုိက္တုံးကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက မသိက်ိဳးက်ြံ လုပ္ခဲ့၏။ ဧရာ၀တီၤ တတုိင္းလုံး မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူသိန္းနဲ႔ခ်ီေသကုန္သည္ကုိပင္ မ်က္ႏွာလြဲ ခဲပစ္လုပ္ရက္သည့္ စစ္အစိုးရမ်ိဳးအေနနွင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ထပ္ဒုကၡေရာက္လည္း ပူပန္မည့္ လကၡဏာမရွိ။ ယခုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တျခားအာရွအစိုးရမ်ားလုိ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြအာမခံဥပေဒမ်ိဳးမရွိ။ ထုိ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီး တလိမ့္လိမ့္တက္လာေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္က်န္ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ မည္သို႔ကာကြယ္ရမွန္း စစ္အစိုးရမသိျဖစ္ေနပုံရ၏။ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မွဳမျဖစ္ေအာင္ မည္သို့ ကာကြယ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေန၏။

ဤတြင္ ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္သည့္ စက္မွဳ(၁) ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ကမၻာ့ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ၾကီး ျမန္မာႏုိ္င္ငံသို့မကူးစက္ႏုိင္ဆုိျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊထံ သံေတာ္ဦးတင္၏။ ထုိအခ်က္ကုိ သက္ေသျပဖို့အတြက္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည့္ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္ေသာင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ ကုန္ေစ်းႏွုန္းက်ဆင္းေရး ေကာ္မီတီက ေနျပည္ေတာ္၀န္းက်င္ရွိ ေစ်း ၃-၄ ခုက ေန့စဥ္ကုန္ေစ်းႏွဳန္း ၁၄ မ်ိဳးကုိ္ ေကာက္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊထံ ဆက္သ၏။ အလြန္ရွက္ဖို႔ေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မွန္း ဦးေအာင္ေသာင္း သိပုံမရ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊလည္း သိပုံမရ။ ဘုန္းၾကီးရူုးႏွင့္ ေလွလူး ကုိက္ေန၏။

နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ သိန္းနဲ့ခ်ီေသခဲ့ရျပီ။ စစ္အစိုးရအေပၚ ျပည္သူေတြ ေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ခဲ့ရျပီ။ ယခုလည္း ေငြေၾကးနာဂစ္စီးပြားကပ္ၾကီးလာေနျပန္ျပီ။ ယခုတၾကိမ္ၾကံဳရမည့္ ေငြေၾကးနာဂစ္စီးပြားကပ္ မုန္တုိင္းၾကီးသည္ ဧရာ၀တီတုိင္းသာမက တျပည္လုံးကုိ ရက္ရက္စက္စက္ တုိက္ခတ္မွာျဖစ္၏။ တျပည္လုံး စီးပြားပ်က္လ်င္ ျပည္သူတရပ္လုံး မည္သူမွ် တရားေဟာစရာမလုိဘဲ အုံၾကြေတာ့မည္။


0 comments: