Monday, October 27, 2008

မဆံုးေသးသည့္ေနာက္ဆံုးအိမ္မက္(၄)ရြက္စိမ္း

မဆံုးေသးသည့္ေနာက္ဆံုးအိမ္မက္(၄)ရြက္စိမ္း
ေနာက္ဆံုးအိမ္မက္အမွတ္ေလးကိုဆက္ေရးဖို႔ေတာ္ေတာ္အားေမြးခဲ့ရပါသည္။အ
ေဟာင္းေတြအသစ္ျပန္ျဖစ္တဲ့အခါအဲဒီအခ်ိန္တံုးကလိုပဲရင္မွာနာက်င္စြာျပန္ခံစား
ရပါသည္္။အေတြးေတြတဆက္တစပ္တည္းရွိေနတုန္းမွာ(အရွိန္ေလးရွိေနတုန္းမွာ)
မျဖစ္မေနဆက္ေရးရဦးမည္။အျဖစ္ေတြကအေတာ္ပင္ဆင္တူရိုးမွားႏိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ေဆာင္းပါးတတိယပိုင္းမွာေရးသလိုသံသရာကလည္လြန္းပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕တုန္းက၁၉၈၈ကုန္ခါနီး။၁၉၉၀မွာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မယ္။
အခုကၽြန္ေတာ္ေဆာင္းပါးေရးေနတဲ့အခ်ိန္က၂၀၀၈ကုန္ခါနီး၊၂၀၁၀မွာျပည္သူေတြ
သေဘာတူတူမတူတူသူတို႕စိတ္တိုင္းက်ေရးထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအ
ေျချပဳလို႕သူတို႔စိတ္တိုင္းက်ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေတာ့မွာပါ။

၁၉၈၈တုန္းကလူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီကေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ပါလို႕တရားဝင္ေၾကညာခဲ့
သည္။အခု၂၀၀၈မွာေတာ့NLDပါတီက၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဟုတရားဝင္ျငင္းဆန္
ခဲ့ၿပီ။ဒါဆိုလွ်င္၁၉၈၈တုန္းကလူေဘာင္သစ္ပါတီႀကံဳခဲ့သည္အျဖစ္မ်ားသည္တပတ္ျပန္
မလည္လာႏိုင္ပါဟုမည္သူေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း။ကၽြန္ေတာ္တို႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္အျဖစ္မ်ား
ကလက္ရွိတိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားအတြက္သတိျပဳစရာတစံုတရာမ်ားေပးႏိုင္ပါ
မည္လား။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရမႈမ်ားအႀကိမ္ေျမာက္မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရ
သည္။၁၉၈၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ပါတီ၏လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားသာမကေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏လႈပ္ရွားလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္အရွိန္အျမင့္
ဆံုးျဖစ္လာသည္။တဖက္မွမဟာမိတ္ပါတီျဖစ္ေသာNLDပါတီမွလည္းမတရား
သည့္အမိန္႔အာဏာဟူသမွ်တာဝန္အရဖီဆန္ၾကဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္တိုက္ပဲြ
ေရခ်ိန္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလာမည့္ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္အာဇာနည္ေန႔ကိုမိမိတို႔
NLDပါတီ၏အစီအစဥ္ျဖင့္သာတက္ေရာက္အေလးျပဳပန္းေခြခ်မည္ဟုေၾကညာ
ခဲ့သည္။ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္အာဇာနည္ေန႔အႀကိဳေဟာေျပာပဲြအျဖစ္အင္း
စိန္ၿမိဳ႕နယ္NLDရံုးတြင္NLDႏွင့္လူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီတို႔ပူးတဲြက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာလူထုႀကီးကသူတို႔၏လူထုေခါင္းေဆာင္ေဟာေျပာ
ျခင္းကိုတခဲနက္လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။လူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီႏွင့္ေက်ာင္း
သားသမဂၢမ်ားမွေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕လည္းထိုေန႕တြင္ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပဲြအၿပီးတြင္စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနေသာလူထုႀကီးကေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ကားေနာက္မွေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားေႂကြးေၾကာ္ကာလိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပး
ခဲ့ၾကသည္။ထိုပဲြသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ဖမ္းဆီး
ျခင္းမခံရခင္ေနာက္ဆံုးတရားပဲြပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ထိုအခ်ိန္ကေတာ့လူထုၾကီး
လဲမသိ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းမသိခဲ့ပါ။

ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္အာဇာနည္ေန႕တြင္စုရပ္ျဖစ္ေသာေရႊဂံုတိုင္လမ္းဆံုသို႔
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ျပည္သူလူထုမ်ား၊လူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီဝင္မ်ားသည္ပန္းျခင္း
ပန္းေခြမ်ား၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
၏ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍စုရံုးေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကသည္ဦးေဆာင္ခ်ီတက္
မည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ထြက္မလာႏိုင္ရွာေတာ့။

"က်မတို႕ဟာက်မတို႕တိုင္းျပည္မွာေနၿပီးအက်ဥ္းသားေတြျဖစ္ေနရတာကမာၻကသိပါ
ေစ"ဟူသည့္ေၾကျငာခ်က္အတိုေလးတေစာင္သာထြက္လာႏိုင္ခဲ့ေတာ့သည္။(ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿခင္း၊ေတာထဲမွာငွက္ဖ်ားေရာဂါအႀကိမ္ၾကိမ္ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္
ငတ္မြတ္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္တခါတရံ
စကားလံုးအနည္းငယ္လဲြေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္။)ကၽြန္ေတာ္
အပါအဝင္စုရံုးေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလံုးယူႀကံဳးမရေဒါသျဖစ္ၾကရသည္။

ေသြးဆူေနၾကေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္ကိုခ်ီတက္
၍ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုျပန္လုရန္စိုင္းျပင္းလာၾကသည္။တေယာက္ႏွင့္တယာက္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေခ်ာ့ေမာ့ေျဖာင္းဖ်ထိန္းသိမ္းရင္းမွေနာက္ဆံုးတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႕၏လူထုေခါင္း
ေဆာင္ဦးမေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္းသူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတိုင္းအာဇာနည္ကုန္းသို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ပန္းေခြခ်အေလးျပဳရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးကိုျမတ္ႏိုးေသာအၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုတေလွ်ာက္
လံုးေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုတုန္႔ျပန္ဂုဏ္ျပဳရန္ထိုတလမ္း
တည္းသာရွိသည္ဟုကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္အားလံုးကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ရန္၊မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစေဒါသႏွင့္မတုန္႔ျပန္ရန္
အားလံုးကိုေမတၱာရပ္ခံ၍အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါသည္။ထိုအာဇာနည္ကုန္း
သို႔ေရာက္လွ်င္လည္းသူတို႔ခြင့္ျပဳသည့္အစီအစဥ္အတိုင္းသာအစဥ္အလိုက္ပန္းေခြခ်
မည္၊အေလးျပဳၾကမည္ဟုရည္စူးထားခဲ့ၾကပါသည္။

သို႕ရာတြင္ေရခဲဆိုင္မွတ္တိုင္မေရာက္ခင္ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးအုတ္တံတိုင္းမ်ားကာရံ
ထားေသာတေနရာတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႕အားပိတ္ဆို႕တားဆီးျခင္းခံရပါေတာ့သည္။
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ရန္ဆႏၵမရွိေသာကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ေအးေဆးေျပလည္စြာ
ညွိႏိုင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးသည္။သို႕ရာတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္သားစားက်ဴးေသာ
ဘီလူးတို႕ကိုလူဟုထင္မွတ္မွားခဲ့ပါၿပီ။ေရွ႔မွပန္းေခြပန္းျခင္းကိုင္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား
ကိုထိုင္ခိုင္းလိုက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေရာက္ညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာပင္ႏွစ္ဘက္
ညွပ္၍ရုိက္ႏွက္ျခင္းခံရပါေတာ့သည္။

ေဘးဘက္သို႔ေျပးရန္ေနရာမရွိျခင္းေရွ႔ႏွင့္ေနာက္ႏွစ္ဘက္ေျပးေပါက္မရွိေအာင္ေရွ႔
ေနာက္ပိတ္ၿပီးဘက္ႏွက္မ်ားျဖင့္ထိုးျခင္း၊ရာဘာတုတ္မ်ားျဖင့္ရိုက္ႏွက္ျခင္းေၾကာင့္
အထိနာၾကရပါသည္။အထူးသျဖင့္အုတ္တံတိုင္းႏွင့္ၿခံစည္းရိုးမ်ားကိုေက်ာ္မေျပးႏိုင္
ရွာသျဖင့္အမ်ိုးသမီးမ်ားပိုအထိနာၾကပါသည္။ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသမွ်သံုးေယာက္ေသ
ၿပီး၊၁၈ေယာက္ဒဏ္ရာရကာ၈၂ေယာက္အဖမ္းခံရပါသည္။အမ်ားစုမွာလူ႔ေဘာင္သစ္
ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုႏွိမ္နင္းခံရမႈ၏အရွိန္သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္းအထိျပန္႔ႏွံ႕သြားခဲ့ၿပီးေနရာအမ်ားအျပား
တြင္ဆႏၵျပမႈမ်ားထက္လက္ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။အထူးသျဖင့္လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္
အနီးတဝိုက္ျဖစ္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ဇူလိုင္လ၂၁ရက္ေန႔
တြင္ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးမတရားမႈမ်ား
ကိုဖြင့္ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕အတြက္သူတို႕၏တုန္႔ျပန္မႈကလူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုတဦးၿပီးတဦး
ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဥကၠဌကိုေအာင္ေဇယ်၊ကိုဂ်င္မီကိုယဥ္ေထြးေနာက္ရန္ကုန္
တိုင္းဥကၠကိုတင္သန္းဦးအပါအဝင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါအဖမ္းခံၾကရ
သည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္တျခမ္းသည္ရပ္တည္မရေတာ့ေအာင္ျဖိဳခြဲခံခဲ့ရသည္။အခ်ိဳ႕
ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတာထဲသို႕ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားကိုကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရးေနျခင္းမွာဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားႏိႈင္း
ယွဥ္သခၤန္းစာယူႏိုင္ပါရန္ျဖစ္သည္။ယခုNLDပါတီတြင္လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႔သည္ထိုစဥ္
ကအထက္တန္းအလယ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္သာရွိၾကပါမည္။ယခုအေျခအေနမ်ား
ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ားသည့္တူညီေနေသာအခ်က္မ်ား
ရွိပါသည္။ထိုမွ်မကလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလကအျဖစ္မ်ားပင္ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခတ္
တြင္ဆင္တူရိုးမွားျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့သည္။ထိုစဥ္ကကြဲထြက္သြားခဲ့ေသာဘက္သည္ေကာ
ထိုၿဖိဳခြဲခံရသည့္အျဖစ္မွလြတ္ပါသည္လား။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿပီးေတာ့သူတို႔အလွည့္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးတြင္မတရားသင္းေၾကညာ
ခံရသည့္အေျခအေနေရာက္ခဲ့သည္။ယခုလက္ရွိလူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီကိုဦးေဆာင္ေန
ေသာကိုေအာင္မိုးေဇာ္တို႔အသိဆံုးျဖစ္သည္။သူကတဖက္ျခမ္းတြင္ေခါင္းေဆာင္တဦး
ျဖစ္သည္။လက္ရွိပါတီတြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကိုေငြလင္းသည္ထိုစဥ္က
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္ျခမ္းမွျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့အတူတကြတြဲ၍တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။ထိုစဥ္ကႀကီးမားေသာညိွ
မရေသာျပႆနာႀကီးသည္ယခုေတာ့ဘာမွ်မဟုတ္ေတာ့ေပ။သမိုင္းသည္ေၾကာ့၍
ေၾကာ့၍တပါတ္လည္ေနသည္။ဟိုယခင္မဆလလက္ထက္ကတည္းကထိုေသြးခြဲမႈမ်ိဳး
သူတို႕က်င့္သံုးသည္။ယခုစစ္အာဏာရွင္မ်ားလည္းက်င့္သံုးသည္။ထိုသို႕ျပဳသမွ်
အႀကိမ္ႀကိမ္ခံေနၾကရလွ်င္ထိုမ်ိဳးဆက္သည္ညံရာက်ေတာ့မည္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ညံ့၍
ေသြးခြဲခံခဲ့ၾကသည္။

ယခုမ်ိဳးဆက္မ်ားေကာကၽြန္တာ္တို႕ေနာက္ကိုဆက္လိုက္မည္ေလာ။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)

ရြက္စိမ္း


0 comments: